II. třída ZŠ

Třídní učitelka 3. a 4. ročník: Mgr. Lenka Spourová,                                             

e-mail:  spourova.lenka@post.cz

Pomůcky pro žáky ze 3., 4. ročníku:

POMŮCKY MOHOU BÝT POUŽITÉ Z LOŇSKÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, STAČÍ JE POUZE DOPLNIT!

Vážení rodiče, prosím Vás o přípravu následujících pomůcek:

3. , 4. ročník

 • Papírové kapesníčky,
 • přezůvky
 • pouzdro: 2x tužka č. 2, 1 x tužka č. 1, 3,
 • 2 x  pero nebo propiska, ořezávátko, guma, malé pravítko, pastelky, kružítko, malé nůžky;
 • trojúhelník s ryskou
 • 1x ručník
 • cvičební úbor:
  • tričko s krátkým rukávem, tepláky, kraťasy, ponožky, mikina;
  • přezůvky – cvičky do tělocvičny, tenisky nebo botasky na hřiště (žáci nemají stejné přezutí jako do tělocvičny).

Výtvarné potřeby (děti mohou používat pomůcky z minulého školního roku, pouze prosím o kontrolu a doplnění)

 • vodové barvy, lepidlo v tubě (tuhé),
 • desky na sešity malé i velké, obaly na učebnice a sešity,
 • igelitový ubrus na lavici (ochrana před ušpiněním)
 • fixy (12 ks), plastelína, voskovky (12 ks), pastelky velké (měkké, 12 barev);
 • zástěra nebo staré tričko (ochrana před ušpiněním).

Případné dotazy pište na zsvedrovice@seznam.cz nebo spourova.lenka@post.cz.

Vyučující: Mgr. Hana Vančurová – AJ, Mgr. Lenka Spourová – ČJ, M, PRV, Vl, Př, VV, HV,

Vysvětlivky: ČJ – český jazyk (čt – čtení, ps – psaní), M – matematika (g – geometrie), AJ – anglický jazyk, PRV – prvouka, Vl – vlastivěda, Př – přírodověta, VV – výtvarná výchova, HV – hudební výchova, TV – tělesná výchova, PČ – pracovní činnostiTV, PČ

Rozvrh – 3. ročník (změna od 11. 3. 2019)

1. 8:00-8:45 2. 8:55-9:40 3. 10:00-10:45 4. 10:55-11:40 5. 11:50-12:35
PO ČJ M AJ PRV VV
ÚT ČJ M VV ČJ – čt
ST ČJ M AJ PRV ČJ – čt
ČT ČJ M PRV TV TV
 ČJ – sloh Hv AJ M g ČJ – ps

Rozvrh – 4. ročník (změna od 11. 3. 2019)

1. 8:00-8:45 2. 8:55-9:40 3. 10:00-10:45 4. 10:55-11:40 5. 11:50-12:35
PO ČJ M AJ Vl VV
ÚT ČJ M VV ČJ – čt
ST ČJ M AJ ČJ – čt
ČT ČJ M Vl TV TV
ČJ – sloh HV AJ M g

Domácí příprava: prosím kontrolovat deníček (zápisníček – úkolníček) každý den! Ořezávat pastelky a tužky 😉

15. 3. 2019

14. 3. 2019 3. r. m 28/80 sešit D, 4. r. m 21/1 sešit D

13. 3. 2019 3. r. m 34/5 sešit D, 4. r. m 17/17 sešit D

12. 3. 2019 3. r. -čj 45/16 sešit D, 4. r. čj 78/1 sešit D

11. 3. 2019 3. r. a 4. r. Dú není

Absence VŠ

ČJ – 44/12 tabule, a, b, 44/13 sešit š, popis pachatele

M – uč. 18/55, 56 ús., 57 sešit š

Prv – zápis dělení rostlin (vlepení), zkoušení neživá příroda, PS – pokus

8. 3. 2019 3. r. – list (dokončení) psaní, 4. r. Př – zjistit typy olejů

7. 3. 2019 báseň na recit. soutěž nebo Dú 18/59 sešit d

6. 3. 2019 Dú 3 r. – ČJ PS s. 44/A, B, C, 4. r. – čj 74/8 sešit D

Absence AZ: 

ČJ – interaktivní tabule procvičování, hra (vyjmenovaná slova), PS s. 43 celá (hmyzí, hmyzožravec, hmyzožravý, hmyzem, hmyzu, myší, myšák, hlemýždí, hlemýžďovitý)

M – 16/40 ústně, 41 sešit š, 44 folie, 43, 46 ústně, sloupečky 114

Prv – uč. 37 a 38/četba a vysvětlení + PS s.37/1, 2, pokus dole (změna – hrách)

ČJ čt – opakování básní na recitační soutěž, připomenutí ukončení čtení do konce týdne, zapsat čtené do čtenářského deníku, s. 92/Jak se mají kamzíci, s. 93/Mé malířské začátky + bajka s. 94/ O vlkovi a oslu (opakování pojmu bajka) – vlepení lístečku

5. 3. 2019 Dú nebyly (čtenářská soutěž)

4. 3. 2019 Dú nebyly (čtenářská soutěž)

1. 3. 2019 – Absence LB, VŠ:

Čj – slohs. 53/12 – sešit š zezadu a) vypsat pod. jména, b) ústně (přirovnání… chytrý jako… malý jako… rychlý jako… dupe jako… apod.), c) za Dú (na list papíru vytvořit dle napsané osnovy pohádku).

