Třída Motýlci

Tel.: +420 737 414 749

Email: motylci@msvedrovice.cz

 

Třídní učitelka:

Lenka Němcová 

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Třebíči. Absolvovala rekvalifikační program chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Praxe v jazykové, Waldorfské i klasické MŠ.

Další vzdělání:

– Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

– Hudebně – pohybový seminář

– Kreativní seminář

– Seminář: Vzrůstající agresivita a agresivní chování u dětí                                                           předškolního a mladšího školního věku

Anna Snášelová

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na GPOA ve Znojmě. Několik let vedla školní družinu v ZŠ Vedrovice, praxe v MŠ.  Vedla příměstský tábor v obci a praxi pro práci s dětmi získala i jako zaměstnanec Místní knihovny – pořádání tvořivých dílen a veřejných akcí pro děti.

Vzdělávací kurzy:

– Využití dramatických metod pro práci s dětmi na základní škole

– Jak pracovat s metodikou pro družiny a jiná mimoškolní zařízení-dopravní výchova

– Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD