Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat 9. 5. 2022 od 14.30 do 16.30 v ředitelně MŠ. K zápisu dětí přineste s sebou rodný list dítěte. Dále budete potřebovat vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list, kde necháte od...
Číst více >>
Vážení rodiče, zápis žáků do 1. ročníku základní školy se uskuteční 12. 4. 2022 od 14.00 do 16. 30 v budově ZŠ Vedrovice. Tiskopisy, které budete potřebovat si můžete vyzvednout u třídních učitelek Motýlků nebo si je můžete stáhnout z našeho webu. Pokud budete žádat o odklad povinné školní...
Číst více >>
Vážení rodiče, z důvodu šíření nákazy COVID – 19 v naší MŠ bude celá MŠ, tedy TŘÍDA VEVEREK A VČELIČEK od úterý 15. 2. 2022 do pátku 18. 2. 2022 včetně uzavřená. MŠ bude opět v provozu od pondělí 21. 2. 2022. Máte nárok na ošetřovné. Tiskopis si vyzvedněte dnes u...
Číst více >>
VÁŽENÍ RODIČE, z důvodu výskytu onemocnění covid – 19 v základní škole vyhlašuji od 8. 2.2022 do 11. 2. 2022 MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO. Základní škola bude zcela uzavřená. Informace o dalším postupu Vám byla zaslaná v neděli přes Školu online. Stále čekám na potvrzení o přečtení zprávy. Děkuji za...
Číst více >>
1. Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do...
Číst více >>
Vážení rodiče, reaguji na nešťastnou situaci, která vznikla začátkem školního roku ohledně přihlašování a odhlašování stravy dětí. Dne 7. 6. 2021 od 16.00 se v prostorách MŠ uskutečnila informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, kde Vám byly předány informace ohledně chodu MŠ, přihlašování a odhlašování stravy,...
Číst více >>
Vážení rodiče, prosím o zaplacení poplatku za školní družinu za I. pololetí nejpozději do 30. 9. 2021. Veškeré informace o platbách Vám byly předány na informační schůzce. Pokud již informace nemáte, najdete je na našem webu u školní družiny. Děkujeme za spolupráci Mgr. Hana Vančurová, ředitelka
Číst více >>
Vážení rodiče, v letošním školním roce připravujeme pro naše žáky kroužky ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově. Rádi bychom žákům nabídli následující kroužky: Angličtina, Pěvecký sbor, Klub zábavné logiky, Tvořilky, Doučování, Florbal, Míčové hry, Atletika. O přihlašování a zahájení činnosti kroužků Vás budeme včas informovat. Děkuji za spolupráci...
Číst více >>
Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 se těšíme na děti, které plní povinnou školní docházku v nové třídě, která je umístěná v budově základní školy. Provoz této třídy je od 6.45 do 16.00. U vstupních dveří zazvoňte na zvonek ŠD/MŠ a budete vpuštěni do budovy. Pro děti jsou připravené...
Číst více >>
Vážení rodiče, v průběhu měsíce září 2021 proběhnou na naší škole volby do školské rady základní školy. Pokud máte zájem být jejím  členem, prosím, kontaktujte Vaši třídní učitelku na pracovní mail nejpozději do 6. 9. 2021. Více informací o školské radě najdete na https://www.zsvedrovice.cz/zakladni-skola/skolska-rada/   Děkuji za spolupráci Mgr....
Číst více >>