Pondělí 25. 5. 2020

4. ročník – žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti v nových prostorách školy (muzeum Vedrovice) při znovuotevření ZŠ a seznámeni s pravidly dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

ČJ – poslech čteného z knihy Jmenuji se Orel, kontrola sešitů, opakování učiva

M – nadpis Zlomky do sešitu š, uč. 12/3 společně procvičení, 4 do sešitu š. pomocí listu papíru + opsat ze s. 13 (jak se nazývají části zlomku)

– kontrola sešitů, obrázek (i z učebnice) živočicha z rybníka a jeho popis do sešitu př, opakování názvů rostlin a živočichů

Vl – kontrola sešitů, procvičování povrchu ČR – vzadu v učebnici na vlastivědné mapě vyhledávání (+ u některých i vrcholy):

Šumava, Jeseníky, Slavkovský les, Krušné hory, Hornomoravský úval, Novohradské hory, Orlické hory, Český les, Středočeská pahorkatina, Drahanská pahorkatina, Moravsko – slezské Beskydy, Dolnomoravký úval, Polabská nížina, Českomoravská vrchovina, Jizerské hory, Javorníky, České středohoří, Bílé Karpaty, Žďárské vrchy, Železné hory, Chřiby, Dyjsko – Svratecký úval, Lužické hory, Krkonoše, kde pramení Labe, Vltava, Morava, Dyje, Jihlava + vysvětlení mapových značek, počítání kilometrů pomocí mapového měřítka, legenda mapy (vpravo) a vysvětlení mapových značek, vyhledávání národních parků

Aj – opakování slovíček (napiš anglicky tato slova na list papíru – pes, stůl, žena, chlapec, dívka, jít, dělat)

Úterý 26. 5.2020

4. ročník –

Čj – nadpis do sešitu š Shoda podmětu s přísudkem – 118/1 a)sešit š, 118/1 b) ústně odpovědi, 1 c) do sešitu š (např. obláčky se potulovaly – podtrhneš obláčky a ypsilon u slovesa potulovaly), přečti si žlutou a bílou tabulku na str. 118

M – nadpis Zlomky, ukazovali jsme si, jak se značí celek, polovina, třetina, čtvrtina a pětina (zapsali jsme si do sešitu š), Zlomky - jednoduše vysvětleny | Doučování Matematika | Dr. Matika Zlomky - jednoduše vysvětleny | Doučování Matematika | Dr. Matika jak počítat zlomky - YouTube Slovní úlohy ze základů aritmetiky ZLOMKY Kateřina Švajdová Miroslava Možná U1ST, 4. ročník. - ppt ...

+ 13/5 ústně, 6 folie, 13/9 jako Diktát zlomků do sešitu š, 13/7 do sešitu š samostatně (řešení: 372 047, 10 062, 197 089, 143863, 221 004, 60 108)

Vl – slepá mapa – vlepena do sešitu vlastivědy a s pomocí vlastivědné mapy vzadu v učebnici doplněna pohoří a nížiny:

Výsledek obrázku pro slepá mapa české republiky pohoří | Pohoří ...

Čtení – učebnice čtení s. 82/Neopouštěj, zápis nadpisu a autora do sešitu čtení, poslech písně:

+ vysvětlení bodů 1 – 3 v růžovém obdélníčku, zelený obdélníček ústně (vysvětlení pojmů z textu), vysvětlení přísloví o přátelství  ústně

+ do sešitu čtení vypsat rýmy z básničky (řešení: nové – slonové, v nouzi – vzbouzí atd.)

Aj – opakování číslovky a barvy (na webových stránkách byly anglicky pouštěny číslovky a barvy a děti si je zapisovaly na list papíru)

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-colors-1-uroven?source=explicitExercise

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-1-uroven?source=explicitExercise

Středa 27. 5. 2020

Čj – zápis do sešitu š Podmět rodu středního – s. 119/1 a) tabule a sešit š – základní skladební dvojice (řešení: zvířata nesouhlasila, koťata naříkala, selata vyšla, (selata) zmokla), podtržení podmětů rovnou čarou a u přísudku podtržení koncovky, 119/1 b) ústně, žlutá tabulka ústně, 119/2 folie (doplnění písmen)

M – číselná řada na tabuli – žáci vymýšlejí příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení… + procvičování s. 13/8 do sešitu š (řešení: 196 307, zb. 3; 76 450, zb. 2; 175 972, zb. 2; 122 768, zb. 0; 75 257, zb. 0; 96 011, zb. 6; 78 183, zb. 7; 81 921, zb. 1), uč. 15/1 – sešit školní

