Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Rozvíjí vědomosti a dovednosti dětí, má důležitou úlohu v prevenci sociálně patologických jevů, je důležitý partner školy. Herna svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Do vybavení družiny patří školní tabule, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, knihy,  interaktivní tabule a počítač. K odpočinku slouží hrací koutek se sedačkou a kobercem.

 

 

 

Bc. et Bc. Petra Mašová – vychovatelka školní družiny

Vystudovala mj. pedagogickou fakultu se státní zkouškou z pedagogiky a psychologie. Zkušenosti s dětmi získala nejen v mateřských školách, ale také ve volnočasovém centru a při vedení zájmového kroužku.

petra.masova@msvedrovice.cz

tel.: +420 603 176 129