Novinky

Zde najdete pozvání na školní i mimoškolní akce, popřípadě zprávy o jejich konání, a novinky z dění základní školy...

 

Napsali o naší vedrovické škole...

2017

„Možná to byl den výjimečný, ale přála bych vám jej prožít…“

více vedrovická základní škola

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

30.4.2018

více oznámení o přijetí k ZV od školního roku 2018/19

Zápis do 1. třídy základní školy

1. dubna 2018

Milý předškoláku, zveme Tě k zápisu do 1. třídy základní školy ve středu 25. dubna 2018 od 15. 00 hod. Vezmi s sebou svůj rodný list.

více pozvánka

Plavání 2018

leden, únor, březen a duben 2018

Každý týden nejméně 2 hodiny se učíme nebát se vody, s vodou se „přátelit“ a využít tak vodního „živlu“ k sebepoznání, obohacení mysli a posílení našeho těla a zdraví….
Snažíme se osvojit si základy plavání a naučit se sebezáchovným a záchranářským dovednostem…

více fotogalerie

Den skřítků a obrů…

31. ledna 2018

Poslední den v měsíci patří vždy skřítkům a obrům. Jednatřicátého ledna jsme hodnotili, přemýšleli a vzpomínali… Společně jsme pronikli do kouzla obryně Gerd…

více fotogalerie

K+M+B 2018

5. ledna 2018

Hráli jsme tříkrálový příběh, vyráběli přáníčka, přáli a koledovali po vesnici…

více fotogalerie

Silvestrovská šlápota, 3. ročník

20. prosince 2017

Letošní "Šlápota" byla ve znamení lásky, zdraví, štěstí, úspěchu, přátelství, poznávání i přání...

více fotogalerie

POZVÁNKA NA PRAKTICKÉ SETKÁNÍ - "KURS PRVNÍ POMOCI"

12. února 2018

Vážení rodiče, přátelé školy,
zveme Vás na praktické setkání "kurs první pomoci", které se uskuteční ve středu 28. 2. 2018 v době od 14. 00 - 16. 00 hod. v budově základní školy. Těšíme se na Vás.

více pozvánka

Pozvánka na zajímavé setkání s Katarínou Krahulovou o šikaně a kyberšikaně...

23. ledna 2018

Zveme rodiče, přátelé školy na setkání s Mgr. Katarínou Krahulovou z Ligy lidských práv o šikaně a kyberšikaně, které se uskuteční v úterý 27. 2. 2018 v době od 16. 30 - 18. 30 hod. v budově základní školy.
Těšíme se na Vás.

více pozvánka

Pozvánka na setkání s rodiči, prarodiči, přáteli školy...

9. ledna 2018

Srdečně Vás zveme na setkání nad tématem "Jak podpořit dítě nejen v prvních letech školní docházky", které se uskuteční v úterý 9. ledna 2018 v době od 17. 00 do 18. 30 hod. v základní škole...

více pozvánka

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…

20. prosince 2017

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2018 Vám přejí děti i zaměstnanci základní a mateřské školy…

více přání

Naše ZŠ již druhým rokem v projektu:
„Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu“, CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211

20. prosince 2017

Projekt realizovaný na naší škole je spolufinancován Evropskou unií, je zaměřen na řešení inkluzivního vzdělávání v oblasti základního vzdělávání a klima školy. Žadatelem projektu je Město Moravský Krumlov a partnerem projektu Liga lidských práv. Dalšími účastníky projektu jsou základní školy moravskokrumlovského regionu.
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019
Cílem projektu je podpora žáků v překonávání školních obtíží za pomoci psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga a doučování učitelem školy.
Cílem projektu je rovněž podpora pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání účastí na vzdělávacích seminářích a hospitacích.
Cílem projektu je i podpora spolupráce školy a rodiny formou vzájemných workshopů, zapojení rodičů do činnosti školy a nastavení optimální spolupráce se zapojením sociálního pedagoga.

více Nový začátek…

„Vánoční kouzlo“ ve škole

21. prosince 2017

Já ti nesu veselého,
beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati…


Ve čtvrtek 21. 12. 2017 jsme uvítali v tento den ve škole naše nejbližší a společně s nimi oslavili nejkrásnější svátky v roce spojené s atmosférou štěstí, rodinné pohody, rozjímání i nostalgie…
„Pohladili“ a obdarovali jsme sebe i naše nejbližší pohádkou o vánočním přání, vánočními koledami, příběhem o narození Ježíška, slaměným Betlémem před školou, jmelím i papírovým přáníčkem…

více fotogalerie

Navštívili jsme doškovou chalupu v Petrovicích…

15. prosince 2017

Na svatou Kateřinu musím zalézt pod peřinu…
Na svatého Ondřeje mráz žitu prospěje…
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře…
O svatém Mikuláši sníh často práší…
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá…
Na Boží narození o kuří pokročení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále…


K svátkům velkých světců si lidé v dřívějších dobách připojili své zvyky a obyčeje, dodržovali postní pravidla a těšili se na Vánoce a příchod Mesiáše. Naše škola navštívila v pátek 15. prosince doškovou chaloupku v Petrovicích a nechala se okouzlit jejími adventními a vánočními tajemstvími, předeslanými adventními a vánočními zvyky a obyčeji a postními pravidly…

více fotogalerie
více těšili jsme se na návštěvu doškové chaloupky v Petrovicích…

Čertovské hrátky u nás ve škole

4. prosince 2017

Navštívil nás Mikuláš a čert a všechny naše hodné čertíky a čertice obdaroval…
Velcí a malí čerti a čertice nám poskytli jednu velkou čertovskou podívanou.
Čertovské skupinky se představily jako týmy se svými názvy a rozdělením rolí ve skupinkách a předvedly svá čertovská umění v čertích disciplínách – čertovské oháňce, skoku, ráčkovi, zásahu a ježourkovi…
Hádaly zapeklitě čertovská tajemství, (předměty v pytlíčkách) a prověřovaly svoji „chabou“ čertovskou paměť, (Kimova hra).
Předvedly svá čertí taneční umění a „pekelně“ kouzlily s čertovskými šátky…
Na památku jsme si pak jednoho „rohatce“ vyrobili…

více fotogalerie

Silvestrovská šlápota, 3. ročník

20. prosince 2017

Pojďte s námi rozloučit se se starým rokem a přivítat ten nový…
Těšíme se na Vás 31. 12. 2017 v 10. 00 hod. u základní školy na „Silvestrovské šlápotě“…

více Pozvánka

Vánoční kouzlo, pozvání do školy…

14. prosince 2017

Pojďte s námi prožít si nejkrásnější svátky v roce – Vánoce a jejich kouzla - atmosféru štěstí, radosti, pohody a rozjímání. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 21. prosince od 18. 00 hod. v základní škole…

více Pozvánka

Kyberšikana, netolismus – preventivní programy na škole

1. prosince 2017

Co je závislost?
Na čem můžeme být závislí?
Je závislost škodlivá?
Co je kyberšikana?
Jak se můžeme kyberšikaně účinně bránit?


O kyberšikaně a prevenci závislosti na PC, mobilu a jiných médií jsme si povídali s lektorkou ze společnosti Podané ruce.
S pomocí pohádkových postaviček a vymyšlených příběhů jsme prožívali jak vzniká závislost, co závislost obnáší a jaké důsledky má na naše zdraví a vztahy doma i ve škole. Povídali si, co je šikana a kyberšikana a jak se jí účinně bránit. Společně jsme pak hledali možnosti prevence závislosti na PC a kyberšikany.

více fotogalerie

Pohádkový svět ve škole…

14. prosince 2017

Koroptvička, zajíček a myška
mají svoje doma na polích
i když je zima a padá sníh…


Hráli jsme pohádky sobě a našim nejbližším pro radost - o domově a přátelství, o lásce a statečnosti... Hráli jsme pohádky - „O Kvaku a Žbluňkovi“, „O Sněhurce a… hodných skřítcích…
Společně jsme pak chutnali dobroty a zahřáli se „skřítkovskými“ nápoji před školou…

více fotogalerie

Pozvánka do pohádkového světa

26. listopadu 2017

Zveme Vás do pohádkového světa ve čtvrtek 30. listopadu v 17.30 hod. do naší základní školy.

více Pozvánka

Navštívili jsme národní park Podyjí

11. října 2017

Navštívili jsme národní park Podyjí. S průvodcem panem Martinem Márem jsme objevovali podzimní střípky NP Podyjí - jeho krásu a malebná zákoutí, jeho barvu a vůni, proměnu v čase, potřebu jeho ochrany. Pojmenovávali jsme stromy a keře, jejich plody, objevovali stopy zvířat, hnízda a mraveniště.
Nádherný byl pohled na rakouské městečko Hardegg…

více fotogalerie

Prevence kouření, prevence šikany

21. září 2017

Co je šikana a jak se jí bránit?
Je kouření škodlivé?


O šikaně a kouření jsme si povídali s brněnským lektorem ze společnosti Podané ruce…
Prostřednictvím pohádky jsme se seznámili s nebezpečím cigaret, s riziky užívání tabákových výrobků a důsledky kouření. Na základě prožitku z příběhu jsme se učili rozpoznávat jednotlivé fáze šikany, motivy agresorů a jak se těmto projevům bránit.
Společně jsme přemýšleli, hledali, diskutovali a trénovali, co dělat pro správný a zdravý způsob života.

více fotogalerie

Nadační příspěvek z Nadace ČEZ

4. září 2017

Získali jsme nadační příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 30 000,- Kč na projekt s názvem „Rozšíření materiálního vybavení školy“ v grantovém řízení Zaměstnanecké granty.
Děkujeme panu Zdeňku Tuzovi za pomoc a aktivity spojené s úspěšným získáním tohoto grantu, díky němuž bude základní škola, její venkovní prostory, vybavena zahradním nábytkem pro realizaci školních a mimoškolních aktivit.
Děkujeme také Dušanu Husákovi za partnerství na tomto projektu.

Od září 2017 s projektem „Škola pro děti“,
reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0006308“

4. září 2017

Projekt realizovaný na naší škole je spolufinancován Evropskou unií, je zaměřen na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání.
Podporuje osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, jejich profesní a odborný růst a sdílení jejich zkušeností.
Doba trvání projektu je plánována na 2 roky a celková výše dotace je 227 577,- Kč.

Začal nám nový školní rok…
Slavnostní 1. školní den našich prvňáčků…

4. září 2017

Čtvrtého září 2017 zahájili svoji první cestu za vzděláváním na naší škole prvňáci - Anna, Eliška, Damien, Daniel, Kateřina a Kristýna.
Přejeme školu plnou zážitků, radosti z objevování a tvoření a úspěšné zvládnutí všech úkolů a školních povinností.

více fotogalerie

Slavnostní rozloučení

30. června 2017

Na každém konci je krásné to, že něco nového opět začíná…

Rozloučili jsme se s našimi páťáky, popřáli jim mnoho úspěchů, zdraví, snů, zážitků, objevování a zkoumání na jejich další cestě za vzděláváním …

Lesem sem, lesem tam, školní cyklovýlet...

28. června 2017

Společná cesta oborou k soutoku řek Jihlavy a Rokytné a k rozhledně Alfonse Muchy nám voněla lesem, sluníčkem i prázdninovým překvapením …

více fotogalerie

Atletická olympiáda malotřídních škol v Dolních Dubňanech

27. června 2017

Slibuji, že nebudu šetřit svých sil
v olympijských soutěžích
a že se nedopustím klamu,
abych nepošpinil dobré jméno své školy…


V duchu olympijských sportovních her a tradic se setkali sportovci ze základních škol z Bohutic, Dolních Dubňan, Jezeřan - Maršovic, Rybníků, Vémyslic a Vedrovic, aby měřili své síly v běhu na 50, 60, 400 a 600 m, v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky z místa a ve štafetovém běhu. Naše školní výprava získala celkem 7 medailí a obsadila tak 5. místo v celkovém umístění škol.
Blahopřejeme ke sportovním výsledkům a umístění našich sportovců:

Elišce Žďárské, 1. místo v běhu na 600 m,
Petru Gigimovovi, 2. místo v hodu kriketovým míčkem,
Michalu Kuchaříkovi, 2 místo ve skoku do dálky z místa,
Elišce Žďárské, 2. místo ve skoku do dálky z místa,
Anně Bognerové, 3. místo v hodu kriketovým míčkem,
Matyáši Kropátovi, 3. místo ve skoku do dálky z místa,
Kateřině Martínkové, 3. místo v hodu kriketovým míčkem.

více fotogalerie

Večerní putování

22. června 2017

…bylo ve znamení tajemství, překvapení, spolupráce, odvahy, přemýšlení i fyzické zdatnosti.
Ve čtvrtek 22. června 2017 jsme společně prožili jedno ze starých řemesel. Stali jsme se na chvíli řemeslníky, kteří potajmu přenášeli zboží přes hranice mimo celnice. Bylo to náročné, bylo to napínavé…

více fotogalerie

14. ročník matematické olympiády „Lískulka“ ve Vedrovicích

22. června 2017

Letošní ročník matematické olympiády „Lískulka“ na naší škole proběhl v odpoledních hodinách dvaadvacátého června 2017. Zhlédnout novou matematickou pohádku a rozlousknout její matematické oříšky k nám přijelo 70 „velkých“ matematiků z 17 základních škol z okolí…

Blahopřejeme všem dětem k odvaze vyzkoušet něco nového a k jejich úspěšným řešením soutěžních úloh…
Blahopřejeme k 1. místu Tomáši Kuchaříkovi, ke 3. místům Nele Schovancové a Elišce Žďárské a k 6. místu Lukáši Bezděkovi ve svých kategoriích…

Aktivita byla finančně podpořena v rámci projektu „MAP rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000354, s cílem podpory setkávání dětí se zájmem o matematiku, sdílení matematických představ, postupů a zkušeností, podpory matematické gramotnosti a rozvoje zájmu o matematiku.

více fotogalerie
více soutěžní úkoly 1. ročník
více soutěžní úkoly 2. ročník
více soutěžní úkoly 3. ročník
více soutěžní úkoly 4. ročník
více soutěžní úkoly 5. ročník
více výsledková listina

Slavnosti poutníků ve Vedrovicích

1. června 2017

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 dopoledne proběhly Slavnosti poutníků ve Vedrovicích spojené s historickou prohlídkou a přehlídkou řemesel po obci a hrami a slavnostmi poutníků v přiléhajících venkovních prostorách školy…

více fotogalerie

Ochutnávkový koš
Projekt Ovoce a zelenina do škol je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie

12. června 2017

Poznávali jsme chutě, vůně, velikost i tvar známých i neznámých druhů tropického ovoce. Povídali si o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny pro naše tělo a zdraví …

Pasování na čtenáře a Škola naruby určená pro žáky 1. a 2. tříd základních škol…
Projekt realizovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov

12. června 2017

„Slibujeme ve jménu všech krásných knížek –
pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou
a budeme je mít rádi.
To slibujeme!“


V závěru školního roku dvanáctého června 2017 byli slavnostně pasováni na čtenáře naši velcí čtenáři, naši prvňáci a druháci.
Každý prvňák i druhák zdokumentoval své čtenářské i malířské umění, vzpomínky a zážitky z příběhů z přečtených knih do svých portfolií „Moje přečtené knihy“ a „Kniha básní“ a moudra i zkušenosti do vlastnoručně vyrobené „Knihy přísloví“.
Nejlepším čtenářem z řad druháků byla pasována Nela Schovancová se 13 přečtenými knihami.

Jahodový pohár, 30. ročník, turnaj ve vybíjené a fotbale žáků 1. – 5. ročníku základních škol

1. června 2017

Naše dívky na turnaji v Olbramovicích získaly ve vybíjené 2. místo a hoši v kopané 4. místo…

Templštýn a jeho poklady…

1. června 2017

Hledat poklady je náročné. Přesto jsme se vydali prvního června na nedalekou zříceninu hradu Templštýn, kde poklady jsou. Cítili jsme vůni borovic, našli jsme hadí mord i černýše, hladili vodní hladinu a vyslechli příběh o dávném pokladu. Bylo nám krásně, bylo tam krásně…

více fotogalerie

Hmatová stezka – stezka bosých nohou

31. května 2017

Ještě před sto lety chodili lidé po většinu roku bosí. I my jsme to zkusili. Před školou jsme si vytvořili „hmatové cestičky“ z šišek, kůry, kamínků, víček, písku i vody. Sundali si boty a prošli se naboso. Bylo to zdravé, zajímavé, poutavé a smysluplné. Vždyť každý ví, že na chodidle je velké množství nervového zakončení. A tak jsme touto chůzí provedli přirozenou masáž těla a posílili nejen nohy, tělo, ale i naše zdraví….

více fotogalerie

S panem Leošem Vidlákem podruhé v lese…

31. května 2017

Čistili jsme krmelec a zásyp v lese po zimě…

více fotogalerie

Kde jsme rádi, kde se dobře cítíme…

31. května 2017

Jsme potěšeni velice,
proto přijměte od nás tyto malé kytice.
A co chceme Vám teď říct?
Na to nám nestačí žádný list.
Jen to, že jsme tu rádi, že se tu nenudíme
a všichni nám ve škole fandí.
Hra, prožitek, tvořivost, nápaditost, legrace a spolupráce,
to je naše školička Vedrovice…


Uvítali jsme návštěvu v rámci prezentace obce „Vesnice roku“ kytičkou, básničkou a pohádkou…

Hasiči podruhé ve škole …
Projekt „Hasík“ zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi

30. května 2017

Podruhé v letošním školním roce nás navštívili hasiči z řad dobrovolníků ze SDH Rakšice, aby předali dětem informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi, naučili je, jak jim předcházet a předali jim základní pravidla chování v případě jejich vzniku. Druhá návštěva byla spojena s ukázkou práce hasičů včetně prohlídky hasičského vozidla.
Naše třetí návštěva, plánovaná na měsíc září 2017, se uskuteční tentokrát přímo ve stanici jednotky PO v Moravském Krumlově.

více fotogalerie

Sportovní trojboj dvojic v ringu, přehazované a střelbě na koš

25. - 26. května 2017

Za jedenácti dvojic a ve dvou dnech probíhal na víceúčelovém hřišti letošní souboj v přehazované, ringu a střelbě na koš. Dvojice se překonávaly, překvapovaly rozhodčí, rodiče a prarodiče.

více fotogalerie

Poslední putování poutníků do „stověžaté“ Prahy…

17. května 2017

Obdivovali jsme sídlo českých králů, starobylé stavby, kostely a domy. Žasli jsme nad Vltavou, Hradčany, Karlovým mostem, Staroměstskou radnicí s orlojem a dalšími památkami…

více fotogalerie
více pražský týden

Po stopách Robinsona Crusoa

12. května 2017

V pátek 12. května 2017 jsme prožili krátký „Robinsonový“ příběh. Hledali jsme v mapách, určovali světové strany, seznamovali se s dávnými mořeplavci. Převáděli jednotky, „nosili“ koření, určovali rostliny, rozdělávali oheň, zatloukali hřebíky a hledali stopy lidojedů…

více fotogalerie

Oslava svátku našich maminek…

11. května 2017

Mám ráda ptáčka na stromě,
motýla v zahradě,
kočku v domě,
zajíce na poli,
housenku na listu,
veverku v lese,
kachnu na rybníku,
koně na louce,
ježka v houští,
maminku v domě,
a tatínka, co střeží,
tak se to na světě patří…


Nejen se svými nejbližšími jsme oslavili svátek našich maminek - pohádkou, písničkou, básničkou i kytičkou ve středu 11. května v základní škole …

více fotogalerie

Za národním parkem Podyjí…

27. dubna 2017

S paní Evou Holubovou z NP Podyjí jsme hledali souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. Povídali si o jeho vlivu na životní prostředí a také o jeho odpovědnosti za jeho ochranu a tvorbu. Mluvili jsme o nezbytnosti ohleduplného chování k přírodě a její ochrany – o třídění a likvidaci odpadů, o ochraně rostlin a živočichů a životního prostředí.
Dozvěděli jsme se, že NP Podyjí je dlouhý vzdušnou čarou cca 16 km, ale klikatí se v délce 42 km, má bukový prales a doubravy (dubový les), a že v bukovém pralese hnízdí čáp černý a nejhlouběji sahá do délky 240 m.
Zařazovali jsme zvířata a rostliny do jednotlivých biotopů vyskytujících se na území NP, hráli jsme hru na „netopýry“ a třídili odpady po „ekologické havárii“. Více a více jsme si uvědomovali vliv lidské činnosti na přírodu a hledali možnosti, jak ji ochránit!

více fotogalerie

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/18

26. dubna 2017

více oznámení

Slavnostní zápis dětí do 1. třídy…
Významný den našich předškoláků, jejich rodičů, naší školy i obce…

25. dubna 2017

Už nejsem chlapeček,
malý jako Paleček,
přerostl jsem všechny chlapce,
dávno nespím ve skořápce,
to jsem já, Váš „školáček“….


Slavnostní zápis dětí do 1. třídy se uskutečnil v úterý 25. 4. 2017 v odpoledních hodinách v naší základní škole. Předškoláky tentokrát uvítali naši druháci pohádkou o nebojácném Palečkovi. Silný, statečný, chytrý, dobrosrdečný i pracovitý Paleček s sebou z pohádky přinesl tři proutěné košíky. Hádali jsme, co by v nich mohlo být? Představovali si, co by v nich bylo, kdyby nám, mámě a tátovi, splnil přání… Určovali jsme, který košík je nejvyšší, první, poslední…
Košíky jsme postupně „otvírali“ a plnili jednotlivé úkoly v nich – rozhodovali, zda obrázky patří do naší pohádky a celou ji znovu převyprávěli, třídili, zda suroviny se hodí k výrobě „buchet“ pro tatínka, v jiném zase třídili „roztodivné“ tvary na písmena a číslice a poznávali je.
Povídali si o praktických věcech, jak opravit střechu a zároveň „složili“ test školní zralosti. A nakonec, jako v pohádce se Paleček vrátil domů, i my jsme hledali svoji mámu a tátu jen podle jejich rukou…
Zapsáno bylo 7 dětí, z toho 2 děti s žádostí o odklad povinné školní docházky.

více fotogalerie

Pozvánka na Den matek

25. dubna 2017

Milá maminko, babičko, teto, zveme Tě na oslavu Dne matek ve čtvrtek 11. května v 17.30 hod. do základní školy.

více Pozvánka

VŮNĚ VELIKONOC ve škole…

12. dubna 2017

Jaké jsou symboly Velikonoc?
Jaké může být vajíčko? Veselé, malované, barevné, zlaté, kropenaté, životadárné, prázdné, vařené, vyfouknuté, slepičí, pštrosí, „naměkko“, nakřáplé, kraslice, „vejdunek“ …
Jaký je postup vaření vejce natvrdo?
Jaké jsou velikonoční zvyky?
Co jsou Velikonoce, Pašijový týden, Červené pondělí…?


Velikonoce jsme slavili i ve škole - Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle, Velikonoční Červené pondělí. Hráli jsme velikonoční příběh o zmrtvýchvstání Ježíše a skládali jarní říkadla a rozpočítadla. Vařili vajíčka natvrdo a „kouleli“ jimi, zahráli jarní a velikonoční hry. „Nazdobili“ jsme vlastnoručně nařezané vrbové proutky a školu svátečně „oblékli“ na počest jara a jeho svátku…

více fotogalerie

Hasiči podruhé ve škole …
Projekt „Hasík“ zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva.

7. dubna 2017

Co dělat, když hoří?
Jak přivolat hasiče?
Co dělat, když hoří v mém domě a jak dát o sobě vědět?
Co dělat, když hoří oděv, který mám na sobě?
Co dělat při autonehodě?