Čtení – venku na dvorku si pomocí šišek napsali žáci názvy knížek, které četly doma během nouzového stavu + poslech příběhu z knížky Jmenuji se Orel

+ kresba obrázků podle čteného na papír

– s. 67, 68/čtení Ekosystém potok, řeka, zápis do sešitu přírodovědy:

Ekosystém potok, řeka

-tekoucí voda

-břehový porost zpevňuje břehy + úkryt pro živočichy

+ test – poznávání vodních živočichů (pouze na procvičení, nikoliv na známky)

HV – poslech písní

Čtvrtek 28.5.2020 – připoj se prosím v 9:00 přes aplikaci Microsoft Teams

Čj – str. 119/3 do sešitu š (věty v množném čísle), zápis do sešitu š:

č. j.   – o       Město ožilo. (To)

č. mn. – a     Města ožila. (Ta)

nadpis Podmět rodu ženského

č. j.    – a     Žena stála. (Ta)

č. mn.  – y   Ženy stály. (Ty)

+ 120/1 ústně, ústně žlutá tabulka

M – s. 15/3 ústně, 4 sešit š, 5 a 6 ústně, 7 sešit š

VV – list tvrdého p A4, celý pobarvit voskovkami, přetřít pomocí štětce tuší

Aj – časování sloves do, go, write, make, work, ride (1. – 3. os. čísla jednotného a množného) – např. I do, you do, he (sheit) does, we do, you do, They do

Pátek 29.5.2020 – připoj se prosím v 9:00 přes aplikaci Microsoft Teams

TV – vycházka do přírody

– konstrukční činnosti – vytvoření krychle (tvrdý papír vodorovně formátu A4 rozměř na 2cm široké proužky, je jich třeba 12 ks, tyto proužky podélně ohni a pomocí lepidla je slep do tvaru krychle, nejprve čtverce, poté tyto čtverce jako krychli), pomůže Ti obrázek:

https://www.webskoly.cz/zsmsolesniceck/Clanek/2118

Pondělí 1. 6. 2020

ČJ a M proběhly video hovorem

Vl – pracovní list (doplnění města krajů a pohoří) + přečíst učebnice str. 23 – 26

– projekt (na tvrdý list papíru formátu A4) téma ekosystém rybník, řeka, potok (dle vlastní fantazie)

Aj – procvičování časování sloves, otázka Do you have….? odpověď – Yes, I do. No, I don´t.

 

Úterý 2. 6. 2020

ČJ  – probráno společně přes video hovor

M – s. 16/11 (řešení: 95 405, zb. 1; 69 419, zb. 3; 268 913, zb. 0; 78 063, zb. 4; 75 662, zb. 4; 85 900, zb. 5; 32 173, zb. 7; 101 551, zb. 3; 63 730, zb. 4; 77 734, zb. 1; 89 910, zb. 2; 74 683, zb. 3)

Vl – písemná práce (povrch ČR, státní symboly, pohoří a vrcholy, řeky)

Čtení – s. 83/Obydlí (hlasitá četba – úkoly pod textem ústně), s. 84 – 85/Bydlíme u Karlova mostu, báseň Vltava přichází zdaleka (ústně vysvětlení bodů pod texty), poslech četby z knihy Jmenuji se Orel

Aj – procvičování Parts of the body

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body

Středa 3. 6. 2020

ČJ a M – proběhlo společně před video hovoru

Čtení – četba knihy dle vlastní volby, pro Ty, kteří si knihu nepřinesli zadáno slohové cvičení na téma: Co vše se změnilo, když přišel koronavirus

– dokončení projektu Ekosystém rybník, řeka, potok, zápis do sešitu přírodovědy, procvičování formou křížovky

Zápis – řeka, potok 3.6.20

 

Čtvrtek 5. 6. 2020

Čj a M proběhly video hovorem

VV – děti si do obrázku potřeného tuší vyškrabali obrázek draka Korona, se kterým bojují (Ty si můžeš nakreslit, jak si draka Korona představuješ a jak s ním bojuješ)

Aj – procvičování témat – Family, Numbers

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family

 

Pátek 5. 6. 2020

Čj a M proběhly video hovorem

TV běžnou formou není možná

– konstrukční činnosti (krychle v menší podobě na známky), polepení jednotlivých stran proužky papíru + kresba fixem na textil (roušky dle vlastní fantazie)

