Třída Včeličky

Veronika Málková:  studovala SPgŠ ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Má za sebou 7 let praxe jako učitelka v mateřské škole. Ve třídě se zabývá také logopedickou prevencí.

Vzdělávací kurzy: Logopedické prevence – asistent logopeda, Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let, Otázka laterality v předškolním věku, Relaxační techniky v  MŠ, Spolu a jinak v mateřské škole, Enviromentální výchova v MŠ jako součást RVP, Individuální vzdělávací plán I., Angličtina od začátku – jak dál, Ochrana člověka za mimořádných událostí…

Eva Mikysková: studovala SPgŠ v Brně. Praxe 40 let. Ve školce se zaměřuje na tvořivou činnost a každodenní cvičení s dětmi pro radost a zdraví.

Vzdělávací kurzy: Kurz jógy pro děti.