Jak se zachovat v těchto i dalších krizových situacích? O tom jsme si povídali se dvěma hasiči dobrovolníky. Trénovali jsme, jak jednat, co udělat, jak se zachovat v případě, že budeme my nebo naše okolí ohroženo na životě požárem.
Sdíleli jsme své dosavadní zkušenosti co udělat v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva u nás doma, aby náš život byl bezpečnější a příjemnější…

více fotogalerie

Putování za řemesly a minulostí…

29. března 2017

Ve středu 29. března 2017 jsme putovali za řemesly i minulostí do Třebíče. V muzeu jsme se seznámili s perníkářstvím, modistvím (vysv. zhotovování dámských klobouků), perleťářstvím, prádelnictvím, žehlírnou, sušárnou, modrotiskovou dílnou a usedli do lavic našich babiček i dědečků a vzpomínali…
Prošli jsme „kamennou“ knihovnou a naslouchali slovům - židovská hvězda, Izrael, Jeruzalém, synagoga, tora, rabín, ghetto, košer, holocaust, genocida, šoa a přemýšleli …
Na zpáteční cestě ve dvoupatrovém vlaku jsme odpočívali a opět přemítali – tentokrát o dojmech, zážitcích a nových informacích získaných z putování za řemesly a minulostí v Třebíči…

více fotogalerie

Zápis do 1. třídy

29. března 2017

Zveme Tě, milý předškoláku, k zápisu do 1. třídy naší školy v úterý 25. dubna 2017 v 15. 00 hod. Těšíme se na Tebe...

více Pozvánka

Návštěva předškoláků s mámou a tátou ve škole…
Den otevřených dveří na naší základní škole…

24. března 2017

„Pošťáckou“ hranou pohádkou od p. Čapka uvítali a pohladili naše předškoláky třeťáci, čtvrťáci a páťáci místní školy…
Hádali jsme, komu „doručit“ ztracený balík, poslechli si jinou kreslenou pohádku o Barbánku – umělci, kterému pod rukama „rozkvetl“ smutný nosorožec. Hádali jsme, které jarní kytky nám vykvetly v naší třídě – hyacint, tulipán, krokus…, kteří ptáci přilétají z teplých krajin, jací brouci vylézají na jaře ze svých děr…Brousili jazýček s jazykolamem: „ Na Prokopa promokne kdekterá kopa“, hráli na „bubliny“ a poznávali písmenka. Hráli jsme „na zedníky“ a určovali počty slabik ve slovech, psali a hádali písmenka psaná na záda, hádali hádanky ze Slabikáře… Opakovali, trénovali, vnímali, respektovali, naslouchali, spolupracovali, pomáhali si, povzbuzovali se, oceňovali, chválili…
Na závěr naši předškoláci obdrželi své první opravdové školní VYSVĚDČENÍ!!!

více fotogalerie

Nové termíny zápisů do MŠ a ZŠ

15. ledna 2017

Zápisy dětí do mateřských škol a základních škol budou nově probíhat v daných termínech:

Zápisy dětí do mateřských škol proběhnou v období od 2. - 16. května.
Zápisy dětí do 1. ročníků základních škol proběhnou v době od 1. do 30. dubna.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky bude nutno uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce. Bližší informace poskytne ředitelství školy.

Tři králové…
K + M + B 2017

6. ledna 2017

Hráli jsme tříkrálový příběh, vyráběli přáníčka, přáli a koledovali po vesnici…

více fotogalerie

Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali ten nový…

31. prosince 2016

přípitkem, prskavkami a hrami na „Silvestrovské šlápotě“ v krumlovském lese 31. prosince 2016.
Ušli jsme přibližně 13 km a navštívili kamennou budku v blízkosti krumlovské Vlčkovy hájenky.

více fotogalerie

Silvestrovská šlápota, 2. ročník

26. prosince 2016

Pojďte s námi rozloučit se se starým rokem a přivítat ten nový…
Těšíme se na Vás 31. 12. 2016 v 10. 00 hod. na fotbalovém hřišti „Pod Skalami“ na „Silvestrovské šlápotě“…

více Pozvánka

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…

26. prosince 2016

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2017 Vám přejí děti i zaměstnanci místní školy…

více Vánoční a novoroční přání…

Za vůní dřeva…

22. prosince 2016

Jak voní dřevo?
Jaká tajemství dřevo skrývá?
Co všechno se s ním dělat dá?


Navštívili jsme stolárnu pana Jiřího Čecha v Miroslavských Knínicích… Omámily nás vůně a teplo dřeva, překvapily všudypřítomné hobliny a pyliny, oslovily stroje a nářadí. Uhranula nás šikovná práce zručných rukou pana Čecha a jeho pomocnice Magdalény. Ukázali nám, jak se zpracovává dřevo, jak se dá materiál hladit, brousit a tvarovat. Sami jsme si pak vyzkoušeli vyhladit surovinu smirkovým papírem dohladka. Poznávali jsme různé druhy dřeva podle barvy, jeho struktury a použití a sami si vyrobili sněhuláky a svícny… Nasávali jsme různé zajímavosti o práci se dřevem.

Utvrdili jsme se, že šikovné ruce, trpělivost a láska ke stolařskému řemeslu dokážou hotové zázraky.
DĚKUJEME ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU STOLAŘSKÉMU ŘEMESLU…
DĚKUJEME MAGDALÉNĚ ČECHOVÉ ZA VYROBENOU DVOUMETROVOU SOCHU BOHA PERUNA.


více fotogalerie

Čas radosti a veselosti světu nastal nyní…
Vánoční příběh

21. prosince 2016

Vyprávěli, malovali a hráli jsme vánoční příběh o narození Ježíška, dozdobili adventní kalendář a vyrobili domácí jesličky. Vytvářeli jsme přáníčka, zpívali koledy a věštili budoucnost. Povídali si o adventních a vánočních svátcích, zvycích a obyčejích…
A hlavně těšili se na vánoční svátky s atmosférou štěstí, lásky, pohody a rozjímání…

více fotogalerie

Na náves přijel Mikuláš a naděloval…

4. prosince 2016

Jeho příchod očekávali velcí a malí čertíci, andělé, děti, občané…
Čekání na příjezd Mikuláše jsme si zpestřili čertovskými hrátky, kouzly i kousky a čertovským uměním…
Pohladil nás doprovod Mikuláše malými andílky mezi nás...

více fotogalerie

Byli jsme zlatí…

23. listopadu 2016

Získali jsme zlatou medaili v Loděnicích na vědomostní soutěži žáků 5. ročníků – na Všeználkovi. Za účasti škol z Vlasatic, Jezeřan – Maršovic, Moravan a Loděnic jsme si poradili s neobvyklými slovy, s matematikou, gramatikou i slohovou charakteristikou. Soutěžili v pozornosti, zručnosti a rozhodovali o pravdivosti příběhů. Byli jsme trpěliví, rozvážní a moudří, navzájem si pomáhali a spolupracovali.
Byli jsme silní a úspěšní…

více fotogalerie

Ladovy Vánoce

16. prosince 2016

Já jdu na koledu,
nesu si pytel,
kdo mi ho dá plnej,
bude můj přítel,
kdo mi ho dá půl,
vezmu na něj hůl,
kdo mi ho dá čtvrt,
pošlu na něj smrt,
kdo mi nedá nic,
pošlu ještě víc!


Koledovali jsme, zpívali a vinšovali všem lidem štěstí, zdraví, pokoj svatý v předvánočním čase v podvečer 16. 12. 2016 ve vedrovickém muzeu…

více fotogalerie

Hráli, zpívali a tančili jsme babičkám a dědečkům pro radost…

18. listopadu 2016

Hráli jsme čertovskou pohádku, skotačili s Luciferem, předvedli čertovské umění s flétnou a saxofonem a čertovské kousky se stuhami.
A přijel taky Mikuláš i s anděly a hodným babičkám a dědečkům naděloval v předvečer blížícího se adventu 18. 11. 2016 večer v sále kulturního domu ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Na návštěvě u kováře a v konírně…

16. listopadu 2016

Víte, co je kovadlina, buchar, kovářská výheň?
S jakým nářadím pracuje kovář?
Víte, kdo je podkovář?
Jaký rozdíl je mezi klisnou a kobylou, hřebcem a valachem, mulem a mezkem?


Navštívili jsme kováře v Dobelicích a odhalovali tajemství zpracování železa za tepla - tajemství ruční výroby podkov a hřebů. Seznámili se s vybavením kovárny – kovadlinou, kovářskou výhní, uhlím, kladivem, bucharem, kleštěmi, svěrákem, kovovým materiálem – surovinou a nádrží na vodu k ochlazení rozpáleného železa.
Vyrobili jsme si hřebíky, odlévali olovo a naklepali kosu.
Nasáli jsme vůni i zvuk kovářského řemesla, radost z poctivé ruční práce i lásku kováře k jeho řemeslu.
Cesta za podkovou nás přivedla také do konírny v Rakšicích. Pohladili a nakrmili jsme koně a dozvěděli mnoho zajímavostí z jeho života…
Víte, že „Kladivo se nemá nechávat na kovadlině – to pak druhý den velice bolí ruce.“
„ Svěrák se nemá nechávat přes noc utažený – to pak celou noc bolí zuby.“


více fotogalerie

Zajímavé povídání o včelách s panem Kratochvílem

25. října 2016

Dokázaly by včely medonosné bez pomoci člověka přežít?
Jsou včely ohroženy? Dokáží překonat nástrahy dnešní doby?
Čím jsou pro nás včely medonosné užitečné?
Proč mají včely žihadlo? Co včelám pomáhá, aby byly zdravé?
Jak včely přečkávají zimu?
Jak včely medonosné žijí?
Jak si vyrábí med, vosk, mateří kašičku a kde získávají propolis?
K čemu své výrobky potřebují? Čím vším nám včelky imponují?


Zajímavé povídání o životě včely medonosné se uskutečnilo v naší škole v úterý 25. 10. 2016 ve večerních hodinách. Vyzkoušeli jsme si, jak včely hledají potravu, jak mezi sebou komunikují, jak sbírají sladkou šťávu i jak se chrání včelař před včelami. Prozkoumali jsme úl, plástve a hledali včelí královnu, ochutnali různé druhy medu a dospělí medovinu.
Děkujeme paní Formanové za připravený kvíz pro děti a odměny v podobě medových perníčků, paní Medkové za medovník jako poděkování pro pana včelaře a hlavně panu Kratochvílovi a jeho pomocníku Ondrovi za čas věnovaný přípravě a realizaci této zajímavé, prožitkové a interaktivní besedy v naší škole.

více fotogalerie

Za tajemstvím medu…

17. října 2016

Zveme všechny malé i velké zvídavce na besedu s panem Kratochvílem, který nás zasvětí do tajemství medového řemesla… Setkání se uskuteční v úterý 25. října 2016 v 17. 00 hod. v budově základní školy…

více Pozvánka

Pravěké hudební nástroje

17. října 2016

O tom, jak si pravěcí lidé vylepšovali kvalitu života, jsme si povídali s panem Frindou. Ukázal a předvedl nám hry na pravěké hudební nástroje – flétnové, strunové, tyčkové, s blánou, s jazýčkem, vábničky, balafon…

více fotogalerie

Nekonečný příběh…

13. října 2016

Co je závislost?
Na čem můžeme být závislí?
Je závislost škodlivá?


Naši školáci byli seznámeni s možnými riziky závislosti na počítači, tabletu, mobilu… S pomocí postaviček Kvída, Huga a Vávry prožívali, jak vzniká závislost, co obnáší a jaké důsledky má na naše zdraví a vztazích doma i ve škole. Společně pak hledali možnosti prevence závislosti na PC, mobilu a jiných médiích…

více fotogalerie

Začal nám nový školní rok
Slavnostní první školní den našich prvňáků

1. září 2016

Prvního září 2016 jsme uvítali v naší škole čtyři prvňáčky – Adélu, Lukáše, Tomáše a Víta…

více fotogalerie

Olympiáda naruby
Navštívili jsme ZŠ v Jezeřanech-Maršovicích…

28. června 2016

Dvacátého osmého června 2016 jsme navštívili ZŠ v Jezeřanech – Maršovicích… Navázali nová přátelství, prožili nové okamžiky, vyzkoušeli netradiční disciplíny…

Děkujeme za pozvání!!!

více fotogalerie

Slavnostní rozloučení

23. června 2016

Na každém konci je krásné to, že něco nového začíná…

Rozloučili jsme se s Dominikem a popřáli mu mnoho snů, zážitků, objevování a zkoumání na jeho další cestě za vzděláváním …

více fotogalerie

Adršpach 2016

24. - 26. června 2016

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů,
ale počtem okamžiků, které člověku berou dech…“


Za tajemstvím skal, fantazií a krásou jsme vyrazili do Adršpašsko – teplických skal. Prohlédli si pohádkové skalní město a obdivovali se kráse jeho skvostných pískovcových útvarů, Slonímu náměstí, Homole cukru, Krakonošově lenošce, Džbánu… Procházeli se soutěskami i vlčí roklí, lezli po žebřících a vezli se na pramici ve skalním jezírku… Skály nás ohromily, příroda pohladila a cesta obohatila o nové okamžiky…

více fotogalerie

13. ročník matematické olympiády „Lískulka“ ve Vedrovicích

22. června 2016

Letošní ročník matematické olympiády na naší škole proběhl v odpoledních hodinách dvaadvacátého června 2016. Zhlédnout novou matematickou pohádku a rozlousknout její matematické oříšky k nám přijelo 95 „velkých“ matematiků z 16 základních škol z okolí…
Blahopřejeme k 1. místu Nele Schovancové, ke 4. místům Elišce Žďárské, Kristýně Mašové a Kateřině Čechové a k 5. místu Anetě Haluzové a děkujeme všem dětem za vzorné reprezentace svých škol.

více fotogalerie
více soutěžní úkoly 1. ročník
více soutěžní úkoly 2. ročník
více soutěžní úkoly 3. ročník
více soutěžní úkoly 4. ročník
více soutěžní úkoly 5. ročník
více výsledková listina

Pasování na čtenáře

14. června 2016

Letošního pasování na čtenáře se zúčastnilo 6 prvňáků, kteří si přečetli a zdokumentovali nejméně 11 dětských knih, vyráběli po celý rok knihu přísloví a knihu básní… Nejlepšími čtenáři druhého ročníku ZŠ byly vyhlášeny Kristýna Mašová a Anna Bognerová s rekordními cca 30 přečtenými knihami…

více fotogalerie

Návštěva ZŠ Bohutice

9. června 2016

Na cestě za sousedy jsme navštívili ZŠ Bohutice, CHKÚ „Na Michálka“ a Lurdskou jeskyni…

více fotogalerie

Atletická olympiáda malotřídních škol ve Vedrovicích

7. června 2016

Já, příslušník řecké Polis,
vědom si vážnosti této chvíle,
se zavazuji,
že budu po celou dobu
olympijských her ctít
a zachovávat pravidla her.
Slibuji, že nebudu šetřit svých sil
v olympijských soutěžích
a že se nedopustím klamu,
abych nepošpinil dobré jméno své školy…


V úterý 7. června 2016 proběhl na fotbalovém hřišti Pod skalami 14. ročník atletické olympiády malotřídních škol. Sportovci ze základních škol z Bohutic, Dolních Dubňan, Jezeřan - Maršovic, Rybníků, Vémyslic a Vedrovic měřili své síly v běhu na 50, 60, 400 a 600 m, v hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky z místa a ve štafetovém běhu. Naše školní výprava získala celkem 13 medailí a obsadila tak 3. místo v celkovém umístění škol.
Blahopřejeme všem soutěžícím v jejich umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci svých škol!

Umístění jednotlivých škol v atletické olympiádě

1. místo – ZŠ Dolní Dubňany
2. místo – ZŠ Vémyslice
3. místo – ZŠ Vedrovice
4. místo – ZŠ Rybníky
5. místo - ZŠ Jezeřany - Maršovice
6. místo – ZŠ Bohutice


Umístění našich sportovců

Barbora Sobolová, skok do dálky z místa, mladší kategorie, 1. místo
Aneta Haluzová, skok do dálky z místa, starší kategorie, 1. místo
Markéta Havlíčková, běh na 400 m, 1. místo
Anna Bognerová, hod kriketovým míčkem, 2. místo
Markéta Havlíčková, běh na 50 m, 2. místo
Aneta Haluzová, hod kriketovým míčkem, 3. místo
Petr Gigimov, běh na 60 m, 3. místo
Daniela Jurová, skok do dálky z místa, 3. místo
Michal Kuchařík, skok do dálky z místa, 3. místo
Eliška Žďárská, běh na 600 m, 3. místo
Dominik Havlíček, běh na 600 m, 3. místo
Dominik Havlíček, hod kriketovým míčkem, 3. místo
Nela Schovancová, Anna Bognerová, Markéta Havlíčková, Aneta Medková, Daniela Jurová, štafetový běh, 3. místo


více fotogalerie

Sportovní trojboj třeťáků, čtvrťáků, páťáků

3. června 2016

Sportovní trojboj třeťáků, čtvrťáků a páťáků v přehazované, ringu a střelbě na koš proběhl třetího června 2016 dopoledne na víceúčelovém hřišti ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Preventivní programy na škole
Prevence kouření, Vandalismus

26. května 2016

Prostřednictvím pohádky a příběhu jsme procítili důsledky kouření i vandalismu… Společně jsme přemýšleli, diskutovali, sdíleli a trénovali, co dělat pro správný a zdravý způsob života…

více fotogalerie

Slovanská bohyně Pizamar

24. května 2016

Devětadvacátý duben byl pro slovanské bůžky ve znamení svátku slovanské bohyně umění. Každý z nás kouzlil, mámil, ohromoval tím, co ví, zná i umí. Zpěvem, sběrem, hudbou i sudbou, pohybem i ohybem, breptem i receptem, volností i svorností, vědomostmi i ctnostmi.
Byl to den Příjemný, Importantní, Zručný, Aktivní, Milý, Amuletový a Radostný.

více fotogalerie

Stopy minulosti

24. května 2016

Posloucháme, zkoumáme i chráníme svět kolem nás. Procházíme minulostí Vedrovic a hledáme místa pradávného osídlení i pradávných pohřebních rituálů. Hledali jsme a našli stopy minulosti, našli jsme stopy neolitu – stopy mladší doby kamenné…

více fotogalerie

Smírčí kámen u Loděnic

24. května 2016

Shlédli jsme a prožili příběh, který se udál 10. prosince 1185, v němž došlo k prudké bitvě. Jediné místo, které tuto bitvu připomíná, je zašlý smírčí kámen…

více fotogalerie

Pohybové hry na ZŠ

22. května 2016

Pohyb je důležitý, pohyb je zdravý, náročný a krásný. Může být i radostný i zážitkový… V jarních měsících probíhal na ZŠ pohybový kroužek pro prvňáky až páťáky…

více fotogalerie

Návštěva venkovské stodoly

20. května 2016

Prohlédli jsme si staré venkovské nářadí a náčiní i předměty denní potřeby. Zkoumali jsme staré zemědělské stroje i řemeslné nástroje. Obdivovali jsme těžkou práci našich předků. Vysvětlili si, k čemu se používala valcha, troky, kolovrat, moučnice i máselnice. Ukázali si, jak se naklepávala kosa, krmily husy, vyráběly došky i povřísla. Prohlédli si starý dřevěný vůz, radlici, brány, mlátičku i fukar na obilí…

více fotogalerie

Navštívili jsme výstavu „Vedrovice v proměnách času“

13. května 2016

Zkoumání minulosti je jedno velké nikdy nekončící dobrodružství. Výstava „Vedrovice v proměnách času“ je toho důkazem. Fotografie a kroniky nám umožnily nahlédnout do minulosti naší vesnice a obyčejných lidí v ní žijících. Nalezli jsme zde množství zajímavých lidských příběhů a krásných ale i smutných okamžiků…

více fotogalerie

Vystoupení ke Dni obce

7. května 2016

Zpívali a tančili jsme „Moravskou besedu“ na návsi ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Pálili jsme čarodějnice…

29. března 2016

Na svatého Jakuba koníček trávy naškubá
Na Filipa a Jakuba déšť, to zlá zvěst
Na Filipa a Jakuba mráz, to obilí plný klas


O tom, že noc z 30. dubna na 1. května je kouzelná, věřili lidé už od nepaměti, svědčí o tom ohně planoucí na návrších kolem našich měst a vesnic. V této noci mají totiž zlé síly představované čarodějnicemi větší moc než jindy. Proto je pálíme, abychom se před nimi ochránili. Lidé také věřili, že trs trávy a hromada písku u každého domu, přepočítáváním travních stébel a pískových zrnek, čarodějnice zdrží až do doby, kdy jejich moc pomine…
V životě existují ale i zázraky a kouzla lidem přátelská. Věříme v zázraky, ve vlídné slovo a úsměv, v dobrý skutek, v nezištnou pomoc, v dobře míněnou radu. Věříme také bylinkám, léčivým nápojům a činnostem zdraví prospěšným…
Proto jsme „čarovali“ a říkali pěkná slova, ochutnali „kouzelné“ nápoje a „čarovné“ recepty na krásu, zdraví, mládí a lásku a vyráběli „kouzelnou“ vrbovou píšťalku …

Trojboj sportovních dvojic v přehazované, ringu a střelbě na koš

30. dubna 2016

proběhl poslední dubnový sobotní den na víceúčelovém hřišti ve Vedrovicích.

více fotogalerie

Vystoupení pro naše babičky a dědečky

22. dubna 2016

Hráli jsme, zpívali a tančili pro radost našim babičkám a dědečkům v sále kulturního domu ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Navštívili jsme propast Macochu…

12. dubna 2016

"Když člověk cestuje, hodně se naučí, …naučí se respektovat rozmanitost světa a lidí.“

Jan Werich

V úterý 12. dubna 2016 jsme vyjeli k místům, které lidi uchvacuje, je ukryté pod zemským povrchem a jeho královnou a vládkyní je propast Macocha. Navštívili jsme NPR Vývěry Punkvy, prošli jsme částí CHKO Moravský kras. Obdivovali jsme krápníky, propast, dómy, závěsy, jezírka, meandry říčky Punkvy, vonící trávu, krásu květů, barevnost vápenců, jeskynní labyrinty i místa svědků života pravěkých zvířat i dávných lidí…

více fotogalerie

Atletická olympiáda malotřídních škol 2016

25. května 2016

Oslavte s námi sportovní svátek mezi školami a přijďte povzbudit všechny olympioniky v úterý 7. 6. 2016 od 8. 30 hod. na fotbalovém hřišti Pod skalami ve Vedrovicích. Těšíme se na Vás!

více Plakát

Jarní slavnosti aneb Velikonoce ve škole…

23. března 2016

Ať žijí Velikonoce, Svatý týden, Červené pondělí…
Ať žije hrkání, velikonoční pomlázka a koledování…


A Velikonoce jsme slavili i ve škole, Modré pondělí, Žluté úterý … Hráli jsme velikonoční příběh o zmrtvýchvstání Ježíše, skládali jarní říkadla a rozpočítadla. Hledali ztracená vajíčka a vyrobili „maxikraslici“. Zahráli jsme si jarní a velikonoční hry. „Probudili“ jsme studánku a školu svátečně „oblékli“ na počest jara a jeho svátku…

více fotogalerie

Jarní pozvání do školy…

22. března 2016

A bylo jaro,
všechno, všechno kvetlo
a ty včely, tolik bzučely
a ta tráva, tolik voněla
a ta rosa, jako granáty…


Společně s Vámi jsme přivítali 1. jarní den, velikonoční svátky a oslavili jaro. Hráli jsme pohádky „O tlustém pradědečkovi a loupežnících“ od Josefa Čapka a „Broučky“ od Jana Karafiáta. Jemné, odvážné, moudré vystoupení provázené hudbou kontrabasů a tanečním uměním malých umělců, obohacené o veselé básničky a písničky bylo příjemně stráveným jarním podvečerem ve škole.

více fotogalerie

Jarní pozvání...

