Období školního vyučování

1. pololetí 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

2. pololetí 1. 2. 2023-30. 6. 2023

Provoz MŠ o prázdninách 2023 – červenec MŠ uzavřená, školné 0 Kč, srpen provoz od 14. 8. 2023 do 31. 8. 2023, od 7.00 do 16.00, školné 213 Kč. Školné od 1. 9. 2022 je 350 Kč a hradí se na účet číslo 86-4503670207/0100 k 15. dni v měsíci.

Konzultační hodiny

Dle individuální domluvy s rodiči

Podzimní prázdniny ZŠ

26. 10., 27. 10. 2022

Třídní schůzky ZŠ

10. 11. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 až 3. 1. 2023

Pololetní prázdniny ZŠ

3. 2. 2023

Jarní prázdniny ZŠ

13. 3. 2023 – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny ZŠ

6. 4. 2023

Zápis žáků do 1. ročníku

12. 4. 2023

Třídní schůzky ZŠ

20. 4. 2023 od 16.00

Zápisy dětí do mateřské školy

9. 5. 2023