Období školního vyučování

1. pololetí 1. 9. 2021-31. 1. 2022
2. pololetí 1. 2. 2022-30. 6. 2022

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny ZŠ

27. 10., 29. 10. 2021

Třídní schůzky ZŠ

18. 11. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 až 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny ZŠ

4. 2. 2022

Jarní prázdniny ZŠ

7. 3. 2022 – 11. 3. 2022

Velikonoční prázdniny ZŠ

14. 4. 2022

Zápis žáků do 1. ročníku

12. 4. 2022

Třídní schůzky ZŠ

21. 4. 2022

Zápisy dětí do mateřské školy

9. 5. 2022