17. března 2016

Přijďte s námi společně přivítat jaro. Písničkou, básničkou, pohádkou i pomlázkou v úterý 22. března 2016 v 17. 15 hod. do základní školy.
Těšíme se na Vás...

více Oznámení

Hasiči ve škole…
Projekt „Hasík CZ“ zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva.

10. března 2016

Co dělat, když hoří?
Jak přivolat hasiče?
Co dělat, když hoří v mém domě?
Co dělat, když hoří oblečení, které mám na sobě?
Co dělat při autonehodě?


Jak se zachovat v těchto krizových situacích? O tom jsme si povídali se dvěma hasiči dobrovolníky. Trénovali jsme, jak jednat, co udělat, jak se zachovat v případě, že budeme my nebo naše okolí ohroženo na životě požárem.
Sdíleli jsme své dosavadní zkušenosti co udělat v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva u nás doma, aby náš život byl bezpečnější a příjemnější…

více fotogalerie

Vzpomínky na Mutinu, Dragoše, Mstiše i Mladu z knihy „Groznatův štít“

22. února 2016

V dobách dávného věku lidé věřili, že v lesích, po skalách i vodách sídlí bytosti člověku neviditelné, ale i obdařené mocí lidem prospívat. Aby získali ochranu a přízeň těchto bytostí, přinášeli jim oběti ke studánkám, do posvátných hájů i na rozcestí…

více fotogalerie více vzpomínky na naši cestu

První pomoc pro školáky aneb „Když nám medvědům někdo stůně…“

17. února 2016

Co udělat, když se poraníme?
Kdy a jak přivolat zdravotní záchrannou službu?
Zvládnu sám přivolat záchrannou zdravotní službu?


Někdy v životě se nám může stát, že se poraníme, zlomíme nohu, popálíme nebo se setkáme s člověkem v bezvědomí. Co udělat, jak se zachovat, jak poskytnout první pomoc zraněnému, jsme si povídali, my prvňáci a druháci, se záchranářem ze Zdravotní záchranné služby v naší škole.

více fotogalerie

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

5. února 2015


více Oznámení

Plavání ve školním roce 2015/16

5. února 2016

Nebát se vody, dýchat do ní a potápět se. „Běhat“ po vodě a udržet se na vodní hladině pomocí pohybů rukou a nohou. Skákat do vody a zvládnout plavecké styly „prsa“, „kraul“, „znak“ i „motýlka“. To vše se snažíme naučit během deseti návštěv plaveckého bazénu ve Znojmě…

více fotogalerie

Bruslili jsme…

4. února 2016

Užili jsme si „ledových“ radovánek na krumlovském rybníce…

více fotogalerie

Slavnostní zápis dětí do 1. třídy základní školy…
Slavnostní den pro naši školu, vesnici…

4. února 2016

Svoji první velkou školní zkoušku složili nebojácně 4 předškoláci. Byli slavnostně zapsáni do 1. třídy naší základní školy.
Jako „kuchaři“ se vydali do světa, plnili úkoly a přivedli králi zlatovlasou pannu stejně jako v pohádce, kterou jim na uvítanou zahráli třeťáci, čtvrťáci a páťáci. A jaké úkoly čekaly na naše Jiříky? Složit královský obraz, postavit komín, opravit královskou střechu, upéct buchty a poznat „Zlatovlásku“, svou maminku. Všichni budoucí prvňáci prokázali odvahu, své zkušenosti, znalosti, velké srdce, rozhodnost i moudrost…

více fotogalerie

Neloupežnická pohádka
Slavnostní vydávání vysvědčení…

28. ledna 2016

…se uskutečnilo ve čtvrtek 28. ledna 2016 v naší škole…

více fotogalerie

Škola nanečisto…

22. ledna 2016

Jako „školáci“ usedli do školních lavic naši budoucí prvňáci…
Jak to v opravdové škole chodí, s „opravdovou aktovkou“, si mohli jeden den ve škole vyzkoušet bez doprovodu dospělých naši předškoláci …

více fotogalerie

Tři králové…
PF 2016

6. ledna 2016

Hráli jsme tříkrálový příběh, přáli a koledovali po vesnici…

více fotogalerie

Zápis dětí do 1. třídy naší školy

4. ledna 2015

Milý předškoláku, zveme Tě k zápisu do 1. třídy naší školy ve čtvrtek 4. 2. 2016 v 15. 00 hod. ... Těší se na Tebe děti i učitelé místní školy.

více plakát

Silvestrovská šlápota…

31. prosince 2015

Rozloučili jsme se se starým rokem a přivítali rok nový, ušli 20 000 kroků, hráli pexeso, trénovali jazýček i postřeh…

více fotogalerie

Silvestrovské hrátky…

30. prosince 2015

Hrami se přišli rozloučit se starým rokem dospělí i děti. Hrály se hry „Člověče, nezlob se“, pexeso, „kámen, nůžky, papír“, skládaly puzzle. Jiné hry prověřily i naše vědomosti, rychlost v psaní a spolupráci…

více fotogalerie

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016

17. prosince 2015

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016, pevné zdraví, štěstí a spokojenost Vám přejí děti a zaměstnanci mateřské a základní školy.

Slavili jsme Vánoce…

22. prosince 2015

Půjdem spolu do Betléma,
Dujdaj, dujdaj, dujdaj, dá!


Hráli jsme betlémský příběh o narození Ježíška a četli vánoční příběhy. Vyráběli tradiční sladké vrkoče a papírové betlémy. Věštili si budoucnost, házeli střevícem, omotávali stůl řetězem a hledali rybí šupinu. Vyráběli jsme dárky a přáníčka a obdarovávali. A koledovali jsme a přáli po vesnici…

více fotogalerie

Adventní a vánoční čas před sto lety…
Návštěva „Doškové chalupy“ v Petrovicích…

21. prosince 2015

Jak lidé slavívali advent a Vánoce před sto lety?

Pravou atmosféru Vánoc jsme nasáli v doškové chalupě v Petrovicích. Vyrobili si tradiční vánoční ozdoby a ozdobili jimi stromeček. Zútulnili chaloupku tak, jak ji mívávali o Vánocích před sto lety. Ochutnali jsme klasické vánoční pokrmy a vyzkoušeli si několik adventních a vánočních zvyků…

více fotogalerie

Živý Betlém 2015

18. prosince 2015

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.


„Velcí“ i „malí“ nám zvěstovali zprávu o narození spasitele v městě Betlémě. Spěchali jsme tam, abychom přinesli králi dary, pekaři vánočku, řezník maso, rybář rybu, švec boty, pastýři ovečku a Tři králové vzácné poklady. Ježíšku jsme se poklonili a zazpívali…

více fotogalerie

Sněhuláci ve škole aneb těšíme se na Vánoce a zimu…

18. prosince 2015

Že letos nenapadne sníh?
Že si letos neužijeme sněhuláků?
Že letos nebudou sněhové Vánoce?


Kdepak, v naší škole sníh padal a se sněhuláky jsme si užili hezkých chvil víc než dost. Dokonce jsme měli i sněhové Vánoce!
Těšme se na sníh a stavění sněhuláků, těšme se na zamrzlý rybník a zasněžené stráně, těšme se na vánoční svátky a zimu…

více fotogalerie

Silvestrovské hrátky a Silvestrovská šlápota

17. prosince 2015

Zveme všechny malé i velké na silvestrovské hrátky a silvestrovskou šlápotu ve dnech 30. a 31. prosince 2015. Přijďte se s námi rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový...

více Silvestrovská šlápota
více Silvestrovské hrátky

Přijel k nám na náves Mikuláš…

4. prosince 2015

a všechny děti, čertíky i čertice obdaroval nadílkou. Ještě předtím se nám však „čertíci“ představili v čertovském pekle…

více fotogalerie

Budliky, budliky, ben, dneska je Čertovský den…

4. prosince 2015

Čert nikdy nespí
Co je šeptem, to je čertem
Nebojí se ani čerta
Šijí s ním všichni čerti
Je do práce jako čert


Mluvili jsme „čertovskou řečí“, složili čertovskou zkoušku a vyrobili čertíka … A po roce nás navštívil opět Mikuláš…

více fotogalerie

Všeználek, vědomostní soutěž v Loděnicích

26. října 2015

Naše škola se zúčastnila 4. ročníku vědomostní soutěže žáků 5. tříd v Loděnicích. Náš červený tým ve složení Aneta, Eliška, Petr a Dominik si přivezl stříbrné medaile…

více fotogalerie

Vystoupení pro naše babičky a dědečky

20. října 2015

Proč to listí opadalo?
To se stromům něco stalo?
Kdepak, to jen listopad,
řekl stromům, jděte spát!


Hráli jsme, zpívali a recitovali pro naše babičky a dědečky v sále kulturního domu ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Svátek slovanské bohyně Mokoš

26. října 2015

„…sám jsem zkusil, co jsem věděl z doslechu, že totiž žádný jiný národ si nezaslouží větší uznání než Slované – ti jsou k hostům nezvykle velkorysí, u nich nikdo nesmí o pohostinství prosit…“

I my jsme velice rádi přivítali návštěvu. Šestadvacátého října nás navštívili naši starší spolužáci: Iveta Bognerová, Nikola Gigimovová, Jan Štefl, Jiří Bohdanský, Aneta Hauerlandová, Adéla Formanová, Natálie Haluzová, Veronika Větříčková, Nikola Stehurová a Adéla Bohdanská. Oslavili jsme společně svátek bohyně ovcí, domova, předení, tkaní, úrodnosti země a dárkyně života. Oslavili jsme svátek slovanské bohyně Mokoš. Naši hosté nám připravili lesní cestu spojenou s deseti úkoly. Byly lehké, byly zajímavé, byly sladké, byly kořeněné, byly tvořivé i odvážné…

více fotogalerie

Hry Slovanů

23. října 2015

Hry provozovali Slované při všech příležitostech po celý rok. Vztahovaly se k uctívání jednotlivých božstev a s nimi spojených svátků. My jsme byli součástí těchto her. Motto her: „Člověče, skákej, skládej, přemýšlej, tvoř a mluv!“

více fotogalerie

Přivítali jsme slovanské bůžky…

10. října 2015

„Vítáme v plné síle všechny slovanské bůžky!
Vítáme všechny, kteří se snaží chránit prastará práva vznešeného českého národa, statečného ve zbrani a pevně dodržujícího své staré mravy.
Vítáme všechny, kteří se snaží, aby nezaniklo, co naši předci uctívali…“


Seznámili jsme se se slovanskou mytologií, pojmenovávali slovanské bůžky - ochránce života a přírody na Zemi…

více fotogalerie

Prevence kouření, kyberšikana

1. října 2015

O kyberšikaně a prevenci kouření jsme si povídali s lektory ze společnosti Podané ruce…

více fotogalerie

Znamení starých Slovanů…

30. září 2015

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci tvořili znamení starých Slovanů… Je to znamení světa, ale i symbol života. Už ví, že kruh je osobním znamením Svaroga…

více fotogalerie

Poznáváme STROMy - jejich Sílu, Tichost, Radost, Odvahu, Moudrost

22. září 2015

Stromy nám dávají sílu, lásku i zdraví. Každý strom žije, má duši a obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využít. Měli posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů. I my se snažili vidět krásu dřeva stromů, cítit jeho vůni, jemnost i léčivou sílu a chránit jejich tajemství…

více fotogalerie

Jak se ve Vedrovicích hody slavívaly…

11. září 2015

Po žních je slaven velký svátek čistě pohanského původu jako poděkování za boží úrodu. Býval doprovázen stínáním kohouta, což symbolizuje konec vlády slunečních božstev, která v tomto čase předávají klíče od nebes božstvům zimním. Na Moravě se posvícení říká „hody“. A my jsme zavzpomínali s paní Mgr. Annou Gigimovovou, jak se ve Vedrovicích hody slavívaly…

více fotogalerie

Projekt s podporou EU a ESF realizovaný na naší škole

1. září 2015

Projekt „Profesní rozvoj učitele“, CZ.1.07/1.1.00/57.0340, podporuje rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Cílem je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů pro zlepšování technických dovedností žáků v základním vzdělávání.
V době realizace projektu, tj. září – prosinec 2015, budou z jeho rozpočtu ve výši 50 214,- Kč hrazeny náklady na vzdělávání učitelů, nákup stavebnic, pracovních a jiných materiálů pro výuku dětí v polytechnickém vzdělávání…

Školní družina v novém…

1. září 2015

Prvního září jsme otevřeli v naší škole nově zrekonstruovanou školní družinu. Je vybavena „knihovnou s ležením“, horolezeckou stěnou a „chytrou zdí“ umožňující malovat a psát přímo na zeď, „magnetickou zdí“ sloužící k prezentaci dětských prací a výtvorů a odpočinkovými kouty pro zázemí a soukromí dětí.
Školní družina je nově vybavena interaktivní tabulí a dataprojektorem.
Prostory školní družiny poslouží také k výuce anglického jazyka a kroužku anglického jazyka a k realizaci školních a mimoškolních aktivit.

více fotogalerie

Začal nám nový školní rok…
Slavnostní školní den našich prvňáčků…

1. září 2015

Prvního září 2015 jsme uvítali v naší škole šest prvňáčků – Dominika, Kateřinu, Jana, Matyáše, Nelu a Pavla…

více fotogalerie

Prázdninové pětidenní letní putování…

červenec 2015

Byli jsme na Ketkováku, pobyli na Floriánku, navštívili oboru, Krumlovský les a zchladili se v krumlovském koupališti …

více fotogalerie

Slavnostní rozloučení se školním rokem…
Slavnostní rozloučení s páťáky ve vedrovickém Muzeu…

30. června 2015

Škoda řečí, škoda slov,
koukněte se do osnov,
je tam velkým písmem psáno:
ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!!!!!
a pak plno vykřičníků!
Na shledanou zítra ráno
v lesích, u řek, u rybníků…


Naposledy jsme se ohlédli za školním rokem, rozdali vysvědčení a vlastnoručně vyrobené knihy vzpomínek, knihy mapující naše celoroční úsilí a práci, moudré knihy přísloví i knížky básní. Odzvonili jsme konci školního roku a otevřeli dveře zaslouženým prázdninám…

více fotogalerie

Slavnostní rozloučení se školním rokem a páťáky na návsi…

29. června 2015

Devětadvacátého června 2015 jsme se společně rozloučili s našimi hrdiny páťáky – Ivetou Bognerovou, Jiřím Bohdanským, Vendulou Dvořákovou, Nikolou Gigimovovou, Lucií Šrollerovou a Janem Šteflem a se školním rokem plných hrdinů, hrdinských činů, posvátných míst, božských úkolů a znamení…

více fotogalerie

O koťátku, které oněmělo…

24. června 2015


více fotogalerie

Byli jsme „ZLATÍ“ na atletické olympiádě ve Vémyslicích…

19. června 2015

a obdrželi pohár starosty, nejúspěšnější školy na olympiádě…
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce.

1. místo, ZŠ Vedrovice, 81 bodů
2. místo, ZŠ Dolní Dubňany, 64 bodů
3. místo, ZŠ Hostěradice, 34 bodů
4. místo, ZŠ Vémyslice, 31 bodů
5. místo, ZŠ Jezeřany-Maršovice, 28 bodů
6. místo, ZŠ Rybníky, 20 bodů
7. místo, ZŠ Bohunice, 18 bodů.


Výsledky naší školní výpravy:

1. místo, Petr Gigimov, běh na 50 m, mladší kategorie
3. místo, Matěj Poláček, běh na 50 m, mladší kategorie
2. místo, Aneta Haluzová, běh na 50 m, mladší kategorie
1. místo, Nikola Gigimovová, běh na 50 m, starší kategorie
2. místo, Lucie Šrollerová, běh na 50 m, starší kategorie
1. místo, Petr Gigimov, vytrvalostní běh na 400 m, mladší kategorie
1. místo, Eliška Žďárská, vytrvalostní běh na 400 m, mladší kategorie
1. místo, Vendula Dvořáková, vytrvalostní běh na 600 m, starší kategorie
3. místo, Dominik Havlíček, vytrvalostní běh na 600 m, starší kategorie
1. místo, Matyáš Kropát, skok do dálky z místa, mladší kategorie
3. místo, Nikola Haluzová, skok do dálky z místa, mladší kategorie
1. místo, Iveta Bognerová, skod do dálky z místa, starší kategorie
3. místo, Dominik Havlíček, skok do dálky z místa, starší kategorie
1. místo, Aneta Haluzová, hod kriketovým míčkem, mladší kategorie
1. místo, Iveta Bognerová, hod kriketovým míčkem, starší kategorie
2. místo, Lucie Šrollerová, hod kriketovým míčkem, starší kategorie
1. místo, štafeta dívky, T. Dvořáková, B. Sobolová, E. Žďárská, D. Jurová, V. Dvořáková


V příštím školním roce se XIV. ročník atletické olympiády základních škol uskuteční u nás ve Vedrovicích!!! Už se moc těšíme!

více fotogalerie

Cesta na Olymp…
Závěrečná cesta hrdinů …

17. června 2015

Po celý rok jsme poznávali starořecké bohy sídlící na hoře Olymp, seznamovali se s Ezopem a jeho bajkami a hledali v nich ponaučení i moudré rady. Četli jsme Staré řecké báje a pověsti, přemýšleli o nich a hledali vzory. Plnili jsme božské úkoly a získávali božská znamení. Poznávali jsme hrdiny v knihách a hledali hrdiny kolem nás i v nás… Závěrečná cesta hrdinů, večer sedmnáctého června, nás zavedla až na horu Olymp, kde jsme se setkali s bohy…

více fotogalerie

Matematická olympiáda Lískulka, XII. ročník…

17. června 2015

Ve středu sedmnáctého června odpoledne jsme v naší škole uvítali 87 velkých nadějných matematiků z 13 základních škol z 1. – 5 ročníků…
Zhlédnout novou matematickou pohádku, rozlousknout její matematické oříšky, strávit odpoledne matematickým hraním a uvažováním k nám přijely holky a kluci z Bohutic, Horních Dunajovic, Jevišovic, Jezeřan – Maršovic, Miroslavi, Olbramovic, Suchohrdel u Miroslavi, Vémyslic, Vrbovce, Znojma Klášterní, Znojma Mládeže a Želetic…

více fotogalerie
více Výsledková listina
více Soutěžní otázky pro 1. ročník
více Soutěžní otázky pro 2. ročník
více Soutěžní otázky pro 3. ročník
více Soutěžní otázky pro 4. ročník
více Soutěžní otázky pro 5. ročník

Cesta poučná, lesní a voňavá…

11. června 2015

V posledních dnech školního roku jsme se vypravili zkoumat les, její vůni, barvu, tajemství, krásu a možnosti… Hráli jsme hry, chovali se tiše, pojmenovávali a poznávali tajemná zákoutí, zajímavá místa, rostliny a zvířata…

více fotogalerie

Příběhy včelích medvídků…

10. června 2015

Zhlédli jsme poslední z 6 divadelních představení v tomto školním roce ve Znojmě.
Zaujaly nás kostýmy, texty písní Zdeňka Svěráka a příběh plný dobrodružství, lásky a odvahy…

více fotogalerie

Pasování na čtenáře a Škola naruby určená pro žáky 1. a 2. tříd základních škol…
Projekt realizovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov.

8. června 2015

„Slibujeme ve jménu všech krásných knížek –
pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou
a budeme je mít rádi.
To slibujeme!“


V závěru školního roku osmého června 2015 byli slavnostně pasováni na čtenáře naši velcí čtenáři, naši prvňáci a druháci… Nejlepším letošním čtenářem z prvňáků byla vyhodnocena Kristýna Mašová s 16 přečtenými knihami a mezi nejlepší „druhácké“ čtenáře byly pasovány Markéta Havlíčková a Barbora Sobolová.
Každý prvňák i druhák zdokumentoval své čtenářské i malířské umění, vzpomínky a zážitky z příběhů z přečtených knih do svých portfolií „Moje přečtené knihy“ a „Kniha básní“, a moudra i zkušenosti do vlastnoručně vyrobené „Knihy přísloví“.

více fotogalerie

Přátelská návštěva v základní škole Jezeřanech – Maršovicích

5. června 2015

V posledním měsíci školního roku jsme objevovali známá i neznámá místa a navazovali přátelství s vrstevníky v nedalekých Jezeřanech – Maršovicích. Prověřili jsme své síly, obratnost, bystrost, spolupráci, toleranci, trpělivost, odvahu, laskavost, obětavost a pomoc v přátelských hrách, ve vybíjené a kopané…

více fotogalerie

Letem světem pěšky, vlakem a autobusem do Kunštátu na Moravě…

4. června 2015

Čtvrtého června 2015 jsme navštívili Kunštát na Moravě…
Prošli jsme „smyslovou zahradou“, kde jsme cítili, slyšeli, ale neviděli. V jeskyni jsme spočítali „blanické rytíře“ a prošli oblíbeným krajem spisovatele Františka Halase. Rozluštili nápisy na „psím hřbitově“ a navštívili zámek i expozici „Svět“ v zahradě místní školy…

více fotogalerie

Ochutnávkový koš
Projekt Ovoce a zelenina do škol je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie

3. června 2015

Poznávali jsme chutě, vůně, velikost i tvar známých i neznámých druhů tropického ovoce. Sestavili jsme pořadí nejchutnějších druhů ovoce a vytvořili matematický diagram oblíbenosti exotického ovoce ve třídě. Ovoce a zeleninu jsme malovali a modelovali a vyhledávali zajímavé informace o nich. Povídali si o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny pro naše tělo a zdraví …

více fotogalerie

Příběhy velkých a malých hrdinů…

1. června 2015

Mám rád ptáčka na stromě,
motýla v zahradě,
kočku v domě,
vránu na poli,
housenku na listu,
sovu v lese,
kachnu na rybníku,
koně na louce
a ježka v houští…
TAK SE TO NA SVĚTĚ PATŘÍ!!!


Řečnictvím, uměním i tancem jsme přivítali v pondělí 1. června v podvečer v naší škole společně s našimi nejbližšími Den dětí. Jako hrdinové - Nebojácná kůzlata, Filomén a Baucida, Faetón, Eros a Psyché jsme oslavili i svátek Den matek. Poděkovali jsme maminkám kytičkou, básničkou i tancem, společně pak ochutnali božské speciality a nápoje a potěšili se z „rozkvetlých“ květin „vzácné“ zahrady před naší školou…

více fotogalerie

Navštívili jsme Lurdy, zámek i školu v Bohuticích…

28. května 2015

Cesta za přátelstvím, fyzickou zdatností, duševní silou i poznáním nás zavedla do Bohutic. Zastavili jsme se u poutního místa Lurdy, na zámku i v tamní škole, kde jsme porovnali síly ve vybíjené i kopané…

více fotogalerie

Slavnostní rozloučení s absolventy naší školy...

