Třída Včeličky

Tel: +420 603 176 092
Email: vcelicky@msvedrovice.cz

 

Veronika Málková:  studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 9 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí a vedením pěveckého sboru.

Vzdělávací kurzy: Logopedické prevence – asistent logopeda, Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, Otázka laterality v předškolním věku, Relaxační techniky v  MŠ, Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP, Individuální vzdělávací plán I., Angličtina od začátku – jak dál, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Agresivní dítě v MŠ …

Silvia Rajchlová: Studovala SPgŠ ve Znojmě, obor vychovatelství, předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 11 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí a enviromentální výchovou.

Vzdělávací kurzy: Školení první pomoci, Čtenářská pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v mateřských školách, Aerobik pro děti předškolního věku, Cvičení na velkých míčích pro děti předškolního věku, Matematická pregramotnost v mateřské škole …


Vážení rodiče,

 v naší MŠ probíhá výuka za pomocí IT techniky, tato výuka se týká především dětí předškolního věku. Není realizovaná každý den, slouží pouze jako doplněk k běžným aktivitám (max. 5 minut).

Děti se učí zdravému používání IT techniky za pomocí různých vzdělávacích aplikací a připravují se na školní výuku pod dohledem učitelky.


Vážení rodiče,

pokud máte zájem o sdělení hesla k fotografiím MŠ, oslovte prosím třídní učitelky.

Třída Včeliček se nyní zabývá tématem: Hrajeme si s podzimem

Informace pro rodiče:

 

Oslava narozenin v MŠ

Milí rodiče,

třída Včeliček se zaměřuje na zdravou výživu a upřednostňuje především zdravé mlsání.

Budeme rádi, když do MŠ na oslavu narozenin donesete především ovoce či zeleninu (stačí pár kusů), sušené ovoce, případně něco ze Zdravé výživy apod.

V případě, že Vám ovoce či zelenina nevyhovují, můžete přinést místo bonbónů např. omalovánku, balónek, pexeso apod.

Děkujeme Vám za spolupráci