Období školního vyučování

1. pololetí 1. 9. 2023-31. 1. 2024
2. pololetí 1. 2. 2023-30. 6. 2024

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny ZŠ

26. 10., 27. 10. 2023

Třídní schůzky ZŠ

9. 11. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 až 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny ZŠ

2. 2. 2024

Jarní prázdniny ZŠ

5. 2. 2024 – 9. 2. 2024

Velikonoční prázdniny ZŠ

28. 3. 2024

Zápis žáků do 1. ročníku

17. 4. 2024

Třídní schůzky ZŠ

25. 4. 2024 od 16.00

Zápisy dětí do mateřské školy

13. 5. 2024