M – geometrie: 15/4 sešit g, pracovní list na známky (značení vrcholů a stran trojúhelníků, zápis délky stran trojúhelníků)

Čj psaní – vyhledávání informací k projektu na soutěž (hrách a vývoj semene hrachu), Oslovení, dokončení psaní v písance (list)

– dokončování šály (voskovka, vlna – polepování, tvorba vzoru)

28. 2. 2019 – Absence LB, VŠ:

Čj – interaktivní tabule (procvičování vyjm. sl. po m), PS s. 41/mít, C, D, E a slova při okraji (příbuzná slova ke slovu mýt)

M – 13/24 a 25 folie, 13/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ústně, sloupečky procvičování (na čas), interaktivní tabule  – procvičování

Prv – s. 34 – 35/ tichá četba Živá příroda, zápis Slunce – hvězda ve vesmíru, Planety sluneční soustavy – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Tv – nácvik vybíjené na soutěž v ZŠ Suchohrdly, cvičení se švihadly

27. 2. 2019 – Absence LB, VŠ:

Čj – PS s. 40/A, B, C, D + s. 41/A, B, procvičování int. tabule, lístečky i, í, y, ý

M – 11/15, 16 – ústně, 11/17 sešit š, s. 12/18 a 19 ústně, slovní úlohy 21, 22, 23 tabule, procvičování sloupečky (na čas)

Prv – s. 33/ Náměty k opakování (vše), čtení tématu Slunce a země, pracovní list (uděláme ve škole)

Čj čt – čtení knih dle vlastního výběru

26. 2. 2019 – Absence LB, VŠ:

Čj – s. 46/ústně rozlišujte, s. 43/3 sešit š, 43/4 ústně, 5 folie

– zápis do sešitu š – Pamětné sčítání a odčítání, s. 10/7, 9, 10, 11 ústně, slovní úlohy s. 11/12, 13, 14 na tabuli, sloupečky – počítání na čas (trénink)

VV – čepice dokončení (barevný papír)

HV – poslech hudby, zpěv písně Tancuj, tancuj

Čj čt – s. 91/báseň Modrá a bílá – přepis do sešitu čtení, trénink hlasité četby na čtenářskou soutěž

25. 2. 2019 AJ – DÚ nová slovíčka z lekce 3, čtení textu z učebnice str. 16  (na středu 27. 2.)

25. 2. 2019 – Absence LB, VŠ:

ČJ – Vyjmenovaná slova po M – zápis do sešitu š z uč. s. 42 (bez příbuzných slov), 42/1 ústně, 2 soutěž A) co nejvíce příbuzných slov ke slovu m (na list papíru)

M – Pamětné sčítání a odčítání – zápis do sešitu š, s. 10/1, 2, 3, 5, 6, 8 ústně, 10/4 folie, procvičování na interaktivní tabuli, hra se srdcem (násobení do 100)

Prv – zápis do sešitu a náměty k opakování 1 – 5 v uč. s. 33

Půda

– zrna písku, štěrk, drobné kamínky, zbytky těl rostlin a živočichů, voda, vzduch

Vrstvy:

 1. povrchová
 2. spodní
 3. podloží

Ornice = nejsvrchnější část půdy, kterou zemědělci obdělávají

Péče o půdu: hnojení (úrodnost), ochrana před stékáním vody (orba pole napříč), meze u polí (zpevnění půdy kořeny)

22. 2. 2019 Absence LB, VŠ: Dú 3. r. – sešit M domácí (vlepený list s příklady), 4. r. M 8/3 sešit D

ČJ – sloh (list vlepíme ve škole) na téma Oslovení, pracovní list – Co říkají? lepení vět k obrázkům a kresba dle vět (uděláme ve škole)

M – geometrie: velký sešit geometrie, nadpis Trojúhelník, s. 15/opsat červenou tabulku, 15/1, 2, 3, 5

– dokončování čepice (tuší), šála – stříhání a vybarvování voskovkami

ČJ – čt a psaní – dokončení listu z minulé hodiny, tichá četba knihy dle vlastního výběru, trénink básně na recitační soutě

