Vážení rodiče, prosím o zaplacení poplatku za školní družinu za I. pololetí nejpozději do 30. 9. 2021. Veškeré informace o platbách Vám byly předány na informační schůzce. Pokud již informace nemáte, najdete je na našem webu u školní družiny. Děkujeme za spolupráci Mgr. Hana Vančurová, ředitelka
Číst více >>
Vážení rodiče, v letošním školním roce připravujeme pro naše žáky kroužky ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově. Rádi bychom žákům nabídli následující kroužky: Angličtina, Pěvecký sbor, Klub zábavné logiky, Tvořilky, Doučování, Florbal, Míčové hry, Atletika. O přihlašování a zahájení činnosti kroužků Vás budeme včas informovat. Děkuji za spolupráci...
Číst více >>
Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 se těšíme na děti, které plní povinnou školní docházku v nové třídě, která je umístěná v budově základní školy. Provoz této třídy je od 6.45 do 16.00. U vstupních dveří zazvoňte na zvonek ŠD/MŠ a budete vpuštěni do budovy. Pro děti jsou připravené...
Číst více >>
Vážení rodiče, v průběhu měsíce září 2021 proběhnou na naší škole volby do školské rady základní školy. Pokud máte zájem být jejím  členem, prosím, kontaktujte Vaši třídní učitelku na pracovní mail nejpozději do 6. 9. 2021. Více informací o školské radě najdete na https://www.zsvedrovice.cz/zakladni-skola/skolska-rada/   Děkuji za spolupráci Mgr....
Číst více >>
Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 v Kulturním domě ve Vedrovicích v 8.00 pro všechny žáky. Sejdeme se společně před budovou základní školy nejpozději v 7.55 a do KULTURNÍHO DOMU půjdeme společně. Po slavnostním projevu pana starosty bude probíhat zahájení...
Číst více >>