Pondělí 8. 6. 2020

Čj a M proběhly video hovorem, dokončení z M – 27/24 na tabuli, 27/30 folie

– společné splnění úkolů ústně na str. 69 (opakování) + pracovní list Louka (ten dostaneš zítra při předání dalších pomůcek)

Vl – společně zápis do sešitu vlastivědy řeky Čech, 8. 6. 2020 a vyhledávání řeka jejich přítoků na mapě

Aj – procvičování Days od the week https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/days-of-the-week

Úterý 9. 6. 2020

Čj a M proběhla společně video hovorem

Vl – zápis do sešitu vlastivědy – na těchto webových stránkách + vyhledej přehrady daných řek v učebnici v mapě (poslední odrážku neopisuj, Dú není třeba plnit)

https://docs.google.com/presentation/d/17hgTgpfx1vZUUo5x-QpxQsRYnAJhIkCzpCqCHZ8q2Ig/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

https://docs.google.com/presentation/d/1GIvxW9hU2Rn1pWq9pWzLblNJ3vNIhb7e9riYWk8m-m0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Čtení – čtení knihy dle vlastní volby (čtenářská dílna)

Aj – procvičování Animals zde – https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/animals

Středa 10. 6. 2020 – dnes zadány body závěrečné pís. práci z čj, m, př, vl;

Čj a M – výuka proběhla video hovorem

– četba str. 70 – 72/ Člověk a příroda – význam přírody, znečišťování přírody, pomoc a ochrana přírody (i v našem okolí)

Čtení – kniha dle vlastní volby (čtenářská dílna)

Hv – film Rychlé šípy od Jaroslava Foglara

Čtvrtek 11. 6. 2020

Čj a M – výuka proběhla společně video hovorem

VV – návrh obalu knihy (knihovna Vedrovice)

Aj – hodina nahrazena (film Rychlé šípy), Projekt na téma příroda (myšlenková mapa)

Pátek 12. 6. 2020

Čj  hodina proběhla společně video hovorem

M – hodina nebyla, společné fotografování tříd v areálu MŠ

TV – hodina nahrazena hodinou Vl – pracovní list Vodstvo České republiky (předám do košíčku dle domluvy)

– ptačí budka (rulička toaletního papíru)

Ruličky od toaletního papíru / Návody pro tvoření | ProMaminky.cz  Little Birdhouse Ornaments | 51 Hopelessly Adorable DIY Christmas Decorations casitas de papel, rollo de papel, toillet roll

Pondělí 15. 6. 2020

Čj – závěrečná písemná práce

M – proběhl společný video hovor

– čtení na str. 70 – 72/Člověk a příroda (význam, znečišťování, pomoc a ochrana přírody), projekt na dané téma

Vl – zápis do sešitu vlastivědy Počasí a podnebí, 15.6.20

Aj – procvičování Přivlastňovací zájmena https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/privlastnovaci-zajmena

+ In the town https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/in-the-town

Úterý 16. 6. 2020

Čj a M – výuka proběhla online

Vl – závěrečná písemná práce

Čtení – četba knihy dle vlastní volby

Aj – procvičování – list obrázek domku – popis anglicky

Colour the House - English ESL Worksheets for distance learning ...

Středa 17. 6. 2020

Čj a M – výuka proběhla online video hovorem

– závěrečná písemná práce

Čtení – četba knihy dle vlastní volby

Hv – poslech písní

Čtvrtek 18. 6. 2020

Čj – hodina proběhla video hovorem

M – závěrečná písemná práce

VV – kresba ptáků na jaře (pastelkami)

Aj – projekt The house (dokončení) – popis částí domů (vyhledávání slovní zásoby v překladači)

Pátek 19. 6. 2020

Čj a M

Pondělí 22. 6. 2020

Čj – proběhla společně video hovorem

M – uč. 62/26 na čtverečkovaný papír obkreslení pomocí tužky a pravítka

– četba s. 73 – 75/Mimořádné události v přírodě + projekt

Vl – četba s. 29 – 38/témata: Půda a zemědělství, Nerostné suroviny a průmysl, Doprava v ČR

Aj – procvičování slovní zásoby

Úterý 23. 6. 2020

Video hovor neproběhl, odnášení pomůcek VV, PČ, TV

Středa 24. 6. 2020

Video hovor neproběhl, vracení učebnic, třídnické hodiny, zájem o hromadný nákup pomůcek

Čtvrtek 25. 6. 2020

Video hovor neproběhl, třídnické práce, úklid učebny, odnesení přezůvek

Pátek 26. 6. 2020

Slavnostní vydávání vysvědčení a ukončení školního roku, poučení o bezpečnosti a chování před hlavními prázdninami