Třída Veverek

Třídními učitelkami Veverek jsou Eva Vorlová a Elen Maria Vančurová.

Eva Vorlová studovala SPgŠ Znojmo, má více jak 30 let praxe ve školství. Zaměřuje se na logopedickou prevenci s dětmi. Logopedická prevence je prováděna zejména v ranním kruhu.

Elen Maria Vančurová studovala předškolní pedagogiku v Obratani. Ve školství pracuje již 4. rokem. Dříve pracovala jako AP.  Má zkušenosti s multikulturní výchovou – práce v UK ( výchova Indických dětí). Specializuje se na výuku anglického jazyka metodou CLIL.

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5.  je MŠ otevřena pro všechny děti.   

 

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

 žádáme Vás o vytvoření inkasa pro platbu stravy Vašich dětí. 

Nejlépe do 15. 1. 2021. Při povolení k inkasu zadejte č. ú. školní jídelny: 123-2447000217/0100. Pro sdělení VS kontaktujte vedoucí ŠJ do 15. 1. 2021.  Potvrzení o zřízení inkasa předejte vedoucí  ŠJ. Do poznámky zadejte celé jméno Vašeho dítěte.

Pokud máte starší dítě, které navštěvuje již naši MŠ, tak v tomto případě stačí navýšit danou částku. Doporučujeme 750 Kč/ dítě.

Pokud máte inkaso již vytvořené, tak se Vás tato informace netýká.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o sdělení hesla k fotografiím MŠ, oslovte prosím třídní učitelky.

Vážení rodiče,

od měsíce listopadu 2019 probíhá v naší MŠ výuka za pomocí IT techniky, tato výuka se týká dětí předškolního věku. Není realizovaná každý den, slouží pouze jako doplněk k běžným aktivitám (max. 5 minut). Děti se za pomocí vzdělávacích aplikací (písmenka, čísla) a dohledu učitelky připravují na školní výuku.

Informace pro rodiče: