Třída Včeličky

Telefon: +420 603 176 092
E-mail: vcelicky@msvedrovice.cz


Třídní učitelky:

Sabina Málková: studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Sociální činnost. Nyní studuje vysokou školu v Olomouci – Universita Palackého. Má za sebou praxi při vedení kroužků v DDM, vedoucí letních táborů. Ve školce se zabývá všeobecným rozvojem dětí a vedením pěveckého sboru.

Eva Smrčková

Mateřská dovolená: Veronika Málková