Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat 9. 5. 2022 od 14.30 do 16.30 v ředitelně MŠ. K zápisu dětí přineste s sebou rodný list dítěte. Dále budete potřebovat vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list, kde necháte od...
Číst více >>
Vážení rodiče, zápis žáků do 1. ročníku základní školy se uskuteční 12. 4. 2022 od 14.00 do 16. 30 v budově ZŠ Vedrovice. Tiskopisy, které budete potřebovat si můžete vyzvednout u třídních učitelek Motýlků nebo si je můžete stáhnout z našeho webu. Pokud budete žádat o odklad povinné školní...
Číst více >>
Vážení rodiče, z důvodu šíření nákazy COVID – 19 v naší MŠ bude celá MŠ, tedy TŘÍDA VEVEREK A VČELIČEK od úterý 15. 2. 2022 do pátku 18. 2. 2022 včetně uzavřená. MŠ bude opět v provozu od pondělí 21. 2. 2022. Máte nárok na ošetřovné. Tiskopis si vyzvedněte dnes u...
Číst více >>
1. Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do...
Číst více >>
Vážení rodiče, reaguji na nešťastnou situaci, která vznikla začátkem školního roku ohledně přihlašování a odhlašování stravy dětí. Dne 7. 6. 2021 od 16.00 se v prostorách MŠ uskutečnila informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, kde Vám byly předány informace ohledně chodu MŠ, přihlašování a odhlašování stravy,...
Číst více >>
Vážení rodiče, prosím o zaplacení poplatku za školní družinu za I. pololetí nejpozději do 30. 9. 2021. Veškeré informace o platbách Vám byly předány na informační schůzce. Pokud již informace nemáte, najdete je na našem webu u školní družiny. Děkujeme za spolupráci Mgr. Hana Vančurová, ředitelka
Číst více >>
Vážení rodiče, v letošním školním roce připravujeme pro naše žáky kroužky ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově. Rádi bychom žákům nabídli následující kroužky: Angličtina, Pěvecký sbor, Klub zábavné logiky, Tvořilky, Doučování, Florbal, Míčové hry, Atletika. O přihlašování a zahájení činnosti kroužků Vás budeme včas informovat. Děkuji za spolupráci...
Číst více >>
Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 se těšíme na děti, které plní povinnou školní docházku v nové třídě, která je umístěná v budově základní školy. Provoz této třídy je od 6.45 do 16.00. U vstupních dveří zazvoňte na zvonek ŠD/MŠ a budete vpuštěni do budovy. Pro děti jsou připravené...
Číst více >>