SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Doporučujeme

Procházka lesem 27. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 před státním svátkem zahajujeme projekt “Škola v lese. Les ve škole.” Tento den bude výuka probíhat v lese. Proběhne vycházka s odborným výkladem. Odchod od školy v 8:00, předpokládaný návrat mezi 13:00 a 13:30. Všechny rodiče srdečně zveme a budeme rádi, když s námi stráví příjemné dopoledne (Akce pro rodiče je zcela dobrovolná.)

Co si mají děti na tento den připravit?

  1. teplé sportovní oblečení
  2. batoh se svačinou a pitím
  3. dobrou náladu

Literárně výtvarná soutěž Jižní Morava čte 2018

S třídami ZŠ se účastníme literárně výtvarné soutěže Jihomoravského kraje na téma “Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.” Této soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež od 4 do 15-ti let. Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu.

Každá soutěžní práce je přijata na základě včas podané a čitelně správně vyplněné přihlášky. Termín odevzdání prací je do 31. října 2018.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018.

JEDNORÁZOVÉ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

PLATÍ PRO DĚTI Z MŠ A ZŠ

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o jednorázové logopedické vyšetření Vašeho dítěte, kontaktujte třídní učitelky v MŠ a ZŠ nejpozději do 14. 9. 2018. Je nutné dát souhlas zákonného zástupce s vyšetřením. Vyšetření proběhne 20. 9. 2018 v dopoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka