Středa 11. 3. 2020

4. r. Dokončení projektu přírodověda (Ekosystém pole), dokončení pracovního listu matematiky (násobky 10)

5. r. Dokončení projektu přírodověda (Dýchací soustava), M – uč. 23/6 a)-d) – sešit š

Ve škole jsou k vyzvednutí dokumenty – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).

Úřední hodiny po dobu uzavření školy jsou denně od 9:00 do 13:00 hodin.

Čtvrtek 12. 3. 2020

4. r. ČJ – uč. 81/4 sešit š, M – 27/14 sešit š, Vl – s. 95 – 97 přečíst (Marie Terezie a Josef II.)

5. r. Čj – uč. 108/6a) sešit š, M – 22/8 sešit š, Vl – s. 95 – 97 přečíst (Marie Terezie a Josef II.)

Pátek 13. 3. 2020

4. r. Čj – čtení knihy dle vlastní volby (čtenářská karta), Př – s. 42/5 – živočichové a jejich potrava (vypiš do sešitu Př)

5. r. Čj – čtení knihy dle vlastní volby (čtenářská karta), Př – s. 44/čtení celé strany

Pondělí 16. 3. 2020

4. r. Přečti si důležité informace (viz níže), pracovní listy si můžete stáhnout kliknutím na název

Čj – pracovní list  ČJ – vzory r. stř. a ž., 16. 3. 20

M – uč. 28/22, 23 sešit š, slovní úloha s. 28/21 sešit š, tabulka 28/24 folie

Vl – zápis str. 97 do sešitu Vlastivědy (A co je důležité?)

– uč. 43/ otázky 1. – 18. zodpovězte do sešitu přírodovědy (pokud nebudete odpovědi vědět, můžete si je vyhledat v učebnici)

5. r. Přečti si důležité informace (viz níže), pracovní listy si můžete stáhnout kliknutím na název

Čj– pracovní list ČJ – příd. jm, zájmena, 16. 3. 2020

M – uč. 23/1, 2, 8 sešit š, 24/7 sešit š, slovní úloha 24/8 sešit š

Vl – zápis str. 97 do sešitu Vlastivědy (A co je důležité?)

– uč. 45/tichá četba, pracovní list Př – opakování, 16.3.20

Důležité informace 16.3.2020

Čtenářská karta (příloha pro žáky – čtení knih doma a zápis alespoň 2 přečtených knih).

Úterý 17. 3. 2020

Dnes se nám podařilo s některými dětmi spojit přes aplikaci Microsoft Team a vyzkoušet si spojení. Zítra ve stejnou hodinu (tedy 9 h.) se pokusíme spojit online opět. Mezitím si můžete vypracovat pár dalších úkolů.

4. r.

Čj – pracovní list ČJ – skloňování rod ženský, 17. 3. 20

M – pracovní list M – procvičování, 17. 3. 20

Čtení – přečti si něco zajímavého ze své knížky

Vl – viz 5. ročník (podívej se na videa)

5. r.

Čj – pracovní list ČJ – procvičování, 17. 3. 20

M – pracovní list M – procvičování 5, 17. 3. 20

Čtení – přečti si něco zajímavého ze své knížky

Vl – podívej se na videa

Středa 18. 3. 2020

4. r. proběhla výuka online (ČJ – vzory rodu mužského, M – rovnice a Př – úkoly ze str. 43), ve čtení si číst samostatně doma, prosím doplnit zápisy z M a Př Př – ekosystém louka, 18.3.20

Děkuji za spolupráci a příjemně strávenou výuku 🙂

5. r.

Čj – uč. s. 108/7 – sešit š, 108/8a) sešit š, b) vypiš podstatná jména a vedle nich napiš rod, c) vypiš slovesa a vedle nich osobu a způsob

M – uč. 32/Desetinná čísla (nadpis zapsat do sešitu š), zapsat žlutou tabulku, 32/1 vypsat do sešitu zlomky s 10, 100 ve jmenovateli, opsat si červenou tabulku do sešitu š

– Zápis do sešitu př – Př – dýchací soustava, 18. 3. 20

+ přečíst str. 46/Trávicí soustava a str. 47 nahoře (nečíst zásady zdravé výživy)

Čtvrtek 19. 3. 2020

Dnes jsme se spojili opět online, 4. r. v 9:00, 5. r. v 10:00 hodin. Pro páťáka doplňuji učivo, jelikož spojení nám selhávalo a nebylo zcela kvalitní. Děkuji za spolupráci. 😉

4. r. Samostatná práce byla zadána z matematiky – s. 31/9, 11 do sešitu školního (slíbené výsledky jsou: cvičení 9/ 541 421, 72 549, 137 858, 57 628, 1 000 000, 18 902, cvičení 11/801, zb. 3; 887, zb. 8; 814, zb. 5; 981, zb. 1; 800, zb. 4; 754, zb. 5; 753, zb. 3; 727, zb. 5; 704, zb. 4; 411, zb. 1; 821, zb. 8; 583, zb. 2; 1420, zb. 4; 868, zb. 6; 876, zb. 2), úkolem je také VV – nakresli obrázek pastelkami, jak trávíš svůj čas v současné době doma.

5. r. Dokončení práce z matematiky – s. 32/3 a 33/4 do sešitu š, úkolem je také VV – nakresli obrázek pastelkami, jak trávíš svůj čas v současné době doma.

Pátek 20. 3. 2020

Dnes jsme se spojili pouze se čtvrťáky. Těším se v pondělí v danou hodinu – 4. r. 9:00 h. a 5. r. 10:00 h.

4. r.

Čj – zopakovány vzory rodu mužského, ženského, středního, zápis – vzor hrad, procvičování, Dú do sešitu domácího – diktát (prosím o pomoc rodičů) – 85/8

M – procvičeny rovnice, samostatně do sešitu š 32/12 (zde jsou výsledky: 22 719, 50 130, 33 995, 25 193, 77 208, 8 246, 30 402, 15, 492)

TV – 10 x oběhnout dvorek nebo dům (můžete i víckrát)

– video návod (skládání)

5. r.

Čj – do sešitu š zapsat žlutou tabulku s. 110, 110/12 – sešit š, 13 sešit š, 14 – ústně

M– 33/5 sešit š, 33/ 4, 11 sešit š

TV – 10 x oběhnout dvorek nebo dům (můžete i víckrát)

– video návod (skládání)

Pondělí 23. 3. 2020

4. r. dnes jsme videohovorem probrali následující:

Čj – Vzor muž (zapsáno do sešitu š), s. 88/1 a) sešit š, b) ústně, 88/2 báseň naučit do zítra, b) ústně, 89/3, 4, 5 a) – ústně

M – 32/ 17 tabulka ústně, sami vypracovat 32/20 sešit š (výsledky: 755, zb. 2; 774, zb. 1; 756, zb. 4; 899, zb. 1; 1615, zb. 1; 6776, zb. 0; 699, zb. 3; 1200, zb. 4; 658, zb. 5; 885, zb. 1; 1566, zb. 5; 537, zb. 3)

– přečíst str. 48 – 49, zápis do sešitu přírodovědy Př – louka, živočichové, 23.3.20

Vl – přečíst str. 5 – 7

5. r. Dnes neproběhl video hovor, prosím zítra o zapojení v 10 h.

Čj – nadepsat nadpis Vztažná zájmena, str. 111 opsat tabulku, 11/15 a) sešit š, 111/16 sešit š, 17 – sešit š (vypsat tázací a vztažná zájmena)

M – 34/ 2 sešit š, 34/5 sešit š, zapsat červenou tabulku a žlutou tabulku str. 34

Vl – bude potřeba nová učebnice Vl, je třeba se domluvit na předání ve škole 😉

– zápis do sešitu přírodovědy Př – trávicí soustava, 23. 3. 20

+ video (trávení a játra)

Úterý 24. 3. 2020

4. r. dnes jsme přes video hovor probrali následující

ČJ – 89/6 pomocí kartiček i, í, y, ý, 89/7 do sešitu š, 90/ tabulka ústně, 90/1 hádanky ústně, 90/2 ústně, do sešitu š – zápis Vzor stroj, zkoušeli jsme básničky ze včera na známky

M – Nové téma, nadpis Písemné násobení dvojciferným činitelem, tabulka 35/1 ústně, dva příklady vpravo do sešitu š, 35/2 sešit š, společná kontrola, Dú jedna ze slovních úloh do sešitu š (35/3 – 6)

Vl – opakování z přečteného a zápis Vl – zápis 24.3.20

5. r.

ČJ – nadpis Neurčitá zájmena – opsat tabulku s. 112, 112/18 doplnit pomocí nápovědy do sešitu š, cv. 19 – a) vypsat jen neurčitá zájmena, b) použít zájmena ve větách a napsat do sešitu š

M – nezadáno

Vl – ve středu ve 14 hodin si vyzvedni novou učebnici ve škole… 😉

Upozornění!

Od středy začínáme s výukou angličtiny. Více informací najdete v Teams – Týmy- jednotlivé ročníky. Hana Vančurová

Středa 25. 3. 2020

4. r. Dnes si děti ve 14 h. u školy vyzvedly učebnice 3. díl M, listy na VV, nechaly ve škole žákovské knížky pro zápis známek, dopoledním videohovorem jsme probrali následující učivo:

Čj – tabulka ústně na str. 90, hra 90/4 na papír vymysli co nejdelší větu (nemusela tam být slova vzoru stroj), 91/5 ústně, 6 – sešit š (zapsané věty, společná kontrola)

M – 36/8 ústně červená tabulka, písemně do sešitu š příklady vpravo, 36/9 ústně zelená tabulka, + 1 příklad vpravo (zítra budeme probírat dále)

– ústně rozdělení živočichů mezi masožravce, býložravce, všežravce: křeček polní, bažant obecný, srnec obecný, zajíc polní, káně lesní, poštolka obecná, koroptev polní, krtek polní, hraboš polní

Čt – čti si knihu dle vlastní volby (čtenářskou kartu jste dnes obdrželi ve složce)

5. r. Dnes si žák ve 14 h. u školy vyzvedl učebnici 3. díl M a Vl, listy na VV, nechal ve škole žákovskou knížku pro zápis známek, dopoledním video hovorem jsme probrali minimum učiva z důvodu špatného signálu. Prosím o procvičení a vypracování následujícího:

Čj – 112/ zápis Neurčitá zájmena, doplnění 112/18 (společně); sám zápis Záporná zájmena (žlutá tabulka) – opiš do sešitu š s. 112, 112/20 napiš věty se záporným zájmenem do sešitu š, 112/21 zapiš věty s neurčitými zájmeny do sešitu š

M – uč. 35/14 a slovní úloha 35/11 do sešitu š

– s. 47 přečti si Zásady zdravé výživy

Čt – čti si knihu dle vlastní volby (čtenářskou kartu jste dnes obdrželi ve složce)

Čtvrtek 26. 3. 2020

4. r. dnes jsem ve video hovoru zvládli toto:

Čj – tvorba slov na počáteční písmena a určování vzorů, 91/7 ústně, 8 pomocí kartiček, 9 – diktát do sešitu š

M – 36/9 dva příklady vpravo, 36/10 společně do sešitu š (2 poslední příklady samostatně doma do sešitu š), do sešitu š 36/13 (výsledky 878, zb. 2; 814, zb. 1; 463, zb. 1; 575, zb. 4; 958, zb. 1; 866, zb. 7)

VV – nakresli obrázek (technika je na Tvé volbě) svého domu v ulici nebo jak vypadá dům uvnitř

Ještě přidávám skladbu Litomyšl od Bedřicha Smetany. Můžete si poslechnout celou nebo jen část pro představu, je dle vašeho uvážení.

 

5. r. dnes jsem navázali video hovor bez hlasu, vše probráno přes chat:

Čj – kontrola plnění úkolů, 112/19, zápis tabulky Záporná zájmena, – samostatně dokonči do sešitu š – 112/20 a 21

M – kontrola plnění úkolů, 34/2, zapsané tabulky (i žlutou), – 34/5 zapiš do sešitu š (výsledky 0,3; 0,7; 0,9; 1,4; 3,8; 5,0; 0,02; 0,16; 0,72; 0,48; 0,80; 1,15) + 35/11,14 do sešitu š (zítra matematikou začneme)

Info – již jsi splnit tím, že jsme dnes komunikovali přes web kameru a chatem 😉

Vl – ze včera doplnění, nová učebnice str. 51 až 53 přečíst Národní obrození v českých zemích, včetně informací ve žlutých okrajích učebnice.

VV – nakresli obrázek (technika je na Tvé volbě) svého domu v ulici nebo jak vypadá dům uvnitř

Pátek 27. 3. 2020

4. r. dnes také proběhl video hovor, zkontrolovali jsme si výkresy, které jste nakreslili nebo namalovali (velmi pěkná práce), v dalších předmětech jsme probrali následující:

Čj – vzor Předseda – str. 92/tabulka ústně, 92/1 a), b) ústně (vzory rodu stř. a  ž.), diskutovali jsme o Janu Husovi, 92/2 a) do sešitu š doplnění, b) ústně, cv. 3 společně (např. fotbalista atd.), dále děti na list papíru hádaly slova a určovaly u nich vzor (akčok, azáv, anitěvk, asov, ňolbaj, eldej, veksorb, elěden, ťuch, ťuop, cpe, čeř)

M – zkontrolovali jsme 36/10 dva příklady (výsledky 500 032 a 828 692), dále jsme společně vypočítali 37/7 (výsledky: 181 980, 596360, 975 225, 948 600, 568 800, 672 132), ústně 37/22, do sešitu š. 37/20 (písemně = pod sebou)

– udělej sám nebo s pomocí rodičů pomazánku dle vlastní volby a potravin, které máte doma (na snídani, svačinku nebo večeři) a recept nám zašli jako inspiraci

Tv – inspirativní video, můžeš si zacvičit dle videa a zahrát hru (přeji mnoho zábavy 😉 )

 

 

5. r. dnes jsme opět komunikovali omezeně, protože nešel při video hovoru zvuk (tedy chatem), výkres jsme nezkontrolovali (odevzdat jej můžeš opět později)

Čj – nestihli jsme nic probrat, prosím podívej se na 113/Skloňování osobních zájmen, 113/vypsat osobní zájmena ze cv. 1 a) do sešitu š, modrá tabulka ústně, b) zapiš pád, c) vypiš sešit š a napiš k nim druh (osobní, přivlastňovací, ukazovací ,tázací, záporná, vztažná), 113/2 a) doplnit na fólii (dle nápovědy)

M – dokončili jsme 34/5, začali jsme 35/6 ústně, dokonči si do sešitu š, chybí ti a doplň také 35/11, 14, Dú – do sešitu š 35/12, napiš jako desetinná čísla do sešitu tyto zlomky (pět desetin, osmnáct desetin, dvě desetiny a čtrnáct setin)

– udělej sám nebo s pomocí rodičů pomazánku z potravin, které máte doma (na snídani, svačinku nebo večeři) a recept nám zašli jako inspiraci

Tv – koukni na videa u čtvrťáků

Pondělí 30. 3. 2020 – zajímavost: můžete se podívat na https://www.ceskatelevize.cz/ Cesta do pravěku