21. 2. 2019 Absence LB, VŠ: Dú 3. a 4. ročník nebyl

ČJ – ps s. 39/CH, I  (na známky), procvičování vyjm. slov po L, ps s. 39/I, pc – interaktivní tabule (vyjmenovaná slova)

M – Nadpis do sešitu š – Porovnávání čísel, s. 7/1 sešit š, ústně cv. 2 a 3, slovní úlohy s. 7/4  sami do sešitu š, interaktivní tabule – procvičování

Prv – nebyla (ukázka hodiny intuitivní pedagogiky – paní Ševčíková)

20. 2. 2019 DOMÁCÍ ÚKOL – Anglický jazyk – označená slovíčka ze 3. lekce, pracovní sešit str. 18, úkol je na pátek 22. 2. 2019, žáci se mohou za mnou přijít poradit

Absence LB, VŠ: Dú 3 r. čj ps 39/FGH, 4. r. Pracovní list v sešitě Př

ČJ – 40/13 folie, PS s. 38/A, B, C, D, E

M – 6/13 ústně, 14 tabule, 15, 16, 17 ústně

Prv – Půda – s. 32/tichá četba, pracovní list (vypracování ve skupině), počítač – procvičování téma voda, Půda.

ČT – s. 87/dole O domýšlivých (hlasitá četba a vysvětlení), s. 88/Únor, vyhledávání slov, rýmů, veršů a počet slok, pranostiky – hlasitá četba a vysvětlení, s. 88- 89/nahlas Zimní hádanky a s. 89/vtipy pro zasmání, s. 90 – 91/tichá četba a hlasité zodpovězení otázek pod textem

19. 2. 2019 – Absence LB:

ČJ – PS s. 37/I, J, uč. 39/9 a, b, c ústně, 40/10 tabule, 11 sešit š (pouze vyhledaná slova)

M – 4/6 fólie, 5/7, 8, 9 ústně , 5/10, 11, 12 folie (na známky)

VV – technika muchláž

HV – dechová, rytmická, artikulační cvičení, nácvik písně Tancuj, tancuj, nota celá, poznávání taktů (2/4, 3/4, 4/4)

Čt – zkoušení básní na recitační soutěž, s. 87/Nejchytřejší kluk, hlasitá četba, rozbor básně + předání informací k recitační soutěži, tichá četba vybrané knihy (dle vlastní volby)

18. 2. 2019 – Dú 3. r. M 4/5 sešit š, 4. r. – M6/22 sešit d

4. 2. 2019 DOMÁCÍ ÚKOL – Anglický jazyk – Activity Book (pracovní sešit) pg.(str.) str. 13/ celá, 15/2, slovíčka z 2 lekce

30. 1. 2019 – Dú 3. r. čtení s. 84/hlasitá četba, 4. r. s. 77/tichá četba celého textu

Absence AZ:

Čj – PS s. 32 celá strana, pc – procvičování příbuzných slov po L

M – uč. 52/38 ús., 39 na lístek, tabule procvičování písemného odčítání – 52/42, procvičování sloupečků na čas, diktát násobků, hra Násobení a dělení

Prv – zápis do sešitu: Skupenství látek

V přírodě v podobě:

 1. pevné – stálý tvar
 2. kapalné – tekutiny, kapaliny (tvar dle nádoby)
 3. plynné – rozpínají se, stlačují se

Čtení v uč. s. 28/Změny skupenství, čtení v knížce mimo učebnici – Zánik (likvidace) odpadů, vlastnosti látek, vlepení lístečku s dalším zápisem (po příchodu do školy).

Čt – s. 81/folie, 82/Jirka s kozou, hlasitá četba, Dú s. 84/dočtení hlasitou četbou

29. 1. 2019 – Dú není

Absence AZ:

Čj – preventivní program Hasiči Rakčice

M – 51/33 folie společně, slovní úlohy 51/37 ústně, pc procvičování, sloupečky na čas

VV – preventivní program 112 (DDM – mimořádné situace)

Hv – zkoušení písně Kačena divoká na známky, hudební nástroje – rytmus skladby Beskyde, Beskyde, dechová a hlasová cvičení, vlepení úkolů do sešitu Hv (doplníme po příchodu do školy), poslech skladeb, vyhledávání taktu, repetice atd.

Čt – informace o čtenářském deníku v 2. pololetí, s. 80, úkoly pro skupiny – na lístek vypsat dvojice pohádkových bytostí, jednu dvojici vybrat, popsat ústně charakteristiku a představení dvojice (popis příběhu nebo pohádky, ze které daná dvojice je)

28. 1. 2019 – Dú 3. r. m 51/36 sešit D, 4. r. – sešit vl dokončení

Absence AZ:

Čj – s. 37/1 a 2 sešit š, procvičování na pc

M – 51/32 ústně, 35 sešit š, procvičování na pc

VV – Zima v lahvi (kresba černým fixem a suchými pastely)

Prv – čtení v knize mimo učebnici – živé a neživé přírodniny, získávání surovin

– zápis do sešitu: Látky a jejich vlastnosti

Živé přírodniny – rostliny, živočichové a jiné živé organismy (člověk)

Neživé přírodniny – vzduch, voda, půda, nerosty a horniny, teplo a světlo

Přírodniny – suroviny – výrobky

Vlastnosti látek zkoumáme smysly: zrak, chuť, čich, sluch, hmat.