29. června 2015

Zveme Vás srdečně na rozloučení s páťáky, které se uskuteční v pondělí 29. června 2015 v 11 hodin ve venkovních prostorách před základní školou. Těšíme se na Vás...


více pozvánka

O kocouru Mikešovi

13. května 2015

Zhlédli jsme známou pohádku podle předlohy Josefa Lady o kocouru Mikešovi, Pepíkovi, vepříku Pašíkovi a kozlíku Bobšovi. Připomněli si jejich veselé kousky a taškařice a dobrodružství kocoura Mikeše prožitá na cestách po světě …

více fotogalerie

Navštívili jsme Mohelenskou hadcovu step…

7. května 2015

Je hadcova step pojmenovaná podle výskytu hadů?
Jak vypadá step? Kdo se o ni stará?
Jaký znak užívá městys Mohelno?
Od čeho je odvozen název Mohelno?
K čemu slouží vodní nádrž Mohelno a přehrada Dalešice?


a na spoustu dalších otázek jsme hledali odpovědi v průběhu návštěvy Mohelenské hadcové stepi
Zjistili jsme, že step je pojmenována podle pórovité tmavé horniny bohatou na hořčík „hadec“, že území má o 10 stupňů vyšší průměrnou teplotu než v bezprostředním okolí a velmi málo srážek… Proto jsme na svazích stepi našli zakrslé formy rostlin, chráněnou ještěrku zelenou se vzácnou modrou barvou, mnoho druhů mravenců a pavouků, užovku podplamatou, v údolí řeky Jihlavy raka říčního, slimáky, motýly…
Kochali jsme se nádhernou krajinou a obdivovali vodní nádrže. Navštívili expozici v Mohelenském mlýně a „pozdravili“ rybáře. Máčeli nohy v řece Jihlavě a hráli hry …

více fotogalerie

Den obce Vedrovice

2. května 2015

Mám rád naše domky,
mám rád naši ves,
akáty nad ní voní,
kvete u ní bez…


Domov je tam, kde jsme „doma“, kde jsme se narodili a kde žijeme. Domov jsou ti, které máme rádi a kam se nejraději „vracíme“. Domov je náš dům a naše vesnice, kde chodíme do školy. Druhého května 2015 jsme „oslavili“ společně s „našinci“ místo, které máme rádi, básničkou, tancem a písničkou na návsi ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Sportovní trojboj dvojic…

30. dubna 2015

…se odehrál 30. dubna 2015 v odpoledních hodinách na víceúčelovém hřišti ve Vedrovicích. Soutěžícím tentokrát nepomohly čáry ani kouzla, ale síla, hbitost, mrštnost, rychlost a taktika. Dvojice soutěžících prověřila přehazovaná, ringo a střelba na koš. Hrálo se ve třech kategoriích: 3. – 5. ročník, rodinný tým a 6. – 8. ročník. Odměnou nám byly kouzelné škapulíře, sladké čarodějnické knihy a radost z pohybu…

více fotogalerie

Čarodějnický slet 2015

30. dubna 2015

Čáry, máry, okolo fáry,
čarovala rybička,
aby byla chybička,
čaroval rak,
aby bylo tak!


Kouzlili jsme a čarovali, věštili a zaklínali. Ochutnali jsme lektvary a voněli ke škapulířím. „Hledali „hlavní čarodějnici“ a „chytali“ hadí ocásky. „Létali“ jsme a „tančili“ na koštěti na čarodějnickém sletu 30. dubna 2015 ve škole…

více fotogalerie

Čistili jsme studánku, polní cesty i les…
Den Země ve Vedrovicích…

22. dubna 2015

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně, chodí pít,
pod javorový kmen,
ti práci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest.
Pak nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd…


Lidé svou činností znečišťují zemi, řeky i ovzduší. Těží nerosty, kácí lesy a staví města, továrny a dálnice… Lidé ohrožují rostliny, živočichy, ale i sebe… Je nejvyšší čas přírodu chránit. O třídění odpadů, zdrojích energie, zásobách paliv, ale i šetrném zacházení s věcmi a o skromnosti jsme si povídali po celý dubnový měsíc…
Na Den Země jsme „čistili“ naši vesnici od odpadků a nasbírali 10 pytlů starého harampádí, skla, plastů, igelitu, starých hadrů, železa…

více fotogalerie

Byli jsme na Pálavě…

16. dubna 2015

…a ušli pálavskými vrchy a údolími trasu dlouhou cca 5 km... Kochali se vzácnou krajinou, krásnými zákoutími a neopakovatelnými výhledy… Nechali se „pohladit“ pestrobarevnými koberci dymnivek, sasanek, petrklíčů a kosatců, ale i osamělými hlaváčky… Na panelech naučných stezek jsme pojmenovávali živočichy a rostliny, které unikaly našim zrakům a snažili se porozumět lidem, kteří kráčeli Pálavou v dávných dobách…

více fotogalerie

„Jez do polosyta, pij do polopita …“
„Snídej jako král, obědvej jako boháč, večeř jako žebrák“…

4. dubna 2015

Co je zdravější – voda z kohoutku nebo zakoupená minerálka? Je zdravější světlé pečivo nebo tmavé, bílé maso nebo červené? Jsou zdravé uzeniny, brambůrky, coca- cola…? Je správné jíst jen to, co nám chutná?

„Jez do polosyta, pij do polopita …“
„Snídej jako král, obědvej jako boháč, večeř jako žebrák“…
jsou další z přísloví z „Knihy přísloví“, malé encyklopedie, kterou sami tvoří a malují prvňáci a druháci po celý školní rok na naší škole…
O zásadách správné výživy, o zdravém a pestrém jídle, ale také o tom, které jídlo a jaké pití našemu tělu nesvědčí, jsme si povídali devátého dubna 2015 ve škole. Přemýšleli jsme, na co všechno bychom neměli při zdravém stravování zapomenout, prostřeli jsme si stoly k obědu a připomněli zásady „správného společníka“ při stolování…

více fotogalerie

Příběhy malých i velkých hrdinů...

1. června 2015

Přijďte si poslechnout příběhy malých i velkých hrdinů...
Těšíme se na Vás v pondělí 1. června 2015 v 18.15 hodin v základní škole.
Zvou děti a učitelé základní školy.

více pozvánka

Sportovní trojboj dvojic

19. dubna 2015

Milé čarodějnice a milí hejkalové, skřeti, zlobři a ufouni, zveme Vás na „Sportovní trojboj dvojic“
30. dubna 2015 od 13. 30 hodin na víceúčelové hřiště ve Vedrovicích…

Odměnou bude Vám,
to přísahám,
myší ocásek, kočičí chlup, hadí jed, muší nožka a žabí kůže!
V TENTO DEN SE TO MŮŽE!!!
Těšíme se na Vás!!!


více pozvánka

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný…

30. března - 1. dubna 2015

Uvítali jsme nové jaro, slunce a probouzející se přírodu a s ním oprášili starodávné lidové zvyky, symboly a obyčeje. Hráli jsme velikonoční příběh a slavili pašijový týden. Jedli zelenou stravu a řehtali klapačkami a řehtačkami. Schovávali, hledali a vyráběli vajíčka a koledovali po vesnici…

více fotogalerie

Bob a Bobek na cestách…
Zhlédli jsme třetí divadelní představení ve Znojmě…

25. března 2015

…a líbilo se. Procestovali jsme s králíky Bobem a Bobkem v létajícím klobouku celý svět…
Byli jsme na Divokém Západě, za polárním kruhem a dokonce i na Měsíci…
Legendární večerníčkové postavičky nás nezklamaly…

více fotogalerie

Druhé setkání s fyzioteraupetkou na naší škole…

24. března 2015

Letos podruhé si kluci a holky zkoušeli, trénovali a upevňovali zásady správného sezení, stání i chůze. Učili se vnímat a poslouchat své tělo. Posilovali ochablé a protahovali zkrácené svaly a cvičili s míči…
Zdravotní cvičení probíhalo v rámci projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003, realizovaného v naší škole.

více fotogalerie

Jak poskytnout první pomoc?
Jak předcházet úrazům?

3. března 2015

Jaké vybavení najdeme v lékárničce a k čemu slouží? Jak přivolat záchrannou službu? Jak ošetřit lehké poranění a zlomeninu? Co udělat, když člověk nedýchá nebo dostane srdeční záchvat?
Praktické postupy poskytování první pomoci, které jsme si mohli na sobě vyzkoušet a trénovat, nám ukázala paní Magda Čechová třetího března 2015 u nás ve škole. Nejen vědět, jak postupovat v případě úrazu nebo onemocnění, ale také uvážlivé, klidné jednání a pohotový úsudek, může znamenat záchranu lidského života…
Je dobré znát, co dělat v případě první pomoci, ale ještě důležitější je jak zabránit úrazům. Připomněli jsme si, že k jízdě na kole a koloběžce patří helma a chrániče, naše bezpečné a zodpovědné chování a dodržování dopravních předpisů.
Výuka probíhala s využitím lékárniček získaných v rámci projektu s podporou EU a ESF „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003

více fotogalerie

O statečné princezně Máně…

11. února 2015

Zhlédli jsme druhé z pěti divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě, známou loutkovou pohádku od Josefa Lady…

více fotogalerie

Slavnostní zápis dětí do 1 třídy naší školy

5. února 2015

Slyšeli jste někdy o Sněhové královně, zlém čaroději, neškodných loupežnících, hodných zvířátkách a statečné holčičce Gerdě? Bez této holčičky, její lásky a odvahy, by svět kolem jejího kamaráda Káje zůstal navždy studený a zlý…
I sedm předškoláků pomáhalo prolomit sílu zlého čaroděje a Sněhové královny…
Skládali rozbité obrázky, pomáhali vrátit uloupené věci, malovali obrázky pro radost a šeptali hezká slova. Pomáhali babičce opravit střechu a komín a dokázali všem, že jsou stejně obratní, silní a moudří jako zvířátka v pohádce „O Sněhové královně“, kterou nám zahráli třeťáci, čtvrťáci a páťáci…
Ve čtvrtek 5. února 2015 bylo slavnostně zapsáno 7 předškoláků do naší základní školy.

více fotogalerie

O medvědu Ondřejovi

14. ledna 2015

Zhlédli jsme první z pěti divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. První hraná pohádka byla o lásce, která si i přes překážky dokáže vždy najít cestu…

více fotogalerie

Prevence vadného držení těla…
aneb „Aby nás tělo v dospělosti nebolelo…“
Návštěva rehabilitačního pracovníka u nás ve škole…

6. ledna 2015

Sedím správně? Je moje chůze správná? Stojím správně? Co mohu udělat pro správné držení těla? Kolik času trávím u televize a PC? Mám denně dostatek pohybu?
O prevenci vadného držení těla jsme si povídali s rehabilitační pracovnicí a fyzioteraupetkou šestého ledna u nás ve škole. Dozvěděli jsme se, že k vadného držení těla dochází ponejvíce právě v našem věku, tj. v době od 7 do 11 let, a že téměř každý třetí žák má vadné držení těla. Povídali jsme si, co tuto vadu způsobuje a jak mu předejít. Shodli jsme se na tom, že dostatek pohybu, dodržování zásad správného postoje, sezení a chůze a taktéž správné provádění pohybů při každodenních běžných činnostech jsou nejlepší prevencí pro to, aby nás tělo v budoucnu „poslouchalo a nebolelo“… Ukázali jsme si vhodné cviky pro kompenzaci zátěže, pro posílení a protažení ohrožených svalů a cvičili jsme s overbally… Výuka probíhala v rámci projektu s podporou EU a ESF „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003 realizovaného na naší škole.

více fotogalerie

Tři králové

6. ledna 2015

Hola, hola, hola,
už nám nastala koleda,
s radostí a veselostí
půjdeme po celý vsi.
Když nám budete dávati,
budeme vám vypravovati
o Ježíšku v Betlémě,
my tam odtud teď jdeme…


Koledovali jsme, zpívali a přáli vše nejlepší v novém roce po vesnici…

více fotogalerie

Zápis dětí do první třídy

13. ledna 2015

Milý předškoláku, zveme Tě k zápisu do 1. třídy naší školy ve čtvrtek 5. února 2015 v 15.00 hodin.

více Plakát

Vánoční a novoroční přání…

15. prosince 2014

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…
Zdraví, štěstí, lásku a spokojenost v novém roce přejí děti, učitelé a zaměstnanci mateřské a základní školy.

více Vánoční a novoroční přání…

Živý Betlém 2014

19. prosince 2014

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte..


Přinesli jsme dary Ježíškovi, který se narodil v městě Betlémě… Pekaři vánočku, řezník maso, mlynář mouku, švec boty, pastýři ovečku, Tři králové vzácné dary…
Ježíšku jsme se poklonili a zazpívali…

více fotogalerie

Vánoce ve škole…
Vánoce u národů různých světadílů…

19. prosince 2014

Sláva svaté Barborce – dá nám dárky v komůrce…
Lucie, noci upije – ale dne nepřidá…
Čas radosti a veselosti světu nastal nyní…


Nejkrásnější svátky v roce, oslavy Vánoc u nás doma i v různých částech světa, jsme si přiblížili poslední týden před Vánocemi ve škole…
Připomněli jsme si adventní a vánoční svátky, realizovali zvyky a věštili, hráli betlémský příběh o narození Ježíška. Vyráběli jsme dárky a obdarovávali, koledovali a přáli jsme po vesnici…

více fotogalerie

Pojďme spolu do Betléma...

15. prosince 2014

Zveme Vás k oslavě narození Ježíška do vedrovického muzea v pátek 19. prosince 2014 v 17. 00 hod...

více plakát

Čertíci ve škole…

5. prosince 2014

Hledí jako čert do báně, podívej se na ně…

Není čert jako čert i když má rohy, kopyto a ocas… Naši čerti - Lucifer, Lucifírek, Rozárka, Barnabáš, Kulifáš… jsou hodní čerti, dobrým lidem neublíží a lidi kruté, chamtivé a nenávistné v lásce nemají…
O dobru a o zlu a čertovských přirovnáních jsme si povídali, čertovská přísloví hledali a čertíky vyráběli a hráli ve škole 5. prosince 2014…


více fotogalerie

Na náves přijel opravdový Mikuláš...

4. prosince 2014

Já mám rohy, kopyta,
piju víno z koryta.
Z pekla nikdy nelezu
bez tohoto řetězu…

Jene, Jene, čert si tě vezme,
přijde-li s nůší, vezme tě s duší,
přijde-li s věrtelem, vezme tě i s tělem…

V našem lese čert bábu nese,
vy kluci nezbední – modlete se…


Na náves k nám přijel opravdový Mikuláš a děti obdaroval - některé po zásluze uhlím a bramborem, jiné dárkem, sladkostmi nebo ovocem…

více fotogalerie

Přijede k nám Mikuláš...

29. listopadu 2014

"Mikuláši, Mikuláši,
sníh se na tvé vousy snáší,
bílé vousy, bílý plášť,
copak pro nás máš?"


Zveme všechny hodné děti k mikulášské nadílce na náves ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 17. 00 hod....

více plakát

Vystoupení pro babičky a dědečky…

21. listopadu 2014

Příběhy dávných hrdinů a bajky jsme hráli a zpívali i seniorům v sále kulturního domu ve Vedrovicích v pátek 21. listopadu 2014…

více fotogalerie

Příběhy dávných hrdinů…

19. listopadu 2014

Příběhy dávných hrdinů a bajky jsme hráli dopoledne dětem z mateřské školy a večer rodičům a veřejnosti v základní škole ve středu 19. listopadu 2014…

více fotogalerie

Příběhy dávných hrdinů

11. listopadu 2014

Zveme Vás na bájná vyprávění a pohádky 19. listopadu 2014 v 17. 30 hod. do základní školy...

více plakát

Sběr kaštanů

21. října 2014

Děti z mateřské a základní školy odevzdaly Lesnímu závodu Židlochovice - Polesí Moravský Krumlov 22 pytlů kaštanů pro zakrmování lesní zvěře v zimních měsících… Škola tak získala finanční částku 1 640,- Kč, která bude použita na dofinancování dopravy předškoláků a dětí základní školy na 5 divadelních představení do Městského divadla ve Znojmě.

Setkání se společností „PODANÉ RUCE“…

21. října 2014

V úterý 21. října 2014 jsme ve škole uvítali návštěvu z Brna - lektory ze společnosti „Podané ruce“… Společně jsme si povídali o alkoholu a kouření. Dozvěděli jsme se, co alkohol a tabák obsahuje, jak se vyrábí a pěstuje a proč ho lidé užívají. Povídali jsme si o závislosti lidí na alkoholu a nikotinu, o jejich škodlivosti a prevenci…

více fotogalerie

Aby děti byly v rámci svých možností ve vzdělávání úspěšné …
Zapojení do projektu s podporou EU a ESF …

18. října 2014

Naše škola je zapojena do projektu „Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“ , CZ.1.07/1.1.00/46.0001. Děti ohrožené školním neúspěchem, ale i děti nadané i průměrné a jejich rodiče budou moci ve svém vzdělávání využívat v průběhu tohoto školního roku ve výuce, v kroužcích i konzultačních hodinách pomoc učitele i práce školního psychologa.
V rámci projektu bude naše škola vybavena technickým zařízením - multifunkčním zařízením, tablety, čtečkou a didaktickými materiály na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Učitelé absolvují semináře zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a finanční gramotnost.
Projekt s podporou EU byl zahájen 1. 9. 2014 a potrvá do července 2015.

Podruhé v letošním školním roce v projektu s podporou EU a ESF…
„S Evou a Edou zdravě a bezpečně“, CZ.1.07/1.1.00/53.0003

18. října 2014

Od 1. října 2014 je naše škola zapojena do projektu zaměřeného na zdravý životní styl a bezpečnost silničního provozu. V rámci projektu budou realizovány aktivity na podporu aktivního zdravého způsobu života dětí – kroužek zdravého pohybu, projektové dny, činnosti spojené s působením rehabilitačního pracovníka přímo ve škole…
Naše škola v rámci projektu získá sportovní vybavení – pin-pongový stůl, basketbalový koš, míč, koloběžky, in-line brusle včetně ochranného sportovního vybavení, didaktické materiály – výukové DVD, lékárničky, pracovní listy, testy…
Doba realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Zasadili jsme „STROM NADĚJE“…
Prvňáci - Anička, Kristýnka, Lucinka, Terezka, Vítek a Honzík „na dálku“… - společně zasadili svůj strom…

18. října 2014

Cestička k domovu
známě se vine -
hezčí je, krásnější
než všecky jiné…

…a kdybych ve světě
bůhvíkam zašel,
tu cestu k domovu
vždycky bych našel…


Někteří jsme se zde narodili, všichni zde chodíme do školy, zde strávíme své dětství, možná založíme i své rodiny a prožijeme celý svůj život… Svůj vztah k Vedrovicím jsme zpečetili v sobotu 18. října vysázením hrušně, symbolu naší vesnice …

více fotogalerie

Všeználek, 3. ročník vědomostní soutěže v Loděnicích

12. října 2014

Svoji sílu, vědomosti, praktické zkušenosti ale i rozhodnost, fantazii, tvořivost i spolupráci prokázalo naše dívčí kvarteto na 3. ročníku soutěže družstev 5. tříd základních škol. Naše dívčí družstvo získalo 2. místo v konkurenci 5 týmů z Moravan, Jezeřan – Maršovic, Loděnic a Slavětic…

více fotogalerie

Zhlédli jsme obrazy Františka Kopetky…

2. září 2014

Navštívili jsme výstavu obrazů pana Kopetky ve vedrovickém muzeu…

více fotogalerie

Začal nám nový školní rok…

1. září 2014

Uvítali jsme ve škole poprvé Lucinku Bahníkovou, Aničku Bognerovou, Terezku Dvořákovou, Kristýnku Mašovou a Vítka Foretníka.
Prvňáci, držíme Vám palce…

více fotogalerie

Konec školního roku

27. června 2014

Rozloučili jsme se se školním rokem, zamávali mu, nadechli se novému větru a otevřeli dveře PRÁZDNINÁM…

více fotogalerie

Rozloučení s páťáky

26. června 2014

Děti z mateřské školy, základní školy a rodiče se přišli rozloučit s našimi páťáky, s Jindřiškou Hojerovou, Miroslavou Dušínovou, Bublinou, Červenáčkem, Jarkem Metelkou, Mirkem Dušínem a Jindrem Hojerem.
„Páťáci, držíme VÁM PALCE!!!

více fotogalerie

Konec Rychlých šípů

23. června 2014

Říká se, že čas nezastavíš a že všechno má svůj konec. Když končí něco pěkného, obvykle nás to rozesmutní. Ale každý konec je zároveň začátek něčeho nového… Smutné i veselé loučení s Rychlými šípy, dárek od Bratrstva kočičí pracky a příslib něčeho nového tajemného neznámého… To byl konec Rychlých šípů…

více fotogalerie

Večerní cesta do Stínadel…

20. června 2014

Přijali jsme večerní pozvání do Stínadel…
Od školy jsme vyrazili v 19. 30 hod a tiše vklouzli do lesa. Zastavili jsme u „Stromu tajné lásky“, trénovali ticho, zahráli jsme si kostky, našli tajná místa, rozsvěcovali žárovky a pronikli do Stínadel… Museli jsme být ostražití před baterkami Bratrstva kočičí pracky a za svitu světlušek a bušení srdce jsme prošli kolem žebráka, Jana Tleskače…
Všechno byla jedna velká záhada…

více fotogalerie

Atletická olympiáda malotřídních škol, XII. ročník

20. června 2014

Nejen nejlepší z nás reprezentovali naši školu na 12. ročníku atletické olympiády malotřídních škol ve Vémyslicích. Těšili jsme se na atmosféru sportovního zápolení, na sportovní výkony a na nová přátelství… Fandili jsme všem zúčastněným i když v koutku duše jsme vítězství přáli našim nejbližším... Reprezentace nás stmelila a posílila…
Víme, že pohyb je zdravý, že přináší vzrušení, uspokojení, tělesnou pohodu… ,ale i zklamání a nová odhodlání… Víme také, že každý nemůže vyhrát a že za sportovními výsledky stojí trénink, zodpovědnost a píle…
Naše výprava skončila celkově na 4. místě a vystoupila nejednou na stupně vítězů:

1. místo – Milan Staněk, běh na 60 m
2. místo – Iveta Bognerová, skok do dálky z místa
2. místo – Matyáš Kropát, skok do dálky z místa
2. místo – Vendula Dvořáková, běh na 400 m
2. místo – Dominik Havlíček, běh na 400 m
3. místo – Iveta Bognerová, hod kriketovým míčkem
3. místo – běžecká štafeta, B. Sobolová, Z. Kudláčková, E. Žďárská, N. Gigimovová, A. Formanová
3. místo – běžecká štafeta, M. Hellar, P. Gigimov, M. Kropát, D. Havlíček, M. Staněkvíce fotogalerie

Lískulka, matematická olympiáda základních škol, XI. ročník

19. června 2014

Ve čtvrtek devatenáctého června odpoledne jsme v naší škole uvítali 83 velkých nadějných matematiků z 12 základních škol z 1. – 5 ročníků…
Shlédnout novou matematickou pohádku, rozlousknout její matematické oříšky (úkoly), strávit odpoledne matematickým hraním a uvažováním, navázat nová kamarádství s vrstevníky a nahlédnout do jiné školy, k nám přijely holky a kluci z Horních Dunajovic, Jevišovic, Jezeřan – Maršovic, Jiřic u Miroslavi, Miroslavi, Olbramovic, Rybníků, Suchohrdel u Miroslavi, Vémyslic, Znojma a Želetic…

více fotogalerie více zadání pro první ročník více zadání pro druhý ročník více zadání pro třetí ročník více zadání pro čtvrtý ročník více zadání pro pátý ročník více výsledky

Pasování na čtenáře

16. června 2014

„Slibujeme ve jménu všech krásných knížek –
pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou
a budeme je mít rádi.
To slibujeme!“


V závěru školního roku šestnáctého června 2014 byli slavnostně pasováni na čtenáře naši velcí čtenáři, naši prvňáci…
O co se snažili? O čem snili? Jak pracovali?
Knížky jsme hledali, četli, tvořili i malovali. O příbězích v knihách jsme debatovali a příběhy hráli. S hrdiny knížek jsme se ztotožňovali a snili. Povídali si o spisovatelích a básnících…
Přečetli jsme každý nejméně 6 knih, vlastnoručně vyrobili a malovali knihu přísloví a knížku básní Jiřího Žáčka, Františka Hrubína…
Debatovali jsme o toleranci, úctě, přátelství, pomoci, skromnosti, spravedlnosti, hrdosti, odvaze, sobectví, lži a nepřátelství. Lidské vlastnosti jsme zaznamenávali, plnili úkoly a hráli si …

více fotogalerie

Škola v přírodě
Záhadná cesta za dědou Pradědou

9. – 13. června 2014

„Sluníčko nám svítilo, nám se tu líbilo…“
Někdo plakal, někdo se smál, každý se těšil, každý si hrál...


Podnikli jsme pětidenní výpravu do Jeseníků. Náš cíl byl Karlov pod Pradědem, chata Edison. Prošli jsme pohádkovým údolím Bílé Opavy a zdolali Praděd, druhý nejvyšší vrchol České republiky. Procházeli jsme se po hřebenech moravských a slezských hor a odpočívali na horských chatách Barborce, Ovčárně a Alfrédce. Počítali mraveniště, zdolávali překážky, obdivovali a nasávali krásnou přírodu…
Navštívili jsme horské lázně Karlovu Studánku a ochutnali léčivý pramen. Veselé večery s Kuliferdou a Bublinou byly ve znamení souhry, zdatnosti, poslušnosti, vytrvalosti i bojovnosti, hodnocení a zaznamenávání.

více fotogalerie

Výprava Rychlých šípů na kopec Spravedlnost

7. června 2014

Mimořádná sobotní výprava na kolech nás dovedla na kopec Spravedlnost u Bohutic, kde jsme si prohlédli minimuzeum československého opevnění…

více fotogalerie

Jahodový pohár, 29. ročník, turnaj ve vybíjené a fotbale žáků 1. – 5. ročníku základních škol

30. května 2014

Naše dívky na turnaji v Olbramovicích získaly ve vybíjené 4. místo a hoši ve fotbale 5. místo…

více fotogalerie

Pohlazení pro maminky

22. května 2014

Všude voní do dálky,
konvalinky, fialky…


Básněmi Jiřího Žáčka, Josefa Kainara a Jana Čarka, lidovou písničkou, skotským tancem a Myší polkou, klasickou pohádkou a Strakonickým dudákem, Kouzelným dárkem, úsměvem a kytičkou pohladily maminky v den jejich svátku holky a kluci z mateřské a základní školy odpoledne dvaadvacátého května v sokolovně ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Vycházka s myslivci…

14. května 2014

S mapou, nářadím a dobrou náladou jsme s panem Gigimovem a panem Vidlákem vyrazili do lesa čistit krmelce, napajedla a zásypy pro drobnou zvěř. Četli jsme z map a pojmenovávali míjející místa. Určovali druhy a stáří stromů, polní plodiny a byliny. Objevili jsme jezevčí noru, viděli srny a zajíce. Povídali si o tom, jak lidé svou činností ovlivňují, přetvářejí a ničí přírodu.
Slíbili si, že v létě nezapomeneme na zvířata a doplníme vodu do vyčištěných napajedel…

více fotogalerie

Kluk z plakátu
Městské divadlo Znojmo

16. května 2014

Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu nástrah, to byl úkol pro Karolínu a kluka z plakátu...
Zhlédli jsme poslední z divadelních představení a téměř „detektivní“ pohádku na motivy nám dobře známého klasického večerníčku…

více fotogalerie

Rychlé šípy v Praze

9. května 2014

Jeli jsme tam, kde MDJHJMČRKB prožívali svůj každodenní život… Prošli jsme kolem Obecního domu a Prašné brány. Povídali si na Václavském náměstí a fotili si astroláb. Našli 27 křížů a šlápli si na poledník. Viděli dům U zvonu a přešli Karlův most. Vyšli na Hrad a prohlédli si chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Zamířili na Petřín, kde ve středověku bývalo popraviště. Jeli lanovkou a projeli velkou rychlostí metrem… S myšlenkou na Stínadla, kostel sv. Jakuba i na Rychlé šípy jsme se vraceli domů…

více fotogalerie

Navštívili jsme výstavu „Světové války ve vzpomínkách“ v našem muzeu

9. května 2014

Kolik roků uplynulo od ukončení 2. světové války?
Kdo z našich prarodičů se narodil ve 2. světové válce?
Jak se lidem žilo ve Vedrovicích za okupace?


Povídali jsme si, kdo z našich prarodičů a praprarodičů prožil dětství v době 2. světové války.
Vyprávěli si o obsazení pohraničí a o posunutí hranic s Německem až k Vedrovicím - ke „Kelblovu“ kříži a na křižovatku na „Pravlovské“.
Povídali si o strážních budkách, propustkách, potravinových lístcích a šatěnkách. Dozvěděli jsme se o povinném odvodu mužů narozených v roce 1921 na práce do Německa. Hovořili jsme o hospodářských knížkách a dodávkách dobytka a obilí. Zmínili jsme obyčejný život vedrovických lidí ve válečné době a jejich odvahu a statečnost…

více fotogalerie

Den matek

3. května 2014

Milá maminko, babičko, teto, zveme Tě na oslavu Dne matek ve čtvrtek 22. května v 16.30 hod. do sokolovny ve Vedrovicích.

více plakát

Čury, mury, fuk…

30. dubna 2014

Pět ježibab s jedním okem
letí, letí nad potokem,
letí jako hejno ptáků,
pět ježibab na smetáku…


Nastal pravý čas pro každého z nás, kdo chtěl změnit nejen svůj vlas i hlas. Přiletěli jsme pozpátku, přesně v osm a na smluvené místo. Na hlavě jsme měli hnízdo, v těle zmatek, bradavic pět, oči tři a v lahvičce spoustu kouzelných látek…
A jaký byl program sletu čarodějů, hejkalů, skřetů, obrů a zlobrů?
Čarodějnická hymna a čarodějnické zpívání, kouzla a recepty, ochutnávka lektvarů a nápojů a čarodějnický trojboj …

více fotogalerie

Hody, hody, doprovody…

15. dubna 2014

Ene, bene, Emane,
kdo tu bábu dostane?
Ten to není, ten to je,
ten už s námi nehraje!


a další jarní říkadla, koledy, pranostiky, zvyky a symboly jsme si připomněli poslední týden před Velikonocemi. Hráli jsme příběh o Ježíšovi a vzpomněli průběh velikonočních svátků. Seli obilí, malovali a „vyhazovali“ vajíčka, vyráběli slepičky, běhali a skákali „velikonoční kolečko“ a „vajíčko“.
O Velikonocích na Velký pátek prý země vydává své největší bohatství. I když jsme žádné zlato a drahé kamení nenašli, připomněli jsme si daleko cennější poklady - zdraví, lásku, pomoc, čest a přátelství ….

více fotogalerie

Labutí jezírko
Byli jsme počtvrté v Městském divadle ve Znojmě…

9. dubna 2014

Zhlédli jsme loutkovou hudební pohádku na motivy slavného baletu P. I. Čajkovského tentokrát však se šťastným koncem.
Líbily se nám loutky využívající staré loutkářské techniky, kdy každá z nich se může přeměnit na dvě postavy „obrácením naruby“.
Zaujal nás humor, hudba a pohádkový příběh o zakleté princezně, kterou z moci zlého Rudovouse mohla vysvobodit jen čistá síla lásky…

O Koblížkovi, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a další pohádky...

7. března 2014

„V jedné malé chaloupce na okraji lesíčka,
žili spolu spokojeně dědeček a babička…“

„ Byl zvědavý a pyšný, že do světa se podívá,
neznal, jaké nebezpečí ve světě se ukrývá…“


Hráli jsme pohádky, které jsme rádi poslouchali a říkávali, když jsme byli malí…
Hráli jsme pohádky, které rády slýchávaly i naše babičky a dědečkové, mámy a tátové…
Hráli jsme veršované pohádky pro potěšení dětem z mateřské školy…

více fotogalerie

Setkání s Ferdou Mravencem
Byli jsme potřetí v Městském divadle ve Znojmě…

5. března 2014

Zhlédli jsme úsměvnou pohádku o přátelském hrdinovi s puntíkovaným šátkem a jeho hmyzích kamarádech nám dobře známých z knížky Ondřeje Sekory.
Zaujaly nás krásné kostýmy, písničky a herecké výkony Ferdy Mravence, Brouka Pytlíka, Berušky, Hlemýždě, Cvrčka a dalších obyvatelů palouku…

více fotogalerie

Povídání s Evou Kopčilovou o spisovateli Jiřím Žáčkovi a naší krásné češtině

14. února 2014

Hurá na rozhlednu!
Tam je prima – podrbáme mraky za ušima!


Víte, který jazyk je jadrný, košatý, básnivý a vtipný? No přece český jazyk. Víte, že hrát si můžeme i se slovy a že náš jazyk je bohatý na jemná, citlivá a barvitá slova? O tom nás přesvědčila paní Eva Kopčilová, která nám vtipně představila tvorbu básníka a spisovatele Jiřího Žáčka. Pohladila, pobavila a potěšila nás jeho slovy, verši, básněmi i vtipnými obrázky.
Byl Jiří Žáček vzorný žák? Byla cesta básníka přímá? Je těžké skládat verše? Máme dát přednost jednoduššímu cizímu jazyku před českým? Buďme hrdi na náš český jazyk a nebojme se ho, jeho pravopis je sice těžký, ale jazyk je to krásný a bohatý!!!

více fotogalerie

Slavnostní zápis dětí do 1. třídy

24. ledna 2014

Narodil se chlapeček,
malý jak můj paleček,
v náprstku jsme ho vykoupali,
ve skořápce kolébali.
Spi, Palečku, spi…


Předškoláky jsme potěšili hranou pohádkou o chytrém, nebojácném a silném Palečkovi…
Nahlédli jsme do tří kouzelných proutěných košů a skládali zkoušku chytrosti, dobrosrdečnosti, obratnosti a síly. Šeptali jsme kouzelná slova, snili, pomáhali si, tvořili a třídili. Opravovali jsme a „šetřili“ peníze, povzbuzovali se, smáli a těšili se…

více fotogalerie

Škola nanečisto

22. ledna 2014

Ve středu 22. ledna jsme uvítali v naší škole budoucí prvňáčky, bez mámy, táty a paní učitelky…

více fotogalerie

Návštěva předškoláků v základní škole

17. ledna 2014

Ozvěna na nás volá
slabiky i slova,
z podkolenky máme Lenku,
z abecedy Edu…


Hráli jsme si na ozvěnu, porozuměli přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa …“, hádali slabiky a slova, tvořili bubliny, malovali, počítali a hráli…
Rozdávali si radost a dobré slovo, přijímali pochvalu a ocenění a těšili se z maličkostí…

více fotogalerie

Obušku, z pytle ven
Městské divadlo Znojmo

15. ledna 2014

„Já s písničkou jdu jako ptáček…“

Připomněli jsme si nám dobře známou písničku a zhlédli úsměvný příběh o srdečném muzikantovi, vykutáleném hostinském a kouzelném dědečkovi s divotvornými dary… A poučení z pohádky?
Co svět světem stojí, jsou na světě chamtivci a podvodníci a přílišná důvěřivost se mnohdy nevyplácí…

více fotogalerie

K+ M + B 2014

6. ledna 2014

„Co je v Betlémě nového,
že pospícháte do něho?“
„Narodil se tam Spasitel,
všeho světa Vykupitel.“
„To já tam musím taky jít,
to malý dítě pozdravit…“


Radost a veselí, zdraví a štěstí jsme přáli a vinšovali šestého ledna po vesnici…

více fotogalerie

Zápis dětí do první třídy

19. ledna 2014

Milý předškoláku, zveme Tě k zápisu do 1. třídy naší školy v pátek 24. ledna 2014 v 15.00 hodin.

více Plakát

Novoroční přání

27. prosince 2013

více Novoroční přání

Vánoční kouzlení

20. prosince 2013

Ve čtvrtek 20. prosince jsme si vykouzlili advent a vánoce…
Hráli jsme betlémský příběh, věštili budoucnost, oprášili zvyky a tradice, vyráběli přání a překvapení, zdobili stromky a nadělovali …

více fotogalerie

Zpráva z deníku Rychlých šípů…

7. prosince 2013

Všechno, co děláme, o čem se učíme, na co se těšíme, co připravujeme zapisujeme do našeho deníku…

více fotogalerie

Hledali jsme strom „Štěstí, zdraví a hojnosti“

7. prosince 2013

V sobotu 7. prosince jsme se vydali hledat strom "Štěstí, zdraví a hojnosti". Byla to krása, nádhera...

více fotogalerie

Rychlé šípy se představují aneb „Rychlonožkův sen“

6. prosince 2013

Kdo jsou Rychlé šípy? Co dělají a komu pomáhají? Proti čemu bojují a zač vystupují? O čem sní?

Jeden „Rychlonožkův sen“ jsme ochutnali a druhý jsme krásně „snili“- hráli jsme pohádky O dvanácti měsíčkách a o Červené Karkulce dopoledne 6. prosince dětem z mateřské školy a v podvečer našim nejbližším a nejen jim v základní škole…

více fotogalerie

Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl…

5. prosince 2013

Existují čerti nebo ne?

Ať už existují nebo ne, naše řeč a chování se jimi jen hemží, protivné lidi posíláme ke všem čertům, o vzteklounech říkáme, že se čertí, vychytralost je ďábelská. Jiná přísloví nám říkají: s čerty nejsou žerty, čert nikdy nespí, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění…
A každý z nás je alespoň na chvíli čertem. Dejte si pozor, ať Vás čert v tyto dny neodnese do pekel…
I my, prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci, jsme byli hříšní a Mikuláši jsme slíbili, že se polepšíme…
Vyrobili jsme si čerta a anděla, složili čertovskou zkoušku moudrosti a zručnosti a čertovsky jsme se báli a hráli…

více fotogalerie

Příhody včelích medvídků

4. prosince 2013

Zhlédli jsme 1. divadelní pohádku v Městském divadle ve Znojmě…

více fotogalerie

Den Rychlých šípů

29. listopadu 2013

Poslední den v měsíci jsme my, třeťáci, čtvrťáci a páťáci, tradičně hodnotili, četli, psali, lovili, hráli a hodně se smáli…

více fotogalerie

Vystoupení řemeslníků…

22. listopadu 2013

Všeci ludé sa mňa ptajú,
co su já zač?
A já jsem odpověděl,
že su oráč.
Oráč, kopáč, řezáč, sekáč,
šidlář, mydlář, bidlář, vidlář,
motovidlář.


Jako řemeslníci jsme hráli a zpívali pro naše babičky a dědečky v sále kulturního domu ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Všeználek

20. listopadu 2013

Ve středu 20. listopadu jsme změřili naše síly, vědomosti a zkušenosti na Všeználkovi, ve 2. ročníku vědomostní soutěže žáků 5. tříd v základní škole v Loděnicích.
Naše družstvo obsadilo 3. místo…

více fotogalerie

Sběr kaštanů…

I v letošním školním roce naše škola sbírala kaštany. Odevzdali jsme 23 pytlů kaštanů, tj. 1055 kilogramů. Škola tak získala finanční částku 1 583,- Kč na podporu školních a mimoškolních aktivit.

Zakrmovali jsme lesní zvěř s myslivci…

15. listopadu 2013

S příchodem nejchladnějšího období roku většina divoce žijících zvířat trpí chladem a hladem. Proto lesníci v zimě přikrmují lesní zvěř a my sypeme do krmítek potravu pro ptáky. Naše škola společně s panem Vidlákem a panem Gigimovovem připravovala zvěř na zimní přikrmování. Do krmelců jsme dávali letninu, jablka a kukuřici, do zásypů sypali obilí a kontrolovali kamennou sůl. Budeme jen doufat, že zvířata si cestu ke krmelcům a zásypům v zimě najdou a zimu přečkají bez úhony.

více fotogalerie

Beseda o alkoholu a kouření…
Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o. s, Brno

14. listopadu 2013

Co jsou drogy? Patří mezi drogy také alkohol a tabák? Co alkohol a tabák způsobují? Zvyká si tělo na drogu rychle?

O tom všem jsme si povídali s lidmi z Centra prevence z Brna u nás ve škole…
Pivo, víno a tabák jsou drogy, na které si tělo snadno zvyká. Dospělí si občas vypijí pivo nebo skleničku vína pro zlepšení nálady. To není škodlivé, malá dávka alkoholu zbavuje tělo napětí a zabraňuje cévním příhodám. Horší je, když je člověk opilý. V opilosti si připadá odvážný a veselý, ale druhý den ho bolí hlava a je mu špatně. Trvalá závislost na alkoholu poškozuje nervový systém, játra a další orgány. Také kouření škodí zdraví. Lidé závislí na alkoholu a tabáku by se měli léčit.
Nám dětem škodí i malé množství alkoholu a také kouření našich blízkých …

více fotogalerie

Navštívili jsme hvězdárnu…

13. listopadu 2013

Co je za hvězdami?
Dálka dálek.
A co za ní?
Ani hvězdář neví…


Na noční obloze září tisíce hvězd. Dávní hvězdáři pojmenovali různá uskupení hvězd souhvězdími. A my jsme si tato souhvězdí ukazovali. Poznávali jsme Andromedu, Persea, Pegasa, Orion, Velkou a Malou medvědici…
Vědci zkoumají vesmír obřími dalekohledy, řada přístrojů je umístěna na družicích, kosmických lodích a stanicích. První kosmonaut vyletěl do vesmíru v roce 1961, na Měsíci přistáli lidé o 8 let později… A my jsme si let do vesmíru mohli vyzkoušet díky novému zařízení hvězdárny, digitária. Na fiktivní palubě kosmické stanice jsme zažili přetížení i stav beztíže, působení kosmického záření, meteority, mrazivé i vysoké teploty…
Kosmický let vesmírem pro nás zůstává i nadále jen snem a vesmír záhadný, tajemný a nepředstavitelný…

více fotogalerie

Putování Bobravou

2. listopadu 2013

Dne 2. listopadu jsme byli pozváni Rychlými šípy na Bobravu. Jeli jsme vlakem do Radostic a odtud pěšky NS Bučín až do Omic. Po cestě jsme se zastavili v kouzelné kapličce, vytvořili strážce lesa, našli znamení Podkováků, lovili bobry, zpívali písničky a učili se karetní kouzlo…

více fotogalerie

Prozkoumali jsme blízká a významná místa našeho okolí - Leskoun a Šidlovy skalky…

25. října 2013

Les je krásný, tajemný a živý.

V dávnověku lidé žili v lesích, les jim poskytoval dřevo na topení a stavbu domů, v lesích lovili zvěř a les je chránil při napadení nepřítelem. Dříve zalesněný kopec Leskoun byl nazýván také horou hojnosti. A my jsme toto místo a blízké Šidlovy skalky navštívili…
Kdo chodí teď v těchto místech tiše a pozorně, vidí, slyší a cítí hotové poklady – lesní ticho, zpěv ptáků, pavučiny, zelené mechy, zbarvené stromy buku, habru, jilmu, dubu a javoru, houby a mraveniště, hovnivála, vážku, obrovské balvany, dřevěný kříž, vinohrad, modré trnky, růžový brslen…
Šidlovy skalky a jeho okolí jsou místem odpočinku a krásných zákoutí, které pohladí po těle i po duši…

více fotogalerie

Byli jsme na Pálavě…

4. října 2013

a prošli jsme nám známá místa – Dolní Věstonice, Děvičky, Děvín, Sirotčí hrad, Stolová hora, Turold a Mikulov.
Pohladila nás krásou a rozmanitostí nevšední sluncem ozářená krajina s bělostnými skalami, rozlehlou modrou vodní plochou, stále zelenou stepí a úrodnými vinohrady. Dýchla na nás historie prastaré kulturní krajiny jižní Moravy. Míjeli jsme místa pravěkých tábořišť lovců mamutů a nalezené světoznámé sošky Věstonické Venuše. Prošli jsme zříceninami hradů, malebnou vesnicí i historickým Mikulovem.
Ušli jsme chráněnou krajinnou oblastí cestu dlouhou 12 km…

více fotogalerie

Po stopách draka Boda

2. října 2013

S chutí do toho, půl je hotovo…
Žádný učený z nebe nespadl…


Už dávno víme, že naučit se číst dá spoustu práce. Stojí to mnoho úsilí, trpělivosti a vytrvalosti. Přečíst celou knihu dá pro začínajícího čtenáře velkou práci… Výsledek v podobě přečtených knih pak stojí za to. Aby nás čtení bavilo a neodradilo, představila nám knižní redaktorka z nakladatelství Thovt spoustu zajímavých a krásných knížek. Hodně jsme četli a poslouchali čtené příběhy. Hráli jsme hru s drakem Bodem, spolupracovali ve skupinách a plnili úkoly. Řešení jsme hledali v prezentovaných knížkách…

více fotogalerie

„Vedrovice, domov můj…“

16. září 2013

Domov je tam, kde jsme doma, kde jsme se narodili a kde žijeme…
Domov jsou ti, které máme rádi a kam se nejraději vracíme…
Domov, to je náš dům, naše rodina, naše škola, naši kamarádi…
Domov je naše vesnice, náš region, naše země…


Navštívili jsme fotografickou výstavu historie naší vesnice, přiblížili si dobu dávnou i nedávnou, život v naší vesnici za našich rodičů, prarodičů a praprarodičů … Pátrat v dějinách naší vesnice budeme, my třeťáci, čtvrťáci i páťáci, i v tomto školním roce a těšíme se, jaké záhady, tajemství a nálezy nám objevování přinese…

více fotogalerie

Začal nám nový školní rok…

2. září 2013

Děti a učitelé uvítali v novém školním roce naše prvňáčky…

více fotogalerie

Kurzy pro dospělé „Základy práce s počítačem“

MŠ a ZŠ Vedrovice pořádá pro dospělé kurzy informatiky v měsících září a říjen 2013. Naučíme se nebát se počítače, umět s ním pracovat a využít ho jako nástroj komunikace. Naučíme se pracovat ve Wordu, Excelu, pracovat s e-mailem, upravovat fotky..
Bližší informace - měsíc září 2013.

Celostátní testování žáků 5. a 9. tříd, 2. ročník

V době od 23. 5. do 7. 6. 2013 proběhl na základních školách po celé České republice 2. ročník ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Žáci jako vloni řešili testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Testování nehodnotilo již výsledky vzdělávání v přírodovědných a estetickovýchovných oblastech, chování žáků, emoční a sociální inteligenci, odpovědnost a vztah k práci, přírodě a věcem, fyzickou zdatnost, hrubou a jemnou motoriku, atd.

V testování naši žáci obstáli …
Hodnocení naší školy v porovnání s výsledky žáků škol z celé ČR:
Předmět český jazyk, hodnocení naší školy : 97 %
Předmět anglický jazyk, hodnocení naší školy: 97 %
Předmět matematika, hodnocení naší školy : 71%
(vysv. procento úspěšnosti – procento správně zodpovězených otázek za celou naši školu )

Jak obstála naše škola v celostátním hodnocení sledované úrovně vzdělávání, tedy jen v ČJ, M a AJ, žáků pátých tříd?
Porovnání výsledků žáků naší školy s výsledky všech testovaných žáků v celé ČR:
V anglickém jazyce s hodnocením naší školy, tj. 97% patříme v celkovém hodnocení do skupiny s „ nejlepší úspěšností“ mezi 81 – 100%. V českém jazyce s 97 % patříme opět mezi nejlepší skupinu, tj. s 81 – 100% úspěšností. V matematice patříme do skupiny s 61 – 80 % úspěšností správně zodpovězených otázek, přičemž do nejlepší skupiny s 81- 100 % úspěšností patří v matematice jen 1, 01% procento škol z celé ČR.

Porovnání s loňským rokem…
Hodnocení naší školy v porovnání s výsledky žáků naší školy v loňském roce
Předmět český jazyk, hodnocení školy : 97 %, v loňském roce 95, 83%,
Předmět anglický jazyk, hodnocení školy: 97%, v loňském roce 82,61%
Předmět matematika, hodnocení školy : 71%, v loňském roce70, 83%
(vysv. procento úspěšnosti – procento správně zodpovězených otázek za celou naši školu )

Na všech sledovaných úrovních vykazuje naše škola posun ve špičce hodnocení.

Škola v přírodě
Chatová osada pod Templštýnem

24. – 27. června 2013

„Hej, na světě je přece krásně…“
Škola v přírodě byl ráj, byl tam krásný divokraj. Pro toho, kdo chtěl, tam bylo všechno tajemné, záhadné, barevné, veselé prostě nádherné. Strávili jsme pár deštivých dní v údolí řeky Jihlavy pod Templštýnem. Prozkoumali jsme zříceninu hradu, pronikli jsme do světa permoníků v Oslavanech, zazpívali u táborového ohýnku, hráli „štronzo“, přehazovali i zaměňovali písmenka, pouštěli bubliny, přecházeli lávku, smáli se při večerních hrách a báli při nočních hrách. Poslední den jsme navštívili pohádkové město i pohádkový zámek v Telči.

„ Ploště bylo to klášné a nádhelné… “

více fotogalerie

Atletická olympiáda základních škol
XI. ročník, Vémyslice

21. června 2013

Olympiáda není jen sportovní událost, ale také svátek přátelství mezi školami… Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem, zapálením olympijského ohně a slibem sportovců. Svátek se odehrál tentokrát ve Vémyslicích… Sportovní výkony všech sportovců nás potěšily.
A jak obstáli naši velcí sportovci?
1. místo v běhu na 50 m - Nikola Gigimovová
3. místo v běhu na 60 m – Veronika Větříčková
1. místo ve skoku do dálky z místa – Nikola Stehurová
1. místo v hodu kriketovým míčkem – Kateřina Brožová
2. místo v běhu na 400 m – Vendula Dvořáková
3. místo v běhu na 400 m - Lucie Šrollerová
3. místo v běhu na 600 m – Veronika Větříčková
3. místo ve štafetovém běhu – Eliška Žďárská, Aneta Haluzová, Lucie Šrollerová, Adéla Formanová, Veronika Větříčková

více fotogalerie

Matematická olympiáda Lískulka, X. ročník, Vedrovice

20. června 2013

Ve čtvrtek 20. června odpoledne jsme v naší škole uvítali 67 velkých nadějných matematiků z 11 základních škol.

více fotogalerie
více výsledková listina
více soutěžní otázky

Záhadné Čtvrtkování

19. června 2013

Náročná spolupráce skřítků probíhala v záhadném čtvrtkování. Někdo se smál, někdo se bál, jiný druhému pomáhal. Zavázané oči, jindy svázané ruce a někdy svázané úplně všechno. Někdy ve třídě, jindy v přírodě. Byla to dřina, byla to odvaha.
Už víme, co potřebujeme ke štěstí - ZDRAVÍ, ROZUM A DOBRÉ SRDCE!

více fotogalerie

Slavnosti lesních skřítků aneb Rozloučení s páťáky…

18. června 2013

Osmnáctého června jsme se rozloučili s lesními, vodními, domácími, lučními i skalními skřítky. Naše cesta začala u staré jablůňky, kde přebývala víla Mlženka ranní. Pohladili jsme její strom, pošeptali kouzelné slovo a slíbili, že skřítky budeme chránit slovem i srdcem. Vodní skřítkové nám nachystali záhadná jména i příjmení a domácí skřítkové nás překvapili svými veselými příběhy, které jsme si s radostí přečetli a s velkým smíchem zahráli. Slavnostně slavné slavnosti skřítků byli slunečné, barevné a pro někoho i smutné…

více fotogalerie

Pasování na čtenáře

10. června 2013

„Slibujeme ve jménu všech krásných knížek - pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou
a budeme je mít rádi.
To slibujeme!“

Desátého června byli slavnostně pasováni na čtenáře naši velcí čtenáři, naši prvňáci…

více fotogalerie

O Balynce, dobrém štěněti

3. června 2013

Balynka, zatoulané pohádkové štěně, zabloudí do Květinové ulice. Zde bydlí parta veselých kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour Robert. Vše by bylo pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit, protože v zahradě se opět a opět objevuje nepořádek. Balynka se stane detektivem a záhadu vyřeší…

více fotogalerie

Jahodový pohár, 28. ročník, turnaj ve vybíjené a fotbale žáků 1. – 5. tříd základních škol

31. května 2013

Naše dívky získaly 3. místo ve vybíjené a naši hoši 5. místo ve fotbale na turnaji v Olbramovicích…

více fotogalerie

Hudební pohádka

29. května 2013

Trochu jinou pohádku „O červené řepě“ jsme si poslechli my prvňáci a druháci v mateřské škole…

více fotogalerie

Ovoce do škol
Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie

1. června 2013

Naše škola se účastní již čtvrtým rokem projektu „Ovoce do škol“, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníku základních škol zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina.
Projekt pomáhá vytvářet správné stravovací návyky u dětí, bojuje proti dětské obezitě a přispívá ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. Pomáhá chránit zdraví dítěte a zvyšuje jeho imunitu.
Děti v kolektivu svých spolužáků zkonzumují ovoce a zeleninu, které by zřejmě jinak nekonzumovali.

Více informací o projektu na: www.ovocedoskol.szif.cz

Sportovní trojboj

25. května 2013

„Štěstíčka“, „Marfušky“, „Zimní děvčata“, „Dva bratři“, „Papoušci“, „Čuníci“, „Prochymedi“, „Dvojčata“, „Sedmdesátkypětky“, „Barvičky“, mladší i starší, hráli čtyřhodinovou přehazovanou, ringo a stříleli na koš.
Odměnou nám byl sladký dort, zážitek ze sportovního odpoledne a potlesk diváků. Smlsli jsme si na koláčcích a neodradilo nás špatné počasí.
Vyhráli „Štěstíčka“ a „Čuníci“.

více fotogalerie

Jak se krotí princezna

20. května 2013

Nikdo si nemůže dělat co chce a nic neumět a nechtít se nic naučit je dokonce směšné. O tom se přesvědčila princezna, jejíž tatínek král rád splnil každé její přání a rozmar. Naštěstí k princeznině nápravě nejvíce pomohli ti, kterým nebylo lhostejné, jaká princezna je - moudrá chůva a její sestřenka Amélie.

více fotogalerie

Hasičské cvičení

17. května 2013

„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán,“
...říká staré přísloví. Požáry dovedou způsobit obrovské škody, proto se pro boj s ohnivým živlem cvičí hasiči. A jedno takové cvičení jsme mohli shlédnout na vlastní oči.
Čtyři záchranné sbory z okolí „zasahovaly“ při fiktivním požáru a „zachraňovaly“ ohrožené lidi na naší škole a obecním úřadě ve Vedrovicích… Hasič pan Josef Janšta nám pak trpělivě o cvičení, úloze hasičů a jejich vybavení povídal…

více fotogalerie

Den matek

16. května 2013

Co to kreslím pastelkami?
Zatím je to tajné, mami.
Co to bude? Srdce, víš.
Dostanou je mámy všude,
a ty také – uvidíš!


Přáli jsme maminkám básničkou, písničkou, tancem i pohádkou v sokolovně ve Vedrovicích v den jejich svátku…

více fotogalerie

Krumlovsko-rokytenské slepence aneb Království kosatců

6. května 2013

Už to všude kolem kvete, je to krása, je to nádhera…

Šestého května jsme se vydali na odpolední výšlap do kosatcového království u Mariánské kapličky. Kosatců jsme našli strašně málo, ale viděli jsme mochnu, kokořík, česnáček, koniklec, snědek, šeřík, svízel, pryšec, starček, petrklíče, lilie zlatohlavé v rozpuku, mraveniště, slepencové skály kolem řeky Rokytné a malý a velký vodopád. Plnili jsme úkoly, trénovali „ŠTRONZO“, zpívali písničky, šeptali v kapličce, mávali Ivetě a jeli společně vlakem.

více fotogalerie

Slet čarodějnic a hejkalů

30. dubna 2013

Strašidla opět po roce ožila a ovládala mocná kouzla - pohledem změní člověka špatného v dobrého, lektvarem potrestá zlo v příšeru, bylinkami pomůže lidem od trápení, mastičkami ke kráse a mládí… Zkrátka sešli se hodní čarodějové a hejkalové, kterým není lhostejné trápení a starosti lidí…
Hrály se také strašidelné pohádky, trénovaly se dovednosti, rozum a bystrost a také svaly, rychlost a vytrvalost…

více fotogalerie

Ať žije Kocourkov!

22. dubna 2013

Každá země má svůj „Kocourkov“,
stejně jako každý národ má své hlupáky.
Tak se jim pojďme zasmát!
Sláva! Ať žije Kocourkov!


„Kdo může za zkázu města Kocourkova? “, dva bývalí starostové putovali světem, vyprávěli úsměvný příběh a chtěli, aby lidé rozsoudili jejich při.
Hrálo se o hlouposti. Hra nás pobavila a zároveň i varovala…

více fotogalerie

První pomoc

19. dubna 2013

„Zdraví není všechno,
ale všechno ostatní bez zdraví není ničím.“


Málokdo se obejde bez pomoci druhých. Lidé si pomáhají při práci, učení i v osobním životě. Asi nejdůležitější je pomoc při úrazech a haváriích. Na rychlosti a obratnosti zachránců totiž závisí lidské životy.
Lenka Došková nám vysvětlila a ukázala, jak ošetřit poranění kostí, odřeninu, poranění teplem a chladem a krvácení. Vysvětlila nám, co udělat při záchvatu a mdlobě. Poučila nás, jak sami můžeme předcházet zraněním a úrazům.

více fotogalerie

Návštěva z Podyjí

17. dubna 2013

Ve středu 17. dubna jsme uvítali návštěvu z národního parku Podyjí… Připomněli jsme si, že nedaleký NP Podyjí je nejmenší ze čtyř našich národních parků a jaký obrázek ve svém znaku má. Území NP je výjimečné, proto je nutné ho chránit.
Mimořádně zachovalé kaňonovité údolí se sráznými stěnami, meandry (zákruty), stržemi a také loukami, lesostepmi s teplomilnými rostlinami a rozmanitými živočichy na docela malé ploše, si budeme muset prohlédnout na podzim zblízka na vlastní oči…

více fotogalerie

Pozvánka na Den matek

28. dubna 2013

Milá maminko, babičko, zveme Vás na oslavu Dne matek, ve čtvrtek 16. května 2013 v 16.30 hod do místní sokolovny.

více pozvánka na Den matek

Hody hody doprovody

27. března 2013

Poledne zvoníme,
Jidáše honíme.
Chceme se zeptat,
kdo mu to radil,
že svého mistra
on Židům zradil.
Židé se ho jali,
pak ho ukřižovali.
A na Velký pátek
do hrobu dali.
On smrt potupnou podstoupil,
aby nás hříšni vykoupil.


Škola se oblékla do velikonoční nálady. Hráli jsme velikonoční příběh a vyráběli velikonoční dekorace. Skákali velikonoční „vajíčko“ a počítali „mazanec“. Připomněli si pašijový týden – modré pondělí, žluté úterý… Hledali poklad a zdobili vrby. A těšili se na hrkání, pomlázku a koledování…

více fotogalerie

Čtyři pohádky z mechu a kapradí

18. března 2013

Byli jsme potřetí v divadle a přijali pozvání od Křemílka a Vochomůrky.
Co všechno se jim přihodilo, jaké trampoty a radosti je potkaly, jsme se dozvěděli ve čtyřech pohádkách z mechu a kapradí…

více fotogalerie

Den skřítků

1. března 2013

Poslední den v měsíci slavíme svátek všech skřítků „Trnkohraním“, „Šípkohraním“, „Kráskohraním“, hrou, písničkou i pohádkou...

více fotogalerie

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Slavnostní den pro naše předškoláky

6. února 2013

Prst a prst a prst,
když se dají do dohromady,
je jich plná hrst…


Každá lidská ruka má pět prstů. Prsty našich rukou jsou nesmírně obratné nástroje. Prsty mámy a táty umí úplná kouzla. Prsty hudebníka, chirurga... hotové zázraky. Prsty nás doprovázejí již od narození… a prsty nás provázely i zápisem.. Prsty jsme počítali a připomněli si říkanky o prstech a rukou. Obratné prsty stavěly dům a opravovaly střechu i komín.
Malovaly dobrou náladu, ruce poznávaly hmatem tvary i čísla a lepily obrázky. Poslouchali jsme pohádku
o Palečkovi a ruce děkovaly mamince a tátovi za lásku…

Ve středu 6. února 2013 proběhl slavnostní zápis dětí do 1. třídy. Zapsáno bylo 8 předškoláků…

více fotogalerie

Jezdíme do Městských lázní do Znojma…

5. února 2013

Ryby a obojživelníci umějí plavat už od narození, ale my lidé se to musíme naučit. Musíme se naučit nebát se vody. Poznat, že nepadneme ke dnu jako kámen a že nás voda unese a nadnáší. Stačí jen správný pohyb rukou a nohou, abychom se udrželi na hladině…
A umíme to. My nejmenší zvládáme plavecký styl prsa, my zdatnější pak znak, kraul i motýlka…

více fotogalerie

O pračlovíčkovi

4. února 2013

Byli jsme podruhé v divadle.
Zhlédli jsme trochu poučné, ale hlavně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček objevil oheň, vyzrál nad tygrem, postavil první dům a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp…

více fotogalerie

Škola nanečisto

29. ledna 2013

Jaké to je v opravdové škole, si mohli vyzkoušet naši předškoláci bez mámy, táty i paní učitelky
z mateřské školy…

více fotogalerie

Beseda s malířem Františkem Kopetkou

24. ledna 2013

Povídali jsme si o malování, o zajímavých místech v našem okolí, o vztahu malíře k naší vesnici…

více fotogalerie

Návštěva předškoláků v ZŠ

23. ledna 2013

Ve středu 23. ledna 2013 jsme uvítali naše budoucí předškoláky v 1. třídě…

více fotogalerie

Dobrodružství hastrmana Tatrmana

7. ledna 2013

Divadlo nás umí okouzlit a pobavit, ale také přimět k zamyšlení. A kdo má dost fantazie, ten
se v divadle cítí jako ryba ve vodě…
A vodnická byla také naše první divadelní pohádka...
O lásce a o touze po slávě. O tom, když doma už nám není nic dost dobré, o hastrmanovi Tatrmanovi a víle Malvíně…
více fotogalerie

Zápis dětí do 1. třídy

21. ledna 2013

... Milý předškoláku, zveme Tě k zápisu do 1. třídy naší školy ve středu 6. února 2013 v 15. 00 hod.
Vezmi s sebou svůj rodný list a dotazník pro rodiče.
Těšíme se na Tebe děti a učitelé z místní školy
více pozvánka k zápisu

Betlém

14. prosince 2012

Pokoj, štěstí, zdraví, boží požehnání,
ty svátky veselý i ten rok celý...


… jsme Vám zpívali a koledy žádali 14. prosince v podvečer v základní škole…
více fotogalerie

Kašpárek v pekle

14. prosince 2012

Venku vločky krouží tiše,
na okno mráz prstem píše,
jsou tu Vánoce!


Už sněží, už chumelí…už to padá, tradá, tradá! Přišla zima, juchú!… a s ní pohádka o Kašpárkovi, vždy připraveném přispěchat na pomoc každému, kdo je v nebezpečí… Tentokrát se Kašpárek v pohádce, kterou nám zahráli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, dostal do pekla, kde s Honzou společně osvobodili princeznu…

více fotogalerie

Čerti ve škole

6. prosince 2012

Hledal se Lucifer a také nejchytřejší, nejvtipnější, nejhezčí a nejšikovnější čert… A že se jich v tom pekle našlo!!! Tedy nespokojený Lucifer byl jen jeden, zato nebojácných čertíků ve škole se našlo jako blech v kožichu…

více fotogalerie

Pokoj, štěstí, boží požehnání

05. prosince 2012

Pokoj, štěstí, boží požehnání,
ty svátky veselý i ten rok celý...
....Vám chceme přát v pátek 14. prosince 2012 v 17.15 hodin v budově základní školy. Těšíme se na Vás...
více čertíci
více Vánoce

Setkání s prarodiči

23. listopadu 2012

Tančili, zpívali a hráli jsme pro naše babičky a dědečky v sále kulturního domu ve Vedrovicích…

více fotogalerie

Všeználek – vědomostní soutěž žáků 5. ročníků

21. listopadu 2012

Co udělám, když…? Stalo se to doopravdy, mohlo se to stát? …ekologické, přírodovědné, gramatické, literární, matematické a také otázky z architektury jsme řešili na 1. setkání všeznalých a nebojácných kluků a holek z pátých tříd v základní škole v Loděnicích… Naše ryze dívčí, červené, družstvo získalo zlatou medaili…

více fotogalerie

Setkání se skřítky aneb Pohádky, tajemství a záhady lesních skřítků

11. listopadu 2012

O tom, že v našem okolí žije tolik lesních skřítků a víl, jsme nevěděli nikdo. A že jsou to lesní tvorové navíc dobrosrdeční, odvážní a láskyplní, jsme se přesvědčili v pohádkách, které nám zahráli jednoho mlhavého listopadového dopoledne i odpoledne v naší škole…

více fotogalerie

Aby bylo všem na světě hezky...

29. října 2012

Pojďte s námi hledat dobro a věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát...
Těšíme se na Vás ve středu 14. 11. 2012 v 17. 15 hod. v budově základní školy...
Zvou lesní skřítkové, víly a další obyvatelé lesa.
více pozvánka

Pohled do naší minulosti…

12. září 2012

O tom, jak žily naše babičky a dědečkové v minulém století, nám povídala paní Anna Gigimovová ve vedrovickém muzeu. Ukázala nám fotky různých míst Vedrovic, fotky budov mnohdy již zaniklých a fotografie lidí, kteří se narodili a žili v minulém století ve Vedrovicích. Vyprávěla nám o jejich životních osudech, o každodenních starostech a radostech, o jejich práci a zálibách…

více fotogalerie

Spisovatel Jiří Macoun, autor pohádek nejen pro malé kluky a holky, nám představil svoji novou knížku.
Pozor! Bratři bagři přijíždějí!

11. září 2012

Pro dnešní kluky a holky od čtyř let je strojem číslo jedna BAGR! Pan spisovatel Jiří Macoun o nich napsal pohádkovou knížku „Bratři bagři“. Bagři jsou tři mluvící stroje, jsou to kamarádi, sourozenci, skvělí stavebníci, ale i malíři nebo rošťáci… Nebojte se bagrů a přečtěte si knížku „Bratři bagři“ pro radost jako my, prvňáci, druháci…

více fotogalerie

Začal nový školní rok…

3. září 2012

Děti a učitelé uvítali v novém školním roce naše prvňáčky…

více fotogalerie

Sběr bylin a kůry…

2. července 2012

V letošním školním roce jsme nasbírali byliny a kůru v hodnotě 3 914,- Kč. Tato částka je příjmem pokladny rodičovského sdružení základní školy a poslouží k financování školních a mimoškolních aktivit naší školy.

EU Peníze školám
Škola pro děti
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný evropským sociálním fondem…

2. července 2012

„Škola pro děti“ je název projektu, který naše škola realizuje od 18. října 2011. Je financovaný EU (85%) a státním rozpočtem MŠMT ČR (15%). Celkový rozpočet projektu činí 364 224,-Kč.
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a matematice, podpora přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na výše uvedené oblasti a podpora profesního a odborného růstu a zvýšení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků formou účastí na vzdělávacích kursech a seminářích.
více EU-Peníze školám,

Celostátní testování žáků 5. a 9. tříd

1. července 2012

V době od 21. 5. do 8. 6. 2012 proběhlo na základních školách po celé ČR ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků základních škol. Žáci řešili testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.
V testování naši žáci obstáli…

více Celostátní testování,

Poslední večerní cesta statečných srdcí…

26. června 2012

Šimrala v zádech a voněla lesem, hlínou, domovem, tajemstvím, záhadami, překvapením, hrou, kamarádstvím a blížícími se prázdninami...
více fotogalerie

Slavnostní rozloučení s páťáky

26. června 2012

S našimi páťáky se přišli rozloučit děti z mateřské školy, základní školy, rodiče...
„Páťáci, Karolíno, Sofie, Patriku a Jane, držíme Vám palce!!!“
více fotogalerie

Matematická olympiáda Lískulka

26. června 2012

Matematické olympiády Lískulka organizované naší školou se zúčastnilo v letošním roce 69 nadějných matematiků z 1. – 5. ročníku z 11 základních škol v pěti kategoriích...
Těší nás:
Nikola Stehurová, 1. místo, 4. kategorie (4. ročník ZŠ)
Iveta Bognerová, 6. místo, 2. kategorie (2. ročník ZŠ)
Adéla Formanová, 9. místo, 3. kategorie
Dominik Havlíček, 13. místo, 1. kategorie
více fotogalerie,
více výsledková listina,
více soutěžní otázky

Byli jsme třetí...

22. června 2012

Byli jsme třetí v rámci škol na atletické olympiádě v Dolních Dubňanech a úspěšní.
Naši atleti získali 4 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových medailí.

Naši zlatí, stříbrní a bronzoví sportovci a budoucí olympionici?
Karolína Fialová, 1. místo, vytrvalostní běh 600 m
Sofie Gigimovová, 1. místo, hod kriketovým míčkem
Aneta Hauerlandová, 1. místo, vytrvalostní běh na 400 m
Iveta Bognerová, 1. místo, štafeta
Vendula Dvořáková, 1. místo, štafeta
Adéla Formanová, 1. místo, štafeta
Veronika Větříčková, 1. místo, štafeta
Karolína Fialová, 1. místo, štafeta
Aneta Hauerlandová, 2. místo, běh na 50 m
Nikola Stehurová, 2. místo, skok do dálky z místa
Sofie Gigimovová, 3. místo, skok do dálky z místa
Karolína Fialová, 3. místo, běh na 60 m
Jan Mičánek, 3. místo, běh na 60 m
Jan Mičánek, 3 místo, skok do dálky z místa
Václav Novotný, 3. místo, běh na 400 m
více fotogalerie

Pasování na čtenáře

18. června 2012

Proběhlo v naší škole 18. června 2012 zástupci Městské knihovny v Moravském Krumlově.
Nejmenší ocenění čtenáři, naši prvňáci, přečetli v prvním roce školní docházky 7 dětských knih a vytvořili vlastní knihu přísloví.
Obdrželi tak knížku "Školníci" od Miloše Kratochvíla.
Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu v prvním roce školní docházky, vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě a úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti a uplatnění v životě…
více fotogalerie

Škola v přírodě, Krkonoše, Modrý důl, chata Pastouška

11.-15. června 2012

Ve dnech od 11. – 15. 6. nás hostil pohádkový, laskavý a přísný vládce našich nejvyšších hor Krakonoš.
Nevíme, kde bydlí, snad na jednom ukrytém místě, kde má i svou zahrádku se zázračnými bylinkami. Věděl o nás všechno, i když jsme byli v jeho kraji někdo poprvé. Pomáhal nám objevovat krásy Krkonoš a Modrého dolu, ukázal nám vrcholky kopců, hluboká údolí, strmé stráně, bublavé potůčky, modré nebe, tajemnou mlhu, sametové lesní stezky, kapradiny, květiny...
Vyvedl nás na nejvyšší vrchol ČR Sněžku a k prameni řeky Labe...
Ukázal nejen vlídnost a také krutost krajiny. Doprovázel nás k mohyle pánů Hanče a Vrbaty, kteří zahynuli v roce 1913 při lyžařském závodu ve sněhové bouři...
Přesto nás krásy Krkonoš a Modrého dolu učarovaly...
Snad nezapomeneme, že v Krkonoších bylo a je krásně!
více fotogalerie

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku

8. června 2012

V letošním pátém a posledním divadelním představení ve Znojmě jsme si připomněli pohádku Boženy Němcové...
Zaujal nás napínavý příběh plný scénických efektů o síle lásky procházející mnoha zkouškami a úskalími...
více fotogalerie

Jahodový pohár, 27. ročník, Olbramovice

1. června 2012

Máme radost ze stříbrné medaile ve vybíjené, kterou jsme si přivezli z letošního 27. ročníku Jahodového poháru, turnaje ve fotbale a vybíjené, v Olbramovicích.
více fotogalerie

Den matek

17. května 2012

Mámo, ty máš teplé dlaně,
když se bojím, počkám na ně,
stulím se v nich do klubíčka,
jak dřeviná píšťalička,
jako teplá jarní hlína
voní láska maminčina...

