Telefon

+420 603 176 006
(ředitelna)

Adresa

MŠ a ZŠ Vedrovice
Vedrovice 325, 671 75

IČ: 70998159
ID: hgzvsfx

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ a ZŠ Vedrovice
Mgr. Hana Vančurová
ředitelka
+420 603 176 006
reditelka@zsvedrovice.cz

I. třída ZŠ
Mgr. Hana Vančurová
třídní učitelka
+420 603 176 006
reditelka@zsvedrovice.cz

II. třída ZŠ
Martina Bobková,DiS.
třídní učitelka
+420 605 596 499
martina.bobkova@zsvedrovice.cz

III. třída ZŠ
Mgr. Dominika Bauckmannová
třídní učitelka
+420 737 414 740

dominika.bauckmannova@zsvedrovice.cz

IV. a V. třída ZŠ
Mgr. Věra Heydová
třídní učitelka
+420 733 159 655
vera.heydova@zsvedrovice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Veverky
Bc. Světlana Kalvodová
Elen Maria Vančurová
třídní učitelka
+420 603 176 704
veverky@msvedrovice.cz

Včeličky
Sabina Málková
Silvia Rajchlová
třídní učitelka
+420 603 176 092
vcelicky@msvedrovice.cz

Motýlci
Lenka Němcová
Anna Snášelová
třídní učitelka
+420 737 414 749
motylci@msvedrovice.cz

vedoucí školní jídelny
Zdeněk Kocián
+420 603 176 724
skolni.jidelna@zsvedrovice.cz

Výdej stravy v ZŠ
Jitka Janštová, Stanislava Novotná
+420 737 414 401

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lenka Řezáčová, +420 739 210 020