25. 1. 2019 – 3. r. čj Ps 34/A, B, 4. r. – čj sloh s. 58/1 sešit š vzadu (popis činnosti)

24. 1. 2019 – Dú není

23. 1. 2019 – Dú – 3. r. čtení s. 78 Bob a Bobek na horách (hlasitá četba + ústně otázky pod textem), 4. r. čtení s. 73 O sněžence a sněhu (hlasitá četba a převyprávění čteného)

22. 1. 2019- Dú – 3. r. M 49/18 sešit D, 4. r. Čj sešit D – vlepený list (určování osoby, čísla a času u sloves)

21. 1. 2019 – Dú – 3. r. M 49/16 sešit D, 4. r. M 46/11, 15 sešit D

18. 1. 2019 Dú – 3. r. čj ps s. 29/F, G, H, 4. ročník – opakování na pol. pís. práci z vl (body viz deníček)

Absence TK

Čj – pololetní písemná práce

Čtení, psaní – list (lesní plody a houby – opis slov), čítanka s. 68/báseň – vyhledávání rýmů Štědrý večer, úkoly pod textem (ústně), s. 69 – 71 tichá a hlasitá četba Jak se Vlasta Burian narodil, s. 71/úkoly pod textem (ústě), film. ukázka Vlasty Buriana – Přednosta stanice (skladba a zpěv)

– technika tečkování (textilní taška, kresba fixem na textil), námět – dle vlastní fantazie

M – geometrie – opakování (písemné na známky – bod, přímka, úsečka), s. 53/1 fólie, 53/3 ústně

17. 1. 2019  Dú 3. a 4. r. – opakování na pol. písemnou práci z čj (Body k opakování – viz deníček)

Absence TK

Čj – PS s. 28/celá strana, počítač – procvičování

M – pololetní písemná práce

Prv – s. 26/Svět v pohybu – hlasitá četba a plnění úkolů ústně, Náměty k opakování 26/1 – 6 ústně, PS s. 31/1 – 6 (společně

16. 1. 2019 3. a 4. r. – opakování na pol. písemnou práci z M (Body k opakování – viz deníček) 3. ročník – násobení a dělení, slovní úlohy; sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti (bez přechodu 10, s přechodem 10); počítání se závorkami; sčítání a odčítání s přechodem 10; písemné sčítání bez přechodu a s přechodem 10

Absence TK

Čj – počítač procvičování vyjm.slov po B (školákov), s. 35/12 hádanka (pomocí abecedy vložené v žák. knížce), 35/13 folie

Čtení – s. 66/Co víme o narození Ježíška (hlasitá četba na známky), s. 67/Návštěva – hlasitě (vyhledávání rýmů), film Sněhová královna  (po částech)

M – 47/4, 5 ústně, 47/6 a), b) fólie, nadpis Písemné odčítání s přechodem 10, s. 48/7 sešit š, 48/8 sešit š

Prv – pololetní písemná práce (body viz deníček)

15. 1. 2019 3. a 4. r. – opakování na pol. písemnou práci z PRV a PŘ (Body k opakování – viz deníček)

14. 1. 2019 3. r. – čj 27/F, G, H, 4. r. – m 47/45 sešit velký geometrie, čj 48/6 a, b (folie)

11. 1. 2019 3. r. – čj 41/2 – sešit D, 4. r. – 52/2 sešit š (dle osnovy)

10. 1. 2019 3. r. – M 43/13 sešit D, 4. r. – M 38/30, 31 sešit D

9. 1. 2019 3. r. čj čtení s. 60 – 61/hlasitá četba a ve škole odpovědi na otázky pod textem, 4. r. čj čtení s. 66 – 71/tichá četba (odpovědi na otázky ve škole)

Absence VŠ

Čj – PS s. 24/a,b, c, d, e (+ slova příbuzná pravý sloupec), počítač procvičování

M – 42/3, 4 ústně, 5, 6 folie, počítač procvičování, hry – doktor Heuréka, paní Bacilová

Prv – zápis z tabule: Práce a volný časPráce = zaměstnání, povolání, profese (psychická, fyzická), Volný čas = chvíle odpočinku (aktivní, pasivní); práce v PS s. 29/1,2 (společně)

