Telefon

+420 603 176 006
(ředitelna)

Adresa

MŠ a ZŠ Vedrovice
Vedrovice 325, 671 75

IČ: 70998159
ID: hgzvsfx

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ a ZŠ Vedrovice
Mgr. Hana Vančurová
ředitelka
reditelka@zsvedrovice.cz

I. třída ZŠ
Mgr. Hana Vančurová
třídní učitelka
reditelka@zsvedrovice.cz

II.  a IV. třída ZŠ
Mgr. Leona Krupicová
třídní učitelka
leona.krupicova@zsvedrovice.cz

III., a V. třída ZŠ

třídní učitelka

Školní družina
Anna Snášelová
+420 603 176 129
anna.snaselova@zsvedrovice.cz

Metodik prevence

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Veverky
Eva Vorlová
Elen Maria Vančurová
třídní učitelka
+420 603 176 704
veverky@msvedrovice.cz

Včeličky
Veronika Málková
Silvia Rajchlová
třídní učitelka
+420 603 176 092
vcelicky@msvedrovice.cz

školní jídelna
skolni.jidelna@zsvedrovice.cz

vedoucí školní jídelny

Zdeněk Kocián
+420 603 176 724

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lenka Řezáčová, +420 739 210 020