Období školního vyučování

1. pololetí 2. 9. 2019-31. 1. 2020
2. popoletí 1. 2. 2020-30. 6. 2020

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny

29. až 30. 10.

Třídní schůzky ZŠ

14. 11.

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

17. 2. až 23. 2. 2020

Vánoční prázdniny

23. 12. – 5. 1.

Zápis žáků do 1. ročníku

6. 4. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Třídní schůzky ZŠ

23. 4.

Zápisy dětí do mateřské školy

4. 5. 2020