Vážení rodiče,

přišla nabídka kroužků pro letošní školní rok 2022/23. Kroužky by probíhaly v ZŠ a je potřeba si zajistit odvedení dětí na kroužek. Pokud máte o některý zájem je potřeba dát vědět v MŠ motýlci nejpozději do 20.9.2022. Kroužky by začaly 1.10.2022 dle zájmu.

Nabídka:

Keramika – 500Kč / pololetí / úterý od 15-16hod.

Angličtina – 600Kč / pololetí / čtvrtek 15:15-16:15hod.