Čj čt – dočtení textu z minulé hodiny a převyprávění (odpovědi na otázky), s. 55/Čertí plácek – hlasitá četba, odpovědi na otázky pod textem ústně společně, s. 58/básně Prosinec, pranostiky a hádanky společně ústně, poslech s. 59/Co víme o Mikulášovi a Mikuláš ztratil plášť – hlasitě

8. 1. 2019 3. r. čj PS 23/h, ch, 4. r. – báseň čtení s. 56

7. 1. 2019 3. r. – PS s. 21/báseň, 4. r. čj 45/4 sešit D

4. 1. 2019 3. r. – m 40/31 sešit D, 4 r. m 36/1 sešit D

3. 1. 2019 3. r. – Čj PS 20/B, C, D, 4. r. čj 43/7a sešit D

21. 12. 2018 3., 4. r – Dú nebyly

20. 12. 2018 3., 4. r – Dú nebyly

19. 12. 2018 3. r. – čtení s. 48 a 49, 4. r. čtení s. 57 a 58

18. 12. 2018 – 3. r. – M 39/22 sešit D, 4. r. – M 33/5 sešit D

17. 12. 2018 – 3. r., 4. r  – Dú nebyly

14. 12. 2018 – 3. r. – čj 30/4 a) sešit D, 4. r. – čj 41/1 b – sešit D (popis automobilových závodů)

13. 12. 2018 – 3. r., 4. r. – Dú nebyly

12. 12. 2018 – 3. r. – čtení s. 42 a 43, 4. r. – absence

11. 12. 2018 –

Absence AZ

ČjHláskosloví a výslovnost, Stavba slova – nadpisy napsat do sešitu š, s. 27/1 folie, 27/2 sešit š (přepis a rozdělení slov na slabiky), 27/3 folie (doplnění u-ú-ů), 27/4 – ústně a), b) vyprávění o zvířátkách, 27/5 a 6 – ústně, M – 35/10 folie, 36/11 společně sešit š – zápis Sčítání s přechodem přes 10 a příklad, 36/12, 13, 14 – ústně, procvičování (domečky a obálky ve třídě), Prv – PS s. 26/2, 3, celá strana, uč. 23/Náměty na opakování 1. – 4. ústně, obrázek do sešitu prv – stará historická věc, Čj čt – s. 38 a 39/A sláva nakonec – hlasitá četba, ústně splněné úkoly pod textem, pohádka na počítači, s. 40/báseň Listopad – hlasitá četba, vyhledávání rýmů, pranostiky – vyhledávání jmen (svátků ) v kalendáři, hádanky; s. 41/báseň Smutný čmelák – hlasitá četba, úkoly pod textem ústně

Dú 3. r. – čtení s. 42 a 43/hlasitá četba, 4. r. – úkol nebyl (absence)

10. 12. 2018 – 

Absence AZ

Čj – s. 25/3 ústně, 26/2 a, b – ústně, 26/3 – ústně, 4 – tabule, 5 – Diktát cvičně do sešitu š; M – s. 35/6 sešit š – příklad 67 – 25 (25 rozdělena na 20 a 5) = 67 – 20 – 5 = 42, Zk. 42 + 25 = 67; uč. s. 35/7, 8, ústně, 35/9 – sešit š na známky; VV – vánoční přání, HV – vánoční koledy (Štědrej večer, Z jedné strany chvojka, Narodil se Kristus Pán, Dědečku, dědečku, koleda, Půjdem spolu do Betléma, Bílý vánoční slon), rytmická cvičení, Čj čt – s. 35/ dole O zručnosti (vysvětlení), s. 36/Jak ruce nechtěly pracovat – tichá četba a hlasité zodpovězení úkolů 1 a 2 dole pod textem, s. 37/báseň Král a lenoši – hlasitá četba a hlasité splnění úkolů 1. – 3., tichá četba básně Jak se jmenuji? – hádání názvu hradu, s. 37/ dole O dobrém chování (vysvětlení)

Dú – 3. r. – ČJ ps 19/1, 2, 3, 4. r. – čj 39/3 sešit D

7. 12. 2018 – nebyl Dú

6. 12. 2018 – 3. r. – čj PS 18/C, 4. r. – čj sešit D (vyjmenovaná slova po p)

5. 12. 2018 – 3. r. – Prv PS 25/1-3 (vybarvit), 4. r. – m 28/54 sešit D

4. 12. 2018 – nebyl Dú

3. 12. 2018 – Dú 3. r. čj Ps 17/A, B, 4. r. – čj sešit D (vyjm. slova po p)

30. 11. 2018 – Dú 3. r. – čj 29/7 sešit d, 4. r. čj – popis osoby (sloh)

