Třída Veverek


Třídními učitelkami Veverek jsou Eva Vorlová a Elen Maria Vančurová.

Kontakty: +420 603 176 704 – volejte pouze v pracovní dny od 7. 15 – 16. 15, nevolejte prosím o víkendech a prázdninách, dále mail veverky@msvedrovice.cz


Eva Vorlová studovala SPgŠ Znojmo, má více jak 30 let praxe ve školství. Zaměřuje se na logopedickou prevenci s dětmi. Logopedická prevence je prováděna zejména v ranním kruhu.

Elen Maria Vančurová studovala předškolní pedagogiku v Obratani. – studium úspěšně dokončeno. Ve školství pracuje již 4. rokem. Dříve pracovala jako AP.  Má zkušenosti s multikulturní výchovou – práce v UK ( výchova Indických dětí). Specializuje se na výuku anglického jazyka metodou CLIL.V loňském roce absolvovala funkční studium pro vedoucí pracovníky a ředitele školských zařízení.

Další vzdělání – Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

                          –  Montessori konference”Růst společně: Jak podpořit neomezený potenciál dětství? “

                          – Předčtenářské dovednosti u dětí v mateřské škole

                           – Použití moderních technologií ve vyučování

                          – aj.

!Vážení rodiče,

scházení dětí je do 8. 00. Pozdními příchody  neustále komplikujete práci paním učitelkám, paní školnici a vedoucímu ŠJ!

Děkujeme za pochopení a za nápravu.

Tým MŠ

 

 

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

Vážení rodiče,

děti si odnáší své výrobky vždy v pátek, neberte nám prosím vystavené výrobky a výkresy z výstavky.

Vážení rodiče,

 třída Veverek je v provozu od 7. 15 – 16. 15, pokud Vaše díte dorazí do MŠ dříve, bude do 7. 15 ve třídě Včeliček, poté si je paní učitelka vyzvedne a půjdou do své třídy.
Scházení dětí probíhá do 8.00. Pozdější příchody(lékař aj.) je nutné nahlásit TU den předem.  Vyzvedávání dětí po obědě probíhá v čase od 12. 10 – 12. 25 v tuto dobu nezvoníte a čekáte na otevření paní učitelkou.
                               ! PŘI PŘÍCHODU DO MŠ JE NUTNÉ ZAZVONIT A NAHLÁSIT SVÉ JMÉNO, NENÍ MOŽNÉ VSTOUPIT DO MŠ BEZ OHLÁŠENÍ!

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o sdělení hesla k fotografiím MŠ, oslovte prosím třídní učitelky.

Vážení rodiče,

od měsíce listopadu 2019 probíhá v naší MŠ výuka za pomocí IT techniky, tato výuka se týká dětí předškolního věku. Není realizovaná každý den, slouží pouze jako doplněk k běžným aktivitám (max. 5 minut). Děti se za pomocí vzdělávacích aplikací (písmenka, čísla) a dohledu učitelky připravují na školní výuku.

Informace pro rodiče: