Základní škola sídlí v nově zrekonstruované budově. Nachází se zde školní družina, čtyři kmenové třídy, ateliér a dílny, učebna jazyků a informatiky a také relaxační místnost, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy a relaxační chvilky. Škola má svoji výdejnu jídla, kam je dováženo jídlo z vlastní školní kuchyně. Naši žáci mají možnost odebírat také dopolední svačinu. Součástí školy je také malá školní zahrada, která je využívaná jak k výuce pěstitelských prací, tak také v ostatních hodinách. Zahradu hojně využívají žáci a učitelé o velké přestávce ke svačinám. Při vzdělávání používáme různé vzdělávací metody, např. metodu CLILL, metodu dobrého startu, zařazujeme Hejného prvky pro výuku matematiky, hojně využíváme projektového vzdělávání. Při hodnocení žáků mají pedagogové možnost zvolit klasické známkování, slovní hodnocení nebo formativní hodnocení, Naše škola se účastní  mnoha projektů, např. Šablony pro děti III., Hodnotové vzdělávání a další.