29. 11. 2018 – Dú 3. r. – m 30/38 sešit D, 4. r. – vl ps 9/5, 6, 7

28. 11. 2018 – Dú 3. r. – čj ps 16/A, B, 4. r. – m 26/30 sešit D – 2 sloupce

27. 11. 2018 – Dú 3. r. čj čt 26 a 27/četba + obrázek sešit čt, 4. r. čj čt 40 a 41/četba + obrázek sešit čt

26. 11. 2018 – Dú 3. r. čj PS 15/A, B, C, 4. r. – čj 30/12 sešit D

23. 11. 2018 – 3. r. – čj 22/1 sešit D, 4. r. – čj 28/2 sešit D

22. 11. 2018 – 3. r. m 28/17 sešit D, 4. r. m 14/24 sešit D

21. 11. 2018 – není Dú

20. 11. 2018 – není Dú

19. 11. 2018 – Dú – 3. r. – čj 21/5 sešit D, 4. r. – Čj – doplňování ě/je do slov (doplňování slov do vět, přepis vět) – lísteček v sešitě D

Proběhla volba Předsedy třídy – tajná volba (100% účast žáků I. a II. třídy)

1. místo – TK (7 hlasů), 2. místo – LB (4 hlasy), 3. místo – VŠ, DI (3 hlasy), 4. místo – AZ (2 hlasy)

V okolních školách se objevily vši. Vzhledem k této skutečnosti Vás žádáme o důkladnou prohlídku vlasů žáků. Děkujeme za spolupráci.

15. 11. 2018

Absence žáka:

čj – sloh – list kopie – téma Pozdavy – cv. 1, 2, 3 a praktický nácvik správné komunikace při společenském setkání

m – geometrie – rýsování polopřímek – sešit velký G – s. 25/3, 4a)b)… Zápis do sešitu vel. G –

Opačné polopřímky

 • mají počátek v jednom bodě nebo společnou část
 • leží na jedné přímce

– výrobky na vánoční jarmark (překvapení)

psaní – list jména a písmena na známky

14. 11. 2018 

Absence žáka:

čj – PS s. 14/2, uč. 19/2 na tabuli, 3 folie, a) b) – do sešitu š, DÚ – 14/3 PS + obrázek

m – 24/59 ústně, 24/60 sami do sešitu š, procvičování násobkových řad (PC a hry)

prv – zápis do sešitu prv –

Voda – modrá barva

 1. povrchová – potoky, řeky, jezera, rybníky, moře, vzduch
 2. podzemní – v půdě a podzemních jezerech

Rybník = uměle vytvořená vodní nádrž (pramen, potok),

Přehrada = stavba, hráz na vodním toku k regulaci vody a k zásobě pitné vody

13. 11. 2018

Absence žáka:

čj – s. 19/ zapsat do sešitu š Souvětí –  vznikne spojením 2 a více vět jednoduchých, jsou v něm 2 a více slovesné tvary

19/1 společně ústně, PS s 14/1

m – 23/54 sešit š, cvičně diktát násobků na tabuli, hry na procvičení násobení a dělení (domečky), Dú 24/63 sešit D

HV – orffovy nástroje, rytmizace, hlasová cvičení, písně Pekla vdolky a nová skladba Bílý vánoční strom (list dostane žák od tř. učitelky)

čt – s. 20/báseň Říjen – hlasitá četba a vysvětlení, pranostiky – ústně vysvětlení, s. 21/O velikém zimním spaní (tichá četba)

12. 11. 2018 Dú 3. r. – Prv PS s. 21/5,6, 4. r. – čj 22/7 sešit D

Absence žáka:

čj – hra (otázky), int. tabule – určování základní skladební dvojice, lístek vlepený v sešitě š- na známky

m – uč. 22/46 – folie, 23/53 – sešit š

prv – zápis známek z pís. práce, uč. s. 18/Voda v krajině – hlasitá četba, vlepení lístku s obrázky, nadpis v sešitě prv Voda v krajině.

7. 11. 2018 DÚ ANGLIČTINA 

3. roč. uč.str. 17/ 9 nová slovíčka

4. roč. uč. str. 15/ 6 nová slovíčka, str. 14 sloves can, cannot/ can’t,

Na pondělí 12. 11. projekt My hobbies!!!

