Vážení rodiče,

zápis žáků do 1. ročníku základní školy se uskuteční 12. 4. 2022 od 14.00 do 16. 30 v budově ZŠ Vedrovice. Tiskopisy, které budete potřebovat si můžete vyzvednout u třídních učitelek Motýlků nebo si je můžete stáhnout z našeho webu. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky je potřeba vyplnit také tuto žádost, doložit vyjádření dětského lékaře a odborného školského zařízení, tedy PPP.

Těšíme se na Vás

Tým ZŠ