Základní škola je školou trojtřídní sídlící v nově zrekonstruované budově. Součástí školy je také školní družina, která má provoz od 6.45 do 16.00.

Ve školním roce 2020/2021 mají žáci naší školy možnost navštěvovat kroužky, které najdete zde.