Telefon

+420 603 176 006
(ředitelna)

Adresa

MŠ a ZŠ Vedrovice
Vedrovice 325, 671 75

IČ: 70998159
ID: hgzvsfx

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ a ZŠ Vedrovice
Mgr. Hana Vančurová
ředitelka
+420 603 176 006
reditelka@zsvedrovice.cz

Školní družiny
Bc. Petr Záviška
Vedoucí školní družiny
+420 603 176 129
skolni.druzina@zsvedrovice.cz

Vedoucí školní jídelny
Marie Klimešová
+420 737 414 401
skolni.jidelna@zsvedrovice.cz

Vedoucí kuchařka
Ludmila Kašpárková
+420 603 176 724
ludmila.kasparkova@zsvedrovice.cz

Výdej stravy v ZŠ
Ludmila Kašpárková, Stanislava Novotná, Jitka Janštová (MD)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I. třída ZŠ
Mgr. Hana Vančurová
třídní učitelka
+420 603 176 006
reditelka@zsvedrovice.cz

II. a IV. třída ZŠ
Mgr. Dominika Bauckmannová
třídní učitelka
+420 737 414 740

dominika.bauckmannova@zsvedrovice.cz

III. třída ZŠ
Martina Bobková, DiS.
třídní učitelka
+420 605 596 499
martina.bobkova@zsvedrovice.cz

V. třída ZŠ
Bc. et Bc. Kateřina Ficová
třídní učitelka
+420 733 159 655
katerina.ficova@zsvedrovice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Veverky
Bc. Světlana Kalvodová
Elen Maria Vančurová
třídní učitelka
+420 603 176 704
veverky@msvedrovice.cz

Včeličky
Sabina Málková
Eva Smrčková
třídní učitelka
+420 603 176 092
vcelicky@msvedrovice.cz

Motýlci
Silvia Rajchlová
Markéta Závodská
třídní učitelka
+420 737 414 749
motylci@msvedrovice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lenka Řezáčová, +420 739 210 020