4. r. – dnes jsme video hovorem zkontrolovali plnění Pč úkolů (tvorba pomazánky, recepty a postup přípravy jsme si řekli přes web kameru), dále jsme probrali:

Čj – nadpis Vzor soudce, ústně s. 93 žluté tabulky, písemně do sešitu š. 93/1 (strojvůdce, průvodce, obránce, důchodce), cv. 2a), 3 jsme si uvedli ústně, cv. 4 a) jsme doplnili pomocí lístečků (i, í, y, ý)

M – zkontrolovali jsme domácí přípravu 37/20 (výsledky 875 680, 996 219, 894 838, 664 056, 783 174, 656 838, 549 690, 476 091, 634 752, 782 136), nadpis Rovnice, s. 40/ústně zelenou tabulku, 40/2 do sešitu š (výsledky a = 4, Zk: a. 8 = 4 . 8 = 32, a = 4, Zk. 32 : a = 32 : 4 = 8, b = 8, Zk: 4 . b = 4 . 8 = 32, b = 8, Zk. 32 : b = 32 : 8 = 4), společně jsme vypočítali první řádek 40/3 (x = 3, Zk: x . 7 = 3 . 7 = 21, u = 9, Zk. 4 . u = 4 .9 = 36, a = 35, Zk: a : 5 = 35 : 5 = 7, b = 4, Zk: 36 : b =36 : 4 = 9), samostatně dokončit druhý řádek (pro kontrolu: c = 10, Zk: c . 10 = 10 . 10 = 100, z = 9, Zk: 72 : z = 72 : 9 = 8, y = 4, Zk: 7 . y = 7 . 4 = 28, v = 7, Zk: 63 : v = 63 : 7 = 9)

– doplnit předchozí zápis do sešitu př – Plazi – ještěrka obecná, přečíst s. 50 – 52, zápis do sešitu Ekosystém park 30. 3. 20

Vl – přečíst s. 8 – 9

5. r. – tento týden budou úkoly zadávány pouze na web stránky z důvodu nemožnosti připojit se s páťákem přes web kameru

Čj – s. 113/1a) do sešitu š opsat tabulku se zájmeny já, ty, se; s. 114/3 sešit š (výsledek: ti, mnou, sebe, Tobě, sebe, ti, mi, sobě, mi), zapsat rozlišení tvarů zájmena já do sešitu š, ústně 114/4, 114/5 folie (správně: Mně, mě, mě, mně, mě, mně, mně, mně, mě, mě, mě, mě).

M – s. 36/6 a, b do sešitu š; přečíst červenou tabulku s. 37 nahoře, 37/8 ústně, 37/13 sešit š (výsledky: 53, zb. 56; 313, zb. 10; 2178, zb. 14; 561, zb. 7; 632, zb 22; 1 006, zb. 15; 131, zb. 44; 118, zb. 60; 2413, zb. 20; 6 626, zb. 10)

– vytvořit potravinovou pyramidu (viz str. 47), s pomocí letáků z obchodu, nalepit obrázky a popsat

Vl – podívat se na stránky https://docs.google.com/presentation/d/1Fvlkj0cOxAD7bHwAxRLB3Q278r6HMB_fFWxkb1OP8kc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 + zapsat zápis na konci do sešitu vlastivědy, podívat se na stránky https://docs.google.com/presentation/d/1YogFNvpsYWe3dKTKsO4DVkaxLhdPkXxj_t90SgZtQsg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 + zapsat zápis na konci

Úterý 31. 3. 2020

4. r. –

Čj

M

Vl

Čt

5 . r. –

Čj

M

Vl

Čt

Středa 1. 4. 2020

4. r. –

Čj

M

Čt

5. r. –

Čj

M

Čt

Čtvrtek 2. 4. 2020

4. r. –

Čj

M

VV

5. r. –

Čj

M

VV

Pátek 3. 4. 2020

4. r. –

Čj

M

Tv

5. r. –

Čj

M

Tv