Třída Včeličky

Tel: +420 603 176 092
Email: vcelicky@msvedrovice.cz

Silvia Rajchlová: Studovala SPgŠ ve Znojmě, obor vychovatelství, předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 11 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí a enviromentální výchovou.

Vzdělávací kurzy: Školení první pomoci, Čtenářská pregramotnost, Polytechnické vzdělávání v mateřských školách, Aerobik pro děti předškolního věku, Cvičení na velkých míčích pro děti předškolního věku, Matematická pregramotnost v mateřské škole …

Sabina Málková: studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Sociální činnost. Nyní studuje vysokou školu v Olomouci – Universita Palackého. Má za sebou praxi při vedení kroužků v DDM, vedoucí letních táborů. Ve školce se zabývá všeobecným rozvojem dětí a vedením pěveckého sboru.

Vzdělávací kurzy: 

Mateřská dovolená: Veronika Málková