image

Vážení rodiče,

provoz MŠ Vedrovice o prázdninách je následující. V měsíci červenci je MŠ ZAVŘENÁ. Školné je 0 Kč. V měsíci srpnu je provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů. MŠ bude v provozu od 15. 8. 2022 do 31. 8. 2022 od 7.00 do 16.00. Školné v srpnu činí 136 Kč. Prosím o úpravu trvalých příkazů. Školné v srpnu platí všechny děti mimo předškoláků. V provozu bude pouze jedna třída, a to v budově MŠ. Děti na prázdninový provoz je nutné nahlásit učitelkám nejpozději do 10. června 2022.

S pozdravem

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka školy