Období školního vyučování

1. pololetí 1. 9. 2022-31. 1. 2023
2. pololetí 1. 2. 2023-30. 6. 2023

 

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny ZŠ

26. 10., 27. 10. 2022

Třídní schůzky ZŠ

10. 11. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 až 3. 1. 2023

Pololetní prázdniny ZŠ

3. 2. 2023

Jarní prázdniny ZŠ

13. 3. 2023 – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny ZŠ

6. 4. 2023

Zápis žáků do 1. ročníku

12. 4. 2023

Třídní schůzky ZŠ

20. 4. 2023 od 16.00

Zápisy dětí do mateřské školy

9. 5. 2023