Třída Veverek


Třídními učitelkami Veverek jsou Bc.  Kalvodová a  Vančurová.

Kontakty: +420 603 176 704 – volejte pouze v pracovní dny, nevolejte prosím o víkendech a prázdninách, dále mail veverky@msvedrovice.cz

Provoz třídy v po, út, st – od 7,00 – 16, 15 a čt, pá – 6,15 – 15, 30


Bc.  Kalvodová vystudovala střední pedagogickou školu v Boskovicích a specializaci v pedagogice –  na Mendlově univerzitě má státní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Má dlouholetou zkušenost s dětmi se speciálními potřebami. Absolvovala akreditované kurzy jako například: Specifika v komunikaci, komunikace s problémovými typy lidí, příroda jako životní prostor – využití přírody k aktivizaci, osobní asistent, využití metody tréninku interakci. Má praxi také jako učitelka v MŠ.

Vančurová studovala předškolní pedagogiku v Obratani. V MŠ pracuje již 5. rokem. Dříve pracovala jako AP.  Má zkušenosti s multikulturní výchovou – práce v UK ( výchova Indických dětí). Specializuje se na výuku anglického jazyka metodou CLIL. Absolvovala funkční studium pro vedoucí pracovníky a ředitele školských zařízení.

Další vzdělání – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

                          –  Montessori konference”Růst společně: Jak podpořit neomezený potenciál dětství? “

                          – Předčtenářské dovednosti u dětí v mateřské škole

                           – Použití moderních technologií ve vyučování

                          – aj.

 

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

od 1. do 8. 9. je možná adaptace Vašeho dítěte v MŠ za přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců a to v době od 8.00 – 8.45