Třída Včeličky

Veronika Málková:  studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 7 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí.

Vzdělávací kurzy: Logopedické prevence – asistent logopeda, Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, Otázka laterality v předškolním věku, Relaxační techniky v  MŠ, Spolu a jinak v mateřské škole, Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP, Individuální vzdělávací plán I., Angličtina od začátku – jak dál, Ochrana člověka za mimořádných událostí…

Silvia Rajchlová:

Vážení rodiče,

 v naší MŠ probíhá výuka za pomocí IT techniky, tato výuka se týká především dětí předškolního věku. Není realizovaná každý den, slouží pouze jako doplněk k běžným aktivitám (max. 5 minut).

Děti se učí zdravému používání IT techniky za pomocí různých vzdělávacích aplikací a připravují se na školní výuku pod dohledem učitelky.

Třída Včeliček se zabývá tématem: Kam čert nemůže

Informace pro rodiče:

     

    

Oslava narozenin v MŠ

Milí rodiče,

třída Včeliček se zaměřuje na zdravou výživu a upřednostňuje především zdravé mlsání.

Budeme rádi, když do MŠ na oslavu narozenin donesete především ovoce či zeleninu (stačí pár kusů), sušené ovoce, případně něco ze Zdravé výživy apod.

V případě, že Vám ovoce či zelenina nevyhovují, můžete přinést místo bonbónů např. omalovánku, balónek, pexeso apod.

Děkujeme Vám za spolupráci