Období školního vyučování

1. pololetí 1. 9. 2020-31. 1. 2021
2. pololetí 1. 2. 2021-30. 6. 2021

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny ZŠ

29. až 30. 10. 2020

Třídní schůzky ZŠ

12. 11. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 až 3. 1. 2021

Pololetní prázdniny ZŠ

29. 1. 2021

Jarní prázdniny ZŠ

22. 2. až 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny ZŠ

1. 4. 2021

Zápis žáků do 1. ročníku

8. 4. 2021

Třídní schůzky ZŠ

15. 4. 2021

Zápisy dětí do mateřské školy

3. 5. 2021