Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Rozvíjí vědomosti a dovednosti dětí, má důležitou úlohu v prevenci sociálně patologických jevů, je důležitý partner školy. Herna svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. Do vybavení družiny patří školní tabule, stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, knihy,  interaktivní tabule a počítač. K odpočinku slouží hrací koutek se sedačkou a kobercem.

 

 

 

MASOPUST 2022

informace pro rodiče

školní rok 2021/2022