1. Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do...
Číst více >>
Vážení rodiče, reaguji na nešťastnou situaci, která vznikla začátkem školního roku ohledně přihlašování a odhlašování stravy dětí. Dne 7. 6. 2021 od 16.00 se v prostorách MŠ uskutečnila informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, kde Vám byly předány informace ohledně chodu MŠ, přihlašování a odhlašování stravy,...
Číst více >>
Vážení rodiče, prosím o zaplacení poplatku za školní družinu za I. pololetí nejpozději do 30. 9. 2021. Veškeré informace o platbách Vám byly předány na informační schůzce. Pokud již informace nemáte, najdete je na našem webu u školní družiny. Děkujeme za spolupráci Mgr. Hana Vančurová, ředitelka
Číst více >>
Vážení rodiče, v letošním školním roce připravujeme pro naše žáky kroužky ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově. Rádi bychom žákům nabídli následující kroužky: Angličtina, Pěvecký sbor, Klub zábavné logiky, Tvořilky, Doučování, Florbal, Míčové hry, Atletika. O přihlašování a zahájení činnosti kroužků Vás budeme včas informovat. Děkuji za spolupráci...
Číst více >>
Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 se těšíme na děti, které plní povinnou školní docházku v nové třídě, která je umístěná v budově základní školy. Provoz této třídy je od 6.45 do 16.00. U vstupních dveří zazvoňte na zvonek ŠD/MŠ a budete vpuštěni do budovy. Pro děti jsou připravené...
Číst více >>
Vážení rodiče, v průběhu měsíce září 2021 proběhnou na naší škole volby do školské rady základní školy. Pokud máte zájem být jejím  členem, prosím, kontaktujte Vaši třídní učitelku na pracovní mail nejpozději do 6. 9. 2021. Více informací o školské radě najdete na https://www.zsvedrovice.cz/zakladni-skola/skolska-rada/   Děkuji za spolupráci Mgr....
Číst více >>
Vážení rodiče, kontrolou účtu školy bylo zjištěno, že byly opět chybně provedeny platby školného za měsíc srpen. První upozornění na změnu školného jste dostali již v únoru, dále v březnu a v měsíci červnu dostaly všechny děti upozornění do skříňky v MŠ. Na konci měsíce srpna bude provedena poměrná...
Číst více >>
Vážení rodiče, milí žáci, slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 v Kulturním domě ve Vedrovicích v 8.00 pro všechny žáky. Sejdeme se společně před budovou základní školy nejpozději v 7.55 a do KULTURNÍHO DOMU půjdeme společně. Po slavnostním projevu pana starosty bude probíhat zahájení...
Číst více >>