V úterý je plavání součástí TV. V pátek tedy bude místo hodin tělesné výchovy hodina ČJ (čtení a psaní) a hodina Prv (1. – 3. r.), Vl (4. a 5. r.). Tato změna rozvrhu platí pouze v období, kdy probíhá výuka plavání, tedy do 17. 4. 2020.