Sponzor „Vybavme společně školu“


V projektu MALÝ LEADER získala škola 10 000 Kč na nákup koberců do učeben pro zájmové činnosti.

Název projektu dle MS2014+: Škola pro děti
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006308

Škola získala  226 662 Kč na vedení kroužků pro děti ze ZŠ Vedrovice, školení pro pedagogy, sdílení zkušeností s ostatními školami.