31. 10. ANGLIČTINA

3. roč. doučit číslovky podle str. 14-15

4. roč. uč. str. 12-13, nová slovíčka Hobby

9. 11. 2018

Písemná práce: – přesunuta na příští týden

Přírodověda 4. ročník

8. 11. 2018

Písemná práce:

Prvouka 3. ročník

 • domov, adresa, rodina
 • škola, dopravní značky
 • chodec, cyklista
 • naše obec – město, vesnice
 • minulost, mapové značky

Vlastivěda 4. ročník

 • ČR – sousední státy, poloha, obyvatelé, národnostní menšiny
 • Evropská unie
 • členění ČR – kraje, krajská města
 • ČR – demokratický stát

7. 11. 2018

Písemná práce:

Matematika 3. ročník

 • jednotky, stovky, desítky
 • sčítání a odčítání do 100, porovnávání
 • násobení a dělení do 100
 • slovní úlohy, počítání se závorkami

Matematika 4. ročník

 • sčítání a odčítání do 1000 (i písemné)
 • násobení a dělení do 100
 • jednotky délky, hmotnosti, času a objemu
 • písemné násobení, slovní úlohy

6. 11. 2018 – nebude Dú

5. 11. 2018 3. ročník a 4. ročník – učit se na písemnou práci z M

Písemná práce:

Český jazyk 3. ročník

 • věta, slovo, slabika, hláska
 • u, ú, ů; abeceda
 • měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky
 • slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Český jazyk 4. ročník

 • věta jednoduchá, souvětí (vzorce souvětí)
 • slova jednoznačná, mnohoznačná
 • slova souřadná, nadřazená, spisovná, nespisovná, souznačná, protikladná
 • slovní druhy, abeceda
 • skloňování, časování
 • párové souhlásky

2. 11. 2018 3. ročník a 4. ročník – učit se na písemnou práci z Čj

1. 11. 2018 3. ročník – Dú M 22/36 sešit D, 4. ročník – Dú M 18/6 sešit D

31. 10. 2018 3. ročník – Čj PS 12/1, 2, 4. ročník – čj 19/1 b) sešit D

29. a 30. 10. 2018 – podzimní prázdniny

26. 10. 2018 3. ročník – 4. ročník – nebyl Dú (naučit báseň na vystoupení pro seniory)

25. 10. 2018 3. ročník – Prv s. 18 v PS (celá), 4. ročník – Čj 19/6 sešit D

24. 10. 2018 – nebyl DÚ

23. 10. 2018 Dú – 3. ročník – M 20/17 sešit D, 4. ročník – M 16/102 sešit D

22. 10. 2018 DÚ AJ na středu 24. 10. 2018

3. roč. slovíčka ze strany 15

4. roč. uč. str. 10 – popiš svůj dům

22. 10. 2018 Dú 3. ročník – čj PS 11/E, F, G a 4. ročník – Čj sešit D – tvorba slov (předpona, kořen, příponová část)

19. 10 2018 DÚ AJ NA PONDĚLÍ 22. 10 2018

3. roč. uč AJ str. 13/4 písemně

4. roč. uč. AJ str. 9/4 písemně

19. 10. 2018 Dú 3. ročník – přepis slohové práce (soutěž) 4. ročník – přepis slohové práce (soutěž)

18. 10. 2018  Dú 3. ročník – M 17/9 sešit D a 4. ročník – M 17/89 sešit D

17. 10. 2018 Dú 3. ročník – M 17/6 sešit D a 4. ročník – 15/95 sešit D

16. 10. 2018 – nebyl Dú

15. 10. 2018 Dú 3. ročník – PS 10/1, 2, 3 a 4. ročník – čj sešit D (předpona, kořen, příponová část)

12. 10. 2018 Dú 3. ročník a 4. ročník – Čj sešit š – list (popis vesnice za sto let) – dokončení z hodiny (dle osnovy vlepené v sešitě š)

11. 10. 2018 Dú 3. ročník – Prv PS – 16/8, 9 + vybarvit, 4. ročník -m 12/65 sešit D

10. 10. 2018 AJ DÚ slovíčka z učebnice str. 10, 11 na pátek 12. 10.

9. 10. 2018 – 3. ročník M – sešit D, 4. ročník M – 12/63 sešit D

8. 10. 2018 – 3. ročník M 14/67 sešit D (slovní úloha), 4. ročník Čj – 13/3a sešit D

5. 10. 2018 – 3. ročník čj sešit D (synonyma), 4. ročník m geometrie (velký) – přímky, body

Preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE – 4. 10. 2018

V MŠ začátek v 9:15 hodin, na ZŠ přibližně od 10:45 do konce výuky. Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Spourová

4. 10. 2018 Dú – 3. ročník Prv PS 15/5, 6, 4. ročník – Vl PS 7/ 2 cvičení (doplnit text)

3. 10. 2018 Dú – 3. ročník Čj PS 7/D, 4. ročník – M 10/54 sešit D

Doplnění z absence: čj – PS s. 7/A, B, C, uč. 9/10 doplnění na fólii, zápis do sešitu š – Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě + 10/1, 2 ústně, m – počítání s penězi, slovní úloha do sešitu š samostatně – 13/57, opakování násobků, prv – ps s. 13/1 dokončení, kašpárek – kresba vhodného chování na známky, cv. 2 – doplnit vlastnosti, 14/3 – nedělat, již vlepeno v sešitě prv, 14/kašpárek – kresba stolování, 14/4 – popsat chování a číslicí zapsat nevhodné projevy (vybarvit obrázky), čt – s. 9/dokončení úkolu z předchozí hodiny na fólii a vysvětlení jednotlivých přísloví, poslech příběhu z knihy Hmyzáčci – příběhy z trávy

