Třída Veverek

Třídními učitelkami Veverek jsou Eva Vorlová a Elen Maria Vančurová.

Eva Vorlová studovala SPgŠ Znojmo, má více jak 30 let praxe ve školství. Zaměřuje se na logopedickou prevenci s dětmi. Logopedická prevence je prováděna zejména v ranním kruhu.

Elen Maria Vančurová studovala předškolní pedagogiku v Obratani. Ve školství pracuje již 4. rokem. Dříve pracovala jako AP.  Má zkušenosti s multikulturní výchovou – práce v UK ( výchova Indických dětí). Specializuje se na výuku anglického jazyka metodou CLIL.

Vážení rodiče,

dnes byla na mail vašich dětí odeslána pozvánka na online setkání – 8. 3. 2021. Prosíme Vás o zpětnou vazbu, jestli Vám mail přišel. Stačí napsat sms nebo mail. 

Děkujeme

 

Vážení rodiče vkládáme pracovní listy pro Vaše děti na téma týdne ” Z POHÁDKY DO POHÁDKY”.

Popis pracovního listu: děti mohou obrázky v pracovním listu vymalovat a potom spočítat tvary, které jsou vyobrazené ve spodní části pracovního listu.

Popis pracovního listu: děti hledají cestu Mařenky a Jeníčka. Použijte dvě barevné pastelky, děti Vám mohou anglicky říct jakou barvu používají. Řešení: Mařenka – domeček, Jeníček – chaloupka

Popis pracovního listu: pohádka “O Koblížkovi” rozstřihnout na 6 dílů. Poto děti vybarví a složí pohádka dle dějové posloupnosti. Před tím je vhodné pohádku dětem připomenout. Zde video pohádky: https://www.youtube.com/watch?v=9IqONPBrzK0 dále přikládáme recept na jednoduché koblížky, které si s dětmi můžete udělat: https://www.vareni.cz/recepty/koblizky-z-tvarohoveho-testa/

Popis pracovního listu: děti mohou vybarvit a nad obrázkem si s rodiči popovídat o daném měsíci. Např. pojmenuj květiny na obrázku(řešení:petrklíč 3x, fialka, sněženka). Kolik a jaká jsou na obrázku zvířátka?

Popis pracovního listu: rozstřihejte na čtverečky, promíchejte, a dítě si složí obrázek jako puzzle. Děti mohou hádat z jaké pohádky je postavička. Zde pohádka “O Karkulce” https://www.youtube.com/watch?v=X5OVt42AxmE

Popis pracovního listu: přečtěte si s dětmi malované čtení “O Karkulce” . Děti doplňují ústně obrázky v textu.

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy je pro děti, které plní povinnou předškolní docházku distanční výuka povinná.

V průběhu zítřejšího dne (2. 3. 2021) Vám budou na Váš email zaslány informace, jak distanční výuka bude v následujících dnech probíhat.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (předškoláci) mají nárok po dobu uzavření školy na odebírání stravy do jídlonosičů. V případě, že nemáte o stravu zájem je NUTNO si ji odhlásit na Vašem účtu strava.cz.

V případě, že tak neučiníte strava Vám je i nadále účtována.

Dětem, které neplní povinnou předškolní docházku bude  strava automaticky odhlášena.

 

 

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí:

 žádáme Vás o vytvoření inkasa pro platbu stravy Vašich dětí. 

Nejlépe do 15. 1. 2021. Při povolení k inkasu zadejte č. ú. školní jídelny: 123-2447000217/0100. Pro sdělení VS kontaktujte vedoucí ŠJ do 15. 1. 2021.  Potvrzení o zřízení inkasa předejte vedoucí  ŠJ. Do poznámky zadejte celé jméno Vašeho dítěte.

Pokud máte starší dítě, které navštěvuje již naši MŠ, tak v tomto případě stačí navýšit danou částku. Doporučujeme 750 Kč/ dítě.

Pokud máte inkaso již vytvořené, tak se Vás tato informace netýká.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o sdělení hesla k fotografiím MŠ, oslovte prosím třídní učitelky.

Vážení rodiče,

od měsíce listopadu 2019 probíhá v naší MŠ výuka za pomocí IT techniky, tato výuka se týká dětí předškolního věku. Není realizovaná každý den, slouží pouze jako doplněk k běžným aktivitám (max. 5 minut). Děti se za pomocí vzdělávacích aplikací (písmenka, čísla) a dohledu učitelky připravují na školní výuku.

Informace pro rodiče: