image

Vážení rodiče, milé děti,

slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro rodiče a děti z 1. ročníku se bude konat dne 1. 9. 2022 v 8.00 ve dvoře Muzea a informačního centra Vedrovice. Při nepřízni počasí bude akce přesunutá do Kulturního domu Vedrovice.  Sejdeme si všichni v 7.55 před budovou základní školy.

Žáci z ostatních ročníků se sejdou také před základní školou nejpozději v 7.55. Školní družina je v tento den v provozu od 6.45.

Vyučování v tento ten bude pro 2.-5. ročník ukončeno v 10.00. Žáci budou mít tento den s sebou deníček na poznámky a psací potřebu. Informace ohledně vydávání stravy budou upřesněny koncem měsíce srpna. Nezapomeňte si stravu nahlásit nebo odhlásit.

Třídy a třídní učitelé:

  1. ročník – Mgr. Hana Vančurová
  2. ročník – Martina Bobková. DiS.
  3. ročník – Mgr. Dominika Bauckmannová
  4. a 5. ročník – Mgr. Věra Heydová

Tým ZŠ Vedrovice