Kouzelný dárek, čtyřlístek, pohádku, písničku, tanec, básničku a také kytičku jsme dali, přáli a děkovali mamince v Den jejich svátku...
více fotogalerie

Setkání s myslivci, Roketí, Pískovna

16. května 2012

Roketí a Pískovna, úklid krmelce a zásypu, byly cílem naší společné cesty s myslivci...
Pomáhali jsme po zimě čistit krmelec pro spárkatou zvěř a zásyp pro drobnou zvěř...
Okolí krmelce a zásypu jsme zryli a dezinfikovali vápnem...
více fotogalerie

Pozvání od čarodějnice Kikimory

30. dubna 2012

Já bába žehnačka,
má huba šplechtačka,
co nevím, to nepovím,
co vím, to vyzvoním!

Koště, kouzelný lektvar, chutná jednohubka, slavnostní oblečení, módní doplněk, životopis a kniha kouzel nesměly chybět na sletu čarodějnic a hejkalů.
Nezapomněli jsme na písemné a praktické zkoušky. Předvedli novinky svého řemesla. Střídali se v různých druzích věštění, čarování a zaříkávání. Nechyběly kouzelné masti, recepty na jedy a různé nemoci, kouzlili jsme s chutěmi a vůněmi.
V čarodějnické zkoušce jsme obstáli a pak se vydali do skutečného světa...
více fotogalerie

Byli jsme na Pálavě...

27. dubna 2012

Byli jsme na Pálavě a připomněli a oprášili zapomenuté pojmy - vápencové Pavlovské vrchy, Muzeum Dolní Věstonice, Dívčí hrady, nejvyšší vrchol Děvín, umělá vodní nádrž Nové Mlýny, Sirotčí hrad, Stolová hora, Turold, Mikulov, pojmy chráněná krajinná oblast Pálava (CHKO Pálava), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), přírodní památka (PP)..., rostliny dubohabřiny, dub šípák, hlaváček jarní, prvosenka jarní...
více fotogalerie

Setkání se spisovatelem Markem Srazilem

13. dubna 2012

Jak vzniká kniha? Jak snadné je cokoliv namalovat?
O inspiraci až po vznik nové knihy „Pohádky do postýlky“. O tom všem nám vyprávěl spisovatel, hudebník a ilustrátor Marek Srazil.
více fotogalerie

„Vodnická pohádka“

20. dubna 2012

Klapy klap, klape mlýn,
my budeme zpívat s ním...

O mlýně a o lásce se zpívalo a hrálo ve vodnické pohádce...
A také o lakotě, dobru a zlu, odvaze...
V klasické české pohádce nechyběli lakotná mlynářka, přitroublý mlynář, hodná Bětuška, zelený zamilovaný vodník a opravdový čert… Hráli herci živí i herci z lipového dřeva.
A všichni zpívali za doprovodu opravdových hudebních nástrojů…
více fotogalerie

„Putování za kameny...“

19. dubna 2012

V našem putování za kameny jsme pokračovali hned další den, 19. 4. 2012, kdy jsme se vydali na památný kopec Leskoun. V pravěku i v době nedávné býval „posvátnou horou“. Pro archeology i přírodovědce býval horou hojnosti. Leskoun míval tři vrcholy, nevyšší dosahoval nadmořské výšky 388 m.
Ve 20 letech minulého století lidé z okolních vsí věřili, že se na vrcholu hory o půlnoci prohánějí šediví mužíčci, duchové starých obyvatel…. Snad prý je tam i hluboká studna, do které pohané potopili zlaté sošky svých božstev...
Bezlesý vrchol kopce byl pokryt přírodovědně cennou stepní vegetací. Její zbytky jsou dnes přírodní památkou „Šidlovy skalky“, kde jsme našli křivatce, odkvetlé koniklece, začínající hvozdíky, ještěrku a starý dřevěný kříž, který původně stál na vrcholu Leskounu...
Vedle kříže ještě stával betonový podstavec, na něm model zeměkoule s vyznačenými světadíly...
Lámání kamene na Leskounu začalo od roku 1918. Jeho přírodní a kulturní hodnoty byly obětovány ve jménu pokroku – pro blaho lidu. Snad tento lid po skončení těžby tuto obrovskou jámu zrekultivuje, zalesní a nezřídí zde skládku svého odpadu…
více fotogalerie

„Po čem to šlapeme...“

18. dubna 2012

Kameni, kamínku až kdesi v dáli
vydrolil jsi se z mohutné skály,
zbyl z tebe oblázek příjemný do dlani,
hladký a strakatý právě tak na hraní...
Voda tě zanesla nakonec ke mně...
Jak jsi se vylíhnul v hlubinách Země?

Po čem to šlapeme, tančíme, běháme, skáčeme?
Odpověď není jednoduchá, ale srdce vnímavé ví, že to po čem jsme chodili a chodíme je doslova poklad...
Osmnáctého dubna jsme si povídali s panem Šmerdou. Je to odborník a geolog, který často hledá a najde zajímavé a vzácné horniny nebo zkameněliny. Vysvětlil nám, že z hornin můžeme vyčíst neuvěřitelné věci o minulosti pozemských krajin a moří...
A my jsme zjistili, že pan Šmerda má srdce citlivé, jemné, komunikativní, lidské, odvážné, šetrné, trpělivé i vnímavé...
více dokument a fotogalerie

„Z pohádky do pohádky...“

29. března 2012

Písnička se zpívá,
pohádka se povídá,
a kdo se rád dívá,
hezké věci uhlídá...

a také jsme uhlídali...
V pohádkách jsme našli přátelství a pomoc, dobro a štěstí, lásku a moudro. Bojovali jsme s leností, hloupostí a chamtivostí.
Hráli jsme pohádky o Kvakovi a Žbluňkovi, Palečkovi a Budulínkovi. Pohladili pohádkami o Třech prasátkách, Červené Karkulce a Kůzlátkách. Zahřála nás laskavá Popelka a krásná Zlatovláska….
více fotogalerie

Setkání s varhaníkem, skladatelem a učitelem Martinem Kubátem

19. března 2012

Víte, kdo je varhaník a kdo varhanář?
Víte, jak vznikly varhany a na jakém principu tento hudební nástroj pracuje?
Jak staré jsou varhany a který světadíl je pro ně domovem?
O píšťalových varhanách, jejich stavbě a dalších zajímavostech jsme si povídali s varhaníkem Martinem Kubátem. Dozvěděli jsme se, co jsou manuály, pedály, kdo je kalkat a jak staré jsou naše varhany v místním kostele. Poslechli jsme si 5 varhanních skladeb a improvizací. Společně s panem Kubátem jsme si pak varhany v našem místním kostele prohlédli...
více fotogalerie

Den matek

17. května 2012

Zveme Vás všechny na oslavu Dne matek ve čtvrtek 17. května 2012 v 16. 30 hod.do sokolovny ve Vedrovicích. Zvou děti mateřské a základní školy...
více plakát

Z pohádky do pohádky

20. března 2012

Zveme všechny malé i velké na pohádky ve čtvrtek 29. března 2012 v 17. 00 hod. do základní školy. Těšíme se na Vás...
více plakát

Zápis dětí do 1. ročníku

14. února 2012

V úterý 14. února proběhl slavnostní zápis dětí do 1. ročníku naší školy. Zapsáno bylo 11 dětí.
Předškoláky přišli přivítat žabáci Kvak a Žbluňk. Prvňáci nám zahráli pohádku o přátelství a pomoci...
Předškoláci pak žabákům pomáhali opravit střechu, postavili komín, vařili k narozeninám dort jen ze zdravých surovin. Počítali s kostkou ze hry „Člověče, nezlob se“. Kreslili obrázky žabáků poslepu, skládali obrázky...
Jako poděkování za pomoc dostali předškoláci od žabáků sladkou odměnu. Také maminky dostaly od dětí kytičku jako poděkování za všechno, co je maminky doposud naučily...
více fotogalerie

Škola nanečisto

02. února 2012

Vyzkoušet si, jak to v opravdové škole chodí, měli možnost předškoláci, kteří nastoupí po prázdninách do 1. třídy naší školy...
více fotogalerie

Návštěva předškoláků v základní škole

27. ledna 2012

V pátek 27. ledna 2012 jsme přivítali v 1. třídě budoucí školáky...
více fotogalerie

Jak se Honza dostal na hrad

13. ledna 2012

Společně s předškoláky jsme v pátek 13. ledna 2012 zhlédli ve Znojemském divadle již druhou hranou pohádku tentokrát na motivy báchorek o českém Honzovi...
Honzu zná skoro každý. Prošel velký kus světa a lecčemus se v tom světě přiučil. Poznal v něm mnoho dobrého i zlého. Nepřekvapilo nás, že jej vítr zavál až do královského města, kde se jiní učili i od něj... Odvážný Honza nejen zachránil království od chamtivého rádce ale získal si i srdce princeznino...
více fotogalerie

Půjdem spolu do Betléma

06. ledna 2012

„Putovali jsme čas dlouhý
plní touhy,
plní touhy,
přes údolí,
přes hory,
liduprázdné úhory,
do města jménem Jeruzalém,
kde jsme zabloudili málem…“

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, přejeme Vám...
Příběhem, písničkou a dárkem jsme přáli lidem a dětem v pátek 6. ledna 2012 po vesnici...
více fotogalerie

Návštěva betlémů v místním muzeu

03. ledna 2012

Příběh o narození Ježíška jsme si připomněli prohlídkou betlémů v místním muzeu... V žádném z betlémů nechyběly postavičky Josefa, Marie a Jezulátka, v jiných jsme našli Tři krále, pastýře, anděly...
Vánoční noc, která se odehrála v Betlémě, jsme také malovali a hráli... Jesličky jsme si rovněž vyrobili…
více fotogalerie

Cesta statečných srdcí...

21. a 22. prosince 2011

Po oba dny nás čekala zkouška statečných srdcí...
Vypravili jsme se na cestu podél řeky Rokytné a Jihlavy.
Ušli jsme po oba dny přibližni 20 km. Posílili srdce a svaly, utužili vůli a odvahu, poznali krásy řeky Rokytné a Jihlavy...
více fotogalerie

Já malý přicházím koledovat...

20. prosince 2011

Přišly zase pro roce
Kdo? No přece Vánoce!
Po jehličí zelené,
po cukroví pečené.
S kmotrem kaprem ve vaně

V úterý večer 20. prosince jsme pozvali všechny naše blízké k nám do školy na koledu… Koledou jsme přáli, koledu jsme hráli a koledy jsme i zpívali...
více fotogalerie

Já malý přicházím koledovat...

11. prosince 2011

Zveme všechny malé i velké na koledu 20. 12. 2011 v 17. 00 hod. do základní školy...
více plakát

Čertíci ve škole

06. prosince 2011

„Když je čertovi 100 let, je nejvyšší čas, aby začal chodit do školy.
Do čertovské školy může začít chodit jen ten, koho tam pustí Lucifer… nebo kdo splní úkol...“

„Do školy přišel Lucifer,
čekalo na nás několik her,
budliky, budliky, ben,
ve škole proběhl čertovský den...“


Lucifer se přesvědčil, jak nám jde čtení, psaní a počítání. Složili jsme čertovskou vědomostní zkoušku. Hádali jsme, „Kdo je zlobivec“ a „Co dělají čerti“. Hráli jsme „čertí slovní fotbal“ a „čertovské slovní honičky“. Vyráběli jsme sladkého Lucifera a papírové čertíky...
více fotogalerie

Sůl nad zlato

02. prosince 2011

Rčení „sůl nad zlato“ známe díky oblíbené pohádce snad všichni...
To, že „solí nad zlato“ může být v pohádce i hudba nám ukázalo divadlo Drak z Hradce Králové v Městském divadle Znojmo.
„Mám tě ráda jako hudbu“, řekla Maruška svému tatínku králi, který panoval v Království hudby. Není divu, neboť Maruška s písničkou a otcovskou láskou v Království hudby vyrůstala...
více fotogalerie

Světla ubývá, zimy přibývá...

01. prosince 2011

Těšíme se na čas adventní,
který skrývá kouzla a tajemství...

Co milého a dobrého nám listopad a prosinec přinese?
No přece Martin sníh, Kateřina zimu a Ondřej žitu prospěje. Kvetoucí Barborka dívce lásku přinese a Mikuláš nás nadílkou potěší. Ambrož hodným dětem cukroví rozdá a Lucka prý více světla přinese…a čas radosti a veselosti světu nastane nyní...
Ve čtvrtek večer 1. prosince jsme si ve škole společně s blízkými připomněli, že advent je nejkrásnější období v roce, kdy se mísí staré tradice se zvyky novými, a je čas radostí, kouzel a tajemství...
více fotogalerie

Toč a vrč, můj kolovrátku,
neb adventu již nakrátku...

23. listopadu 2011

...pojďte s námi oslavit čas adventní ve čtvrtek 1. 12. 2011 v 17. 00 hod. do základní školy. Těšíme se na Vás...
více plakát

Slavnostní ukončení školního roku 2010/2011 v Muzeu ve Vedrovicích

29. června 2011

Ve středu 29. června 2011 se konalo slavnostní rozloučení se školním rokem 2010/2011 v Muzeu ve Vedrovicích.
V základní škole bylo tentýž den slavnostně vydáno vysvědčení.
V poslední červnový den jsme vyrazili za sluníčkem a vodou do plaveckého areálu Znojmo...
               A? žijí prázdniny!!!
více dokument a fotogalerie základní školy

Atletická olympiáda ve Vedrovicích, 9. ročník

28. června 2011

V úterý 28. června 2011 se konal na hřišti Pod skalami 9. ročník atletické olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v mladší kategorii (žáci 1. – 3. ročníku) a starší kategorii (žáci 4. – 5. ročníku), zvlášť chlapci a dívky, a v těchto disciplínách: v běhu na 50 a 60 m, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky z místa, běhu na 400 a 600 m a v pětičlenných dívčích a chlapeckých štafetách.
Atletické olympiády se zúčastnilo 136 sportovců ze sedmi základních škol znojemského okresu. Naše sportovní výprava získala v celkovém umístění škol druhé místo.
více dokument a fotogalerie základní školy

Slavnostní rozloučení s páťáky

27. června 2011

V pondělí 27. června 2011 v 11. hodin se konalo před školou tradiční slavnostní rozloučení dětí z mateřské a základní školy s našimi páťáky.
Zlatokopům, našim páťákum, přejeme, aby na svých dalších výpravách objevili nové poklady.
„ZLATO je tam, kde si ho najdeš!“
Celé výpravě přejeme, aby se nevzdávali svých hodnot a byli přísní na ty, kdo by je porušoval. Přejeme jim, aby rozšiřovali svou výpravu o další sobě rovné hledače pokladů...
více fotogalerie

Noční výprava

24. června 2011

V pátek večer 24. června 2011 za jasného teplého počasí jsme vyrazili, my - nebojácní třeťáci, čtvrťáci a páťáci na noční výpravu do obory...
více fotogalerie

Zlatokopecká výprava

24. června 2011

Podle pověsti prý procházeli naším krajem zlatokopové a zanechali na „Mokrém žlabu“ poklad. Vydali jsme se po jejich stopách a setkali se se zlatokopy.
V zakoupeném území jsme pak „rýžovali“ zlato.
A zakopaný poklad? Ten jsme skutečně po více než sto letech objevili...
více fotogalerie

Matematická olympiáda Lískulka, 8. ročník

22. června 2011

Ve středu odpoledne 22. června 2011 jsme hostili v naší škole malé nadějné matematiky.
Matematického zápolení se zúčastnilo 53 soutěžících z prvních až pátých tříd z osmi základních škol znojemského okresu.
Vyzkoušejte si své matematické schopnosti... viz. soutěžní úkoly pro jednotlivé kategorie
více Výsledková listina matematické olympiády Lískulka...
více Soutěžní úkoly pro 1. ročník
více Soutěžní úkoly pro 2 ročník
více Soutěžní úkoly pro 3. ročník
více fotogalerie základní školy

Pasování na čtenáře

20. června 2011

Také letos jsme my - prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci hodně četli a ti nejmenší byli pasováni v pondělí 20. června 2011 na „Velké etenáoe“.
Každý z nás přečetl přibližně 10 – 15 knih, prvňáci pět knih.
Nebyli jsme jen pasivní čtenáři, ale stali se i aktivními tvůrci knih - autory a ilustrátory.
Po celý rok jsme psali deníky, vytvářeli knihy přísloví, herbáře, sbírky výtvarných děl...
více fotogalerie

Škola v přírodě – „Tajemství zlatokopů“

13. - 17. června 2011

Zlaté hory – Jeseníky
Dětřichov, chata Svornost
„Tom dostal jednou nápad a když přestal v boudě chrápat, odjel na Západ...“
A my, zlatokopové, jsme také odjeli – směrem severozápadním do Zlatých hor...
více dokument a fotogalerie základní školy

U obrázku

08. června 2011

Ve středu 8. června 2011 jsme vyrazili poznávat naše okolí.
Chtěli jsme se přesvědčit, zda „U obrázku“ stojí vzácný, několik století starý, ale již suchý dub a kolik vody zůstalo po roce v rybníce „U obrázku“...
více fotogalerie

Jahodový pohár v Olbramovicích

01. června 2011

Den dětí jsme oslavili tradični účastí na 26. ročníku Jahodového turnaje ve vybíjené a kopané v Olbramovicích...
více fotogalerie

Na Templštýně...

25. května 2011

Ve středu 25. května jsme vyrazili na zříceninu hradu Templštýn, navštívili přírodní park Střední Pojihlaví. Poslechli jsme si pověst o hradní studni, dozvěděli, kdo jsou Templáři. Zakopali jsme poklad a osvěžili se v řece Jihlavce. Navštívili tábor a hráli na schovávanou.
více dokument a fotogalerie základní školy

Den matek

19. května 2011

Ve čtvrtek jsme oslavili svátek našich maminek...
více fotogalerie

Návštěva Technického muzea v Brně

29. dubna 2011

V pátek 29. dubna 2011 jsme zavítali do Technického muzea v Brně. Prohlédli jsme si historická vozidla, modely letounů, poslechli mechanické hrací strojky a v technické herně vyzkoušeli pravidla a zákonitosti jednoduchých strojů, zvuku, světla, elektřiny...
Program k expozici „Ulička řemesel“ nám představil řemesla z období třicátých let minulého století, to jest z období našich praprababiček. Nahlédli jsme do dílniček hodináře, ševce, knihaře, zámečníka, krejčího, holiče, kadeřníka, zubaře… Srovnávali jsme jejich dobové obydlí se zařízením našich domu...
více fotogalerie

„Kolobkové“ závody

20. dubna 2011

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme závodili na koloběžkách...
více fotogalerie

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...
„Dávám ti vajíčko malované
za tvoje srdéčko milované...“

11. dubna 2011

Společně s maminkami, babičkami a dětmi z mateřské školy jsme si ve škole připomněli svátky jara...
více dokument a fotogalerie základní školy

Po stopách Robinsona

12. dubna 2011

Inspirováni dočtenou knihou Daniela Defoe „Robinson Crusoe“ jsme podnikli plavbu lodí, zažili ztroskotání, setkali se s piráty a Pátkem a poznávali koření a zvířata...
Našli jsme i truhličku s odkazem na největší poklad na světě a tím je „přátelství“...
více fotogalerie

Kterak se o princeznu čert pokoušel

11. dubna 2011

V pořadí čtvrtá a předposlední divadelní pohádka v letošním školním roce nás zavedla k princezně, jež byla vysvobozena ze zakletí. Vyprávěla o chudém truhláři, který našel své zasloužené štěstí a o čertovi, který se nakonec stal princezniným ženichem...
více fotogalerie

Poznáváme okolí našeho bydliště - Šidlovy skalky

01. dubna 2011

Šidlovy skalky je přírodní památka poblíž obce Olbramovice. Leží v nadmořské výšce 300 – 325 metrů. Na rozloze přibližně 1 ha se nachází rozsáhlá společenstva vřesovišť a teplomilné rostliny.
více fotogalerie

Uvítali jsme duben

01. dubna 2011

Měsíc duben jsme přivítali pohádkou O pejskovi a kočičce...
více fotogalerie

Byli jsme na Pálavě

25. března 2011

Byli jsme na Pálavě, tentokrát v březnu.
Stejně jako vloni jsme ušli po hřebenech Pavlovských vrchů cestu dlouhou 13,5 km.
Připomněli si pověsti Dívčího a Sirotčího hradu. Hledali jsme první známky jara. Cestou nás provázela Sněženka a na Kočičí skále nás „přivítal“ Hlaváček jarní...
Už nyní se těšíme na příští rok, kdy Pálavu navštívíme v květnu, kterými rostlinami a zvířaty nás Pavlovské vrchy překvapí...
více fotogalerie

Jak žili lidé v době kamenné

23. března 2011

Ve středu 23. března jsme přijali pozvání místního muzea ve Vedrovicích.
Paní Nejedlá z Jihomoravského muzea ze Znojma nám vyprávěla o životě lovců starší a střední doby kamenné. Dozvěděli jsme se, jak lidé žili, jaká měli obydlí, jak se oblékali, lovili zvěř a také o tradicích a kultuře těchto lidí.
Prohlédli jsme si repliky předmětů z tehdejší doby – venuši, plastiky, malby, tašku...
více fotogalerie

9. ročník atletické olympiády

30. května 2011

Zveme Vás na 9. ročník atletické olympiády malotřídních škol na hřiště Pod skalami 28. června 2011 v 8. 30 hod. Přijďte povzbudit sportovce...
více plakát

Den matek

03. května 2011

Zvu Tě, maminko, na oslavu Tvého svátku do sokolovny ve Vedrovicích 19. května 2011 v 16. 30 hod.
více plakát

Jaro ve škole

17. března 2011

V pátek před jarními prázdninami jsme ve škole společně s dětmi z naší mateřské školy a maminkami přivítali jaro...
více fotogalerie

Beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem

7. března 2011

Ve středu 2. března 2011 jsme se těšili na setkání se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem...
Věděli jsme, že Adolf Dudek kreslí převážně pro děti a že namaloval spoustu obrázku do knih a časopisu, omalovánek, pohlednic, obalu na CD…Ocenili jsme, že získal titul „Nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih“ za prodaných 3 miliónu knížek.
Adolf Dudek nám přiblížil svoji práci a vyprávěl nám, jak vzniká dětská kniha. Zahráli jsme si na malíře a pan spisovatel nám ukázal, že kreslit může v podstatě každý, kdo zvládne nakreslit kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník...
A vzkaz od pana spisovatele? Nebojme se malovat a kreslit pro radost si může úplně každý!
více fotogalerie

Budulínek Mandelinka

7. března 2011

Již potřetí v tomto školním roce jsme společně s předškoláky zhlédli divadelní představení v Městském divadle ve Znojmě.
Budulínek a ubližovaný chudinka? Kdepak, nezbeda Budulínek dělá takové vylomeniny, že je to i na zkušenou liščí mámu moc...
Pohádka nám připomnila dávnou pravdu, že všechno zlé je k něčemu dobré a že doma je zkrátka nejlépe...
více fotogalerie

Zápis dětí do 1. třdy

3. února 2011

Ve čtvrtek 3. února proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy...
Zápis pro děti začal už ráno. V 8.00 hod. předškoláci zasedli do školních lavic a společni s prvňáky a druháky si vyzkoušeli, jak to v takové škole chodí...
více fotogalerie

Zápis dětí do 1. třídy

3. února 2011

Zápis pro děti začal vlastni už ráno. V 8. 00 hod. zasedli poedškoláci do školních lavic a společni s prvňáky a druháky si vyzkoušeli, jak to v takové škole chodí...
Naučili se novému písmenku, procvičili se v počítání a povídali si o tom, jak nemocného mravenečka z pohádky „Polámal se mraveneček“ nevyléčily z jeho nemoci léky, ale kamarádi, kteří ho přišli navštívit...
Přísloví „Veselá mysl – půl zdraví“ pak malovali...
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci jim zahráli pohádku „Mrazík“ a prvňáci a druháci pohádku „O Palečkovi“... A zpívalo se...
Odpoledne nám pak předškoláci dokázali, že jsou stejně moudří, odvážní a pracovití jako Paleček z pohádky...