2. 10. 2018 Dú nebyl

Doplnění z absence: čj – diktát cvičně do sešitu š z uč. 9/8, 9/9 trénink jazykolamu, m – s. 13/ústně modrá tabulka, 13/58 dokončení společně na tabuli, 13/59 sešit š společně, vv – nebyla (beseda s představiteli obce), hv – dechová cvičení v předklonu, rytmická cvičení s hudebními nástroji, téma Takt – dvoučtvrťový, tříčtvrťový, nota čtvrťová a osminová – vlepení do sešitu Hv (vlepíme po příchodu do školy), čt – poslech příběhu z knihy Hmyzáčci – příběhy z trávy, uč. s. 8/Kdo se bojí nesmí do lesa – hlasitá četba, otázky k textu zodpovězené ústně, vyhledání přísloví a zapsání do sešitu čt – nadpis, autor a Přísloví: “Všechno zlé je k něčemu dobré. Neštěkl by po něm ani pes. Nešikové mají vždycky štěstí.”, s. 8. tichá četba básně Naše rodina, přednes cvičně před celou třídou, s. 9 na fólii doplnit z nápovědy Znáte známá přísloví?

1.10. 2018 Dú 3. ročník – M s. 13/56 a,b – sešit D, 4. ročník – M s. 8/40 sešit D (slovní úloha)

Doplnění z absencečj uč. 9/6 sami doplnění, 7 fólie; m – 12/53 dokončení na fólii na známky, 12/54 a,b zápis do sešitu š, 12/55 přepsané do sešitu š; prv – s. 8 (škola – čtení školní řád, scénky nevhodného chování), ps – s. 13/1 – očíslovat, použít věty a vybarvit, vv – pole na podzim (voskovky)

26. 9. 2018 Dú 3. ročník – Čj PS 6/D, E; 4. ročník – M sešit D (převody jednotek objemu) a na pondělí 1. 10. 2018 báseň z čítanky s. 12 (naučit), prosím zaplatit pracovní sešity do 3. 10. 2018 !!!!

25. 9. 2018 Dú 3. ročník – Čj PS 5/A,B (měkké a tvrdé souhlásky), trénink čtení v čítance, 4. ročník – Čj sešit D (vyhledávání podstatných jmen), speciální úkol – donést do Pč na příští týden ubrousek s květinovým vzorem

24. 9. 2018 3. ročník – čj 8/4 sešit D, 4. ročník – Vl dokončení v sešitě Vl (vyhledávání názvů měst z mapky a vepsání do pracovního listu), HV – Beskyde, Beskyde (zpěv písně)

20. 9. 2018 proběhne logopedická depistáž. 

ANGLIČTINA – DÚ na středu 19. 9. 2018

3. ročník: PL cv. 3 ( PL= pracovní list)

4. ročník: PL cv. 1

18. 9. 2018 Dú 3. ročník – m 8/35 sešit D, 4. ročník – m 6/27 sešit D

17. 9. 2018 Dú 3. ročník – čj 6/12 sešit D, 4. ročník – 6/10 sešit D + dokončení Zajímavého vyprávění (z pátku 14. 9. 2018)

13. 9. 2018 Dú 3. ročník – čj 5/9 sešit D (nedělat cvičení pod textem a), b), c), 4. ročník – čj 5/9 – sešit D (doplňování i, í, y, ý do slov a přepis)

12. 9. 2018 Dú 3. ročník – sešit Prv – vybavení bytu, dokončit obrázek v sešitě čt, básnička Po prázdninách do pátku, 4. ročník – obrázek v sešitě čtení

11. 9. 2018 v 10:00 – informační setkání s žáky ohledně pravidel soutěže Jižní Morava čte 2018 ve třídě. Termín odevzdání prací do 31. října 2018 (budeme vypracovávat společně).

 – 3. ročník ČJ – 4/3 sešit D, 4. ročník ČJ – 5/4 sešit D

10. 9. 2018 – 3. ročník M – 4/8 do sešitu D, 4. ročník M – 5/16 do sešitu D + zopakovat si Prv a Vl (viz zápis v sešitech), prosím podepsat a vyplnit rodiči informovaný souhlas s literárně-výtvarnou soutěží Jižní Morava čte 2018.

Dětem byly rozdány podzimní katalogy Albatros. Je možné si z něj objednat knížky, není to však povinné. Na zadní straně je v případě zájmu třeba vyplnit objednávkový list a odevzdat jej ve škol třídnímu důvěrníkovi (L. Spourová). Odevzdávejte prosím do středy 26. 9. 2018.