Třída Včeliček

Třídní učitelkou Včeliček je Veronika Málková, která studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 7 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí.

Veronika má za sebou také řadu kurzů: Logopedické prevence – asistent logopeda, Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, Otázka laterality v předškolním věku, Relaxační techniky v  MŠ, Spolu a jinak v mateřské škole, Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP, Individuální vzdělávací plán I., Angličtina od začátku – jak dál, Ochrana člověka za mimořádných událostí.