Návštěva předškoláků ve škole

20. ledna 2011

Ve čtvrtek 20. ledna jsme uvítali ve škole návštěvu, předškoláky z naší mateřské školy...

více fotogalerie

Návštěva předškoláků ve škole

20. ledna 2011

My, prvňáci a druháci společně s předškoláky, jsme se učili novému písmenu, hádali, skládali a předvádili slova, určovali hlásky a slabiky, psali, malovali, počítali, přemýšleli, hledali...
Povídali jsme si o tom, co jíme a které jídlo je pro naše tělo zdravé a nezdravé, poslechli si příběh o dědečkovi a jeho královské snídani, prostřeli jsme si stůl a připomněli si zásady správného stolování..
Už víme, co znamená pořekadlo z příběhu: „Snídej jako král, obědvej jako boháč a večeř jako žebrák“...

Městské divadlo Znojmo „Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky“

17. ledna 2011

Předškoláci společně s dětmi základní školy podruhé navštívili Městské divadlo ve Znojmě. Hrála se pohádka o přátelství a odvaze, pohádka o veselém a vykutáleném Kašpárkovi a jeho věrné kamarádce Kalupince...

více fotogalerie

Tři králové

6. ledna 2011

My tři králové jdeme k vám...
Na tři krále o krok dále...

Šestého ledna jsme si četli a vyprávěli o třech králích, hráli divadlo o mudrcích z východu, vyráběli papírové krále, zpívali píseň, připomněli si pořekadlo a obešli s koledou vesnici...

více fotogalerie

„Ať žije Silvestr, ať žije nový rok“

22. prosinec 2010

„Pokoj, štěstí, zdraví,
boží požehnání tomuto domu,
ty svátky veselý
i tento rok celý
vinšujem šťastný...“
Silvestrovskou oslavou jsme se rozloučili se starým rokem a přípitkem přivítali ten nový...

více fotogalerie základní školy

„Pekelný den ve škole“

3. prosinec 2010

Čertovská přísloví, malování čertu, čertovské počítání, hrátky a čertovské tvoření... Takový byl pekelný den ve škole...

více fotogalerie základní školy

„Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku a skromnost v duši...“

2. prosinec 2010

Děti z mateoské a základní školy přivítaly nejkrásnější měsíc v roce pohádkovými písničkami, přáními a nadějemi...

více fotogalerie základní školy

„Vánoční kouzlo“

29. listopad 2010

Nastává adventní období, nejkrásnější období v roce, období přání, pohádek, radosti a štěstí… Na začátku adventního období si děti z mateřské a základní školy v Městském divadle ve Znojmě poslechly vánoční netradiční pohádkový příběh o zvláštním přátelství rybáře a kapra...
Rybář se pokusil ulovit velkého kapra, mezi rybářem a kaprem vzniklo zvláštní přátelství. Když rybník zamrzl, vydal se rybář kapra zachránit. Vánoce pak prožili spolu, spolu si o nich vyprávěli a společně se z nich radovali…

více fotogalerie základní školy

Martinské krojované hody

6. listopad 2010

Letošní Martinské krojované hody zdobily páry tvořené dědečky a jejich vnučkami, tetkami a synovci nebo neteřemi, rodiči a dětmi…. Poprvé se tančila Doudlebská polka...
Odpoledne zvaly děti z mateřské a základní školy s „véborem“ po obci s kytičkou a kapelou tetičky a stréčky, mladé i starší na večerní taneční zábavu...
Martinské krojované hody večer slavnostně zahájil slavné Martinské vébor, děti z mateřské školy tančily lidové tance a děti ze základní školy Moravskou besedu...
Překvapením letošních Martinských hodů bylo předtaneení Moravské besedy dědečky, tetičkami, stréčky a rodiči s vnoučaty, synovci, neteřemi ...a tančila se Doudlebská polka...

více fotogalerie základní školy a fotogalerie mateoské školy

Slavnostní zahájení školního roku
Slavnostní otevření nové třídy v mateřské škole

1. září 2010

1. září jsme slavnostni uvítali školní rok v mateřské škole a Muzeu ve Vedrovicích...
1. září 2010 jsme slavnostni uvítali děti v nové třídě mateřské školy...
Sudičky, které byly přítomny u slavnostního otevření nové třídy, popřály naší mateřské škole opravdový život, usměvavé děti a hodné paní učitelky...

více fotogalerie slavnostního zahájení školního roku, fotogalerie slavnostního zahájení školního roku v muzeu, novinky MŠ

Neckyáda

03. července 2010

Na začátku prázdnin se u rybníka setkali všichni malí i velcí, kteří mají rádi vodu a legraci...
Patnáct „originálních plavidel“ s posádkami rozdílného věku zde přeplouvalo úspěšně náš vedrovický rybník.
Jezdilo se po lávce na kotouči, trakači, dětském kole i velké „ukrajině“. Jízdy byly zdařilé i veselé s krkolomnými pády.
Běhalo se po lávce v co nejrychlejším čase, chodilo se po lávce poslepu, s druhým na zádech...
Odvážné povzbuzovali přihlížející.
Všichni aktivní účastníci dostali medaile, sladkosti a nechybělo občerstvení.
více fotogalerie základní školy

Návštěva národní přírodní rezervace

29. června 2010

„Mohelenská hadcová step“
V úterý před prázdninami jsme navštívili národní přírodní rezervaci Mohelenskou hadcovu step a vodní elektrárnu Mohelno.
Dozvěděli jsme se, že hadec je tmavá šedozelená hornina s vysokým obsahem hořčíku, který brání rostlinám v růstu. Proto zde rostliny mají třetinovou i poloviční velikost.
V Mohelenské hadcové stepi je také nejvíce mravenčích druhů v celé střední Evropě. Je zde taková malá mravenčí ZOO, ve které bychom napočítali 64 druhů mravenců...
Překvapila nás vyhlídka na „Čertův ocas“, pohled na krásné říční údolí, řeka Jihlava s mnoha rybáři stojícími v tekoucí vodě a rostlina ostrožka stračka, která nás doprovázela na každém kroku...
více fotogalerie základní školy

Noc hvězdářů ve škole...

29. června 2010

„Naše výprava na Měsíc“
Letět na Měsíc není snadné. Uvažte jen tu vzdálenost! To je jako deset cest kolem zeměkoule. Kdyby k Měsíci byla postavena dálnice, autem by jsme k němu dojeli asi za pět měsíců... Nejdříve bylo zapotřebí vyrobit spolehlivou kosmickou loď, která by nás, malé kosmonauty, dopravila bezpečně tam i zpátky. A také vypořádat se se spoustou nástrah, které na nás na Měsíci čekají… Jak to dopadlo? Podařilo se nám připojit se k těm 12 šťastným lidem, kteří už na povrch Měsíce vystoupili?
více dokument a fotogalerie základní školy

Slavnostní rozloučení s páťáky...

28. června 2010

V pondělí před hlavními prázdninami proběhlo slavnostní ale smutné rozloučení našich páťáků se všemi kamarády, vedrovickou školou a mateřskou školičkou...
Přejeme jim dál, na jejich další cestě poznávání, hodně sil, odvahy, moudra a štěstí...
více fotogalerie základní školy

„U obrázku...“

26. června 2010

V pátek před prázdninami jsme se všichni vypravili k „obrázku“...
Ochutnali jsme voňavé sladké lesní jahody, pozorovali kaluže plné malých žabiček, našli jsme i několik hub. Vnímali krásu kolem a poslouchali ticho a klid v lese. Překvapila nás spousta vody u „Obrázku“ a hejna komárů. Změřili jsme nám „známý“ mohutný dub. Pozorovali jsme okolí z posedu a „posílali pozdravy“ z posedu na posed...
více fotogalerie základní školy

Matematická olympiáda Lískulka ve Vedrovicích, 7. ročník

23. června 2010

Devadesát dětí z prvních až pátých tříd z 8 základních škol navštívilo ve středu odpoledne 23. června 2010 naši základní školu, aby si provičily své matematické schopnosti a dovednosti při řešení matematických úkolu a hádanek...
Jak matematické odpoledne probíhalo? Jak uspěli soutěžící? Jak by jste dopadli vy?
Zkuste si vyřešit zadání soutěžních úloh!
více dokument, výsledná listina, soutěžní úkoly a více fotogalerie základní školy

Velcí čtenáři

21. června 2010

„Slavnostní pasování na čtenáře...“
V pondělí 21. června 2010 jsme ve škole uvítali královskou návštěvu.
Panu králi jsme představili naše prvňáky a druháky a jejich velké čtenářské úspěchy.
Všichni prvňáci během posledních 4 měsíců, kdy se naučili číst, přečetli osm dětských knih. Druháci během celého roku od 22 do 37 knih!
Král tyto příkladné úspěchy prvňáků a druháků ocenil uznáním, knihami a prvňáky pasoval na „Velké čtenáře“.
více fotogalerie základní školy

Škola v přírodě (Beskydy)

14. - 18. června 2010

„Jak skřítkové ke štěstí přišli...“
Všechny děti z naší školy vyrazily tam, kde je prý „skřítků ráj“, kde je šťastný Divokraj... Prý si tam skřítkové navzájem pomáhali, dobrého slova na jazyku měli a přitom se vůbec nenudili... Uměli si spolu hrát a každý byl pro každého velký kamarád...
A tak jsme také my štěstí a skřítky hledali... Na našich cestách jsme objevili hned několik krásných míst: Pouzdřanskou step, Květnou zahradu v Kroměříži, Poutní místo Hostýn, propast Hůrku u Hranic, Hukvaldskou oboru, zříceninu hradu Hukvaldy, vrch Kotouč, jeskyni Šipku a rozhlednu Trubu ve Štramberku, lanové centrum Tarzanii, Pustevny, Lysou horu, Muzeum aut v Kopřivnici a Rožnov pod Radhoštěm.
Skřítky jsme nenašli, ale klíče ke štěstí jsme objevili všichni.
A jaké jsou klíče ke štěstí? Nebýt na světě sám, být jeden druhému vždy oporou a mít domov, kde nás mají rádi...
více fotogalerie základní školy

Navštívili jsme ekologické středisko Rozmarýnek...

11. června 2010

Tentokrát předškoláci, prvňáci a druháci vyrazili za tajemstvím lesa a jeho obyvatel...
Povídali si o tom, čím se zvířata v lese živí a sestavovali potravní pyramidy...
Poznávali listy, plody a základní druhy dřevin a vyrobili si lesního skřítka
Odhadovali stáří stromu a porovnávali výšku stejně starých stromů jako jsou oni, jejich rodiče a prarodiče...
více fotogalerie základní školy

Atletická olympiáda

15. června 2010

Ve etvrtek 10. června se setkali v Dolních Dubňanech děti ze šesti základních malotřídních škol v okolí, aby si změoili své síly v pěti sportovních disciplínách. Byly to běh na 50/60m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh na 400/600m a štafetový běh. Soutěžili zvlášť dívky a chlapci a rozděleni byli do dvou kategorií. V mladší kategorii porovnali své výkony prvńáci, druháci a třeťáci, ve starší kategorii čtvrťáci a páťáci.
Naše výprava skončila celkově na 4. místě a získali jsme celkem 8 medailí: 3 zlaté, 2 stříbrné a 3 bronzové.
Už teď se těšíme na devátý ročník této olympiády, jehož pořadatelem bude naše základní škola...
více dokument a fotogalerie základní školy

Hoř, ohníčku, hoř, všechno zlé umoř...

4. června 2010

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí čarodijové, strašidla a skřítci, kteří přilétli 30. dubna do naší školy...
více dokument a fotogalerie základní školy

Navštívili jsme Jezírko...

26. dubna 2010

V pondělí 26. dubna 2010 jsme navštívili ekologické středisko Jezírko v Brně - Soběšicích...
více dokument a fotogalerie základní školy

Den matek

11. dubna 2010

Svátek maminek jsme oslavili všichni malí a velcí společni s maminkami a tatínky, babičkami, dědečky, tetami a strýčky v sobotu 8. 5. 2010 v sokolovně ve Vedrovicích...
Děkovali jsme mamince kytičkou a řekli jsme jí, jak moc ji máme rádi...
Slavili jsme písničkou, básničkou, pohádkou, tancem, dobrým slovem a náladou...
více stoípky z vystoupení a fotogalerie základní školy

Byli jsme na Pálavě...

20. dubna 2010

V úterý 20. dubna 2010 jsme všichni prvńáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci ušli po hřebenech Pavlovských vrchů cestu dlouhou 13,5 km...
více dokument a fotogalerie základní školy

Setkání s ornitologem

15. dubna 2010

Ve čtvrtek 15. dubna 2010 jsme ve škole uvítali pana Julia Klejduse...
více dokument, malá encyklopedie z Miroslavka a fotogalerie základní školy

Velikonoční výprava za skřítky do znojemského podzemí

31. března 2010

Ve středu 31. 3. 2010 jsme navštívili skřítky podzemníčky ve znojemském podzemí a prohlédli jsme si město z výšky radniční věže...
více dokument a fotogalerie základní školy

Přírodovědná cesta

30. března 2010

V úterý před Velikonocemi jsme se všichni vypravili „Na rybníčka“ a na „Mokrý žlab“. Rozdělili jsme se do skupin. Cílem naší cesty bylo hledat obrázky zvířat, zvířata určit a poznat také stromy, na kterých byly obrázky rozvěšeny...
více dokument a fotogalerie základní školy

Vedrovičtí vodníci

29. března 2010

Jsou ve Vedrovicích vodníci?
Určitě jeden bydlí v našem rybníce a dalších šest vodníků jsme našli v pondělí 29. 3. 2010 ve vesnici.
Žádný z nich však jméno neměl. A pokud jsme dobře hledali, našli jsme i básničky a jména vodníků z nich zjistili...
více dokument, básničky a fotogalerie základní školy

Bylo, nebylo, dávno tomu...

26. března 2010

O dávných časech z minulosti našeho národa nám prvňákům a druhákům zahráli a zpívali třeťáci, čtvrťáci a páťáci...
O Čechovi a Lechovi, o věrném přátelství Horymíra a Šemíka, o Krokových dcerách, o moudré kněžně Libuši...
více fotogalerie základní školy

Setkání se spisovatelkou, malířkou, grafičkou a sochaokou Vítězslavou Klimtovou

17. března 2010

Ve středu 17. 3. 2010 jsme se setkali s objevitelkou pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl, vodníků, elfů… Spisovatelka Vítězslava Klimtová s hudebníkem Pavlem Putou nás nakazili štěstím, vírou ve strašidýlka, laskavým úsměvem, humorem, obdarovali nás obrázky a písničkami...
více dokument a fotogalerie základní školy

Třetí návštěva v divadle

12. března 2010

V pátek 12. března 2010 jsme již potřetí navštívili znojemské divadlo...
více dokument a fotogalerie základní školy

Hejbej se, hejbej se

09. března 2010

Čtvrteční odpolední cvičení pro kluky a holky bylo ukončeno společným „hejbáním“ kluků a holek s maminkou, tatínkem, babičkou, diěou ... v sokolovně ve Vedrovicích.
více fotogalerie základní školy

Návštěva v divadle

02. března 2010

V pátek 12. února 2010 jsme podruhé v tomto školním roce navštívili znojemské divadlo...
více dokument a fotogalerie základní školy

13. školní ples

26. února 2010

Těší nás, že jste k nám přišli a že nám pomáháte. Potěšilo nás, když přijeli muzikanti, že Verunka a Pepík nebojácně zahájili ples, a že se dětem povedlo předtaneení. Byli jsme napnuti, kdo obdrží hlavní ceny tomboly. Vystoupení „pirátů z Karibiku“ nám zpestřilo večer a drželi jsme si palce, aby se večer vydařil i nám. Už teď se těšíme na příští ples 25. 2. 2011...
více fotogalerie základní školy

Základní škola děkuje vedrovickým občanům, kteří přispěli penězi nebo darem do tomboly 13. školního plesu. Děkuje také těm, kteří nám s přípravou a v průběhu plesu pomáhali...
sponzoři

Slavnostní zápis dětí do 1. třídy naší školy

04. února 2010

Zvonečkem to začalo a zvonečkem a kytičkou skončil slavnostní zápis dětí do 1. třídy... Babička Jitka symbolicky zvonečkem zahájila nové období v životě předškoláků...
více dokument a fotogalerie základní školy

Den otevřených dveří na naší škole,
Slavnostní vydávání vysvědčení

1. února 2010

Od 8. 00 hod. postupně navštívilo naši školu 24 návštěvníků - maminek, tatínků, babiček, dědečků, předškoláků... Všichni jsme počítali, četli, psali, malovali, skládali, přemýšleli, vzpomínali, hledali, hráli, hodnotili, přáli si, radovali se... Jedni přicházeli, druzí odcházeli... A ti, co vydrželi až do konce, dočkali se pohádky a vysvědčení...
Návštěva nás všechny potěšila, škoda jen, že přišlo tak málo předškoláků...
více fotogalerie základní školy

Setkání s myslivci

13. ledna 2010

Žáci naší školy se vypravili společně s myslivci pozorovat zimní přírodu a život v ní...
více dokument a fotogalerie základní školy

Tři králové

06. ledna 2010

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám...
A my taky vystupujem, a nový rok vám vinšujem...
Naše obchůzka po škole a po vesnici byla spojená s jednoduchou hrou, nezapomněli jsme na vinš a dostali jsme koledu...
více fotogalerie základní školy

Školní ples

11. ledna 2010

Zveme všechny rodiče, prarodiče, přátele školy, bývalé žáky, vedrovické občany co nejsrdečněji na 13. školní ples. Těšíme se na Vás...
viz plakát

Zápis dětí do 1. roč. ZŠ

05. ledna 2010

... zveme všechny děti, které se těší do školy, jejich rodiče, prarodiče, tety, strejdy, sourozence, k zápisu dětí do 1. třídy naší školy...
více plakát

Den otevřených dveří

05. ledna 2010

... milí rodičové, prarodičové, rodiče předškoláků, zveme Vás co nejsrdečniji na den otevřených dveří na místní základní škole ...
více plakát

Vánoce ve škole

22. prosince 2009

...v nebeské pekárně mají před vánoci napilno, všetečný andělíček padá z obláčku na zem, kde zažije dobrodružství... o tom hráli prvňáci a druháci dětem z mateřské školy a třeťákům, čtvrťákům a páťákům ze základní školy pohádku, hráli jsme také příběh o narození Ježíše, vyráběli přáníčka a Betlémy, přáli jsme s flétničkou vedrovickým občanům...
více fotogalerie základní školy

...narodil se nám v Betlémi Kristus Pán...

22. prosince 2009

...zprávu o narození nám přinesl anděl, cestu do Betléma ukázala zářivá hvězda, pastýři a mudrci přinesli Ježíškovi dary, osel, kozel a ovce zahřívali Ježíška svým dechem...
více fotogalerie základní školy

Hvězdáři na škole

24. listopadu 2009

V letošním školním roce se prvňáci a druháci jako hvězdáři učí žít na naší báječné planetě...
více dokument a fotogalerie základní školy

Multimediální učebna

14. prosince 2009

Naše škola byla vybrána Radou Energoregionu k realizaci projektu „Multimediální učebny“, který spolufinancuje Nadace ČEZ. Škola získala moderní audiovizuální a počítaeovou techniku pro interaktivní výuku – interaktivní tabuli, dataprojektor, PC počítač a 5 LCD monitorů v celkové hodnotě 160 000,- Kč.
Interaktivní bílá tabule s pomocí projektoru umožňuje prezentovat data (obrázky, úkoly, cvieení) zobrazená na monitoru celé třídě a aktivně s daty pracovat.
Výše příspěvku Nadace ČEZ a Rady Energoregionu činila 117 700,- Kč, spoluúčast obce 42 300,- Kč.
více fotogalerie

Návštěva Mikuláše

14. prosince 2009

Pátého prosince nás navštívil Mikuláš... Podívejte se na
více fotogalerie

Živý Betlém

06. prosince 2009

... na Štědrý den o půlnoci šli od Východu Mudrci... Pojďte se s námi podívat do Betléma, kde se narodil Ježíšek...
více plakát

Martinské hody

12. listopadu 2009

„Na 19 krojovaných dětských párů z mateřské a základní školy a 11 mládežnických párů společně s vrchností a za doprovodu kapely zvalo po obci kytičkou a koláči odpoledne 7. listopadu 2009 vedrovické občany k večerní taneční zábavě...“
více dokument a fotogalerie základní školy

Národní park Podyjí ve škole

12. listopadu 2009

Dne 2. listopadu 2009 jsme přivítali návštěvu z Národního parku Podyjí u nás ve škole. Rozdělili jsme se do pracovních skupin a poznávali Národní park tentokrát ze školních lavic...
více fotogalerie základní školy

Druhá cesta za poznáním - Národní park Podyjí...

26. října 2009

Dne 20. října 2009 jsme navštívili Národní park Podyjí - Kraví horu ve Znojmě...
více dokument a fotogalerie základní školy

Seznámení se spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou...

26. oíjna 2009

Prvňáci a druháci naší školy dostali pozvání od třeťáků, čtvrťáků a páťáků na setkání se skřítky a spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou.
Dozvěděli jsme se, kde skřítci žijí, co mají rádi, jaké nebezpečí jim hrozí a jak je můžeme zachránit...
Paní spisovatelku jsme zatím neviděli, ta za námi přijede až po novém roce...
Poznali jsme však její skřítky - hospodářníčka, chůvičku, půdníčka, spižníka, zášupšáka, meluzínu, dopisníčka, žalhostici, vrzala a další, kterých bylo tolik, kolik je třeáků, čtvrťáků a páťáků na naší škole.
Za lesními skřítky jsme pak společni vyrazili na jedno tajné místo v okolí Vedrovic...
více fotogalerie základní školy

Na návštěvě u hasičů

19. října 2009

V pátek 18. 9. 2009 jsme uvítali ve škole členy dobrovolného hasičského sboru ve Vedrovicích...
více dokument a fotogalerie základní školy

První cesta za poznáním - Památník Bible Kralické

19. října 2009

Ve středu 9. září 2009 jsme navštívili Památník Bible kralické...
více dokument a fotogalerie základní školy

1. září

19. října 2009

... Začal nám nový školní rok ... více fotogalerie základní školy

Datum poslední zminy / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/aktualne_zs.php on line 5003
01. 01. 1970 / 18. 7. 2018, 22:04:42
Copyright © 2007-2009 Petr Záviška
webmaster