Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 v 8.00 bude znovu otevřena Základní škola Vedrovice. Prosíme o důsledné prostudování přiložených informací, vyplnění dotazníku a čestného prohlášení.

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka

Prosím prostudujte si organizační pokyny při znovuotevření ZŠ v náhradních prostorách: PROVOZ ZŠ Vedrovice od 25.5.20

Prosím o vyplnění tohoto čestného prohlášení a odevzdání do školy při prvním vstupu: příloha_čestné_prohlášení. Bez něj nemůže být žák přijat do školy.