Domácí příprava:

3. ročník – M 24/5 sešit D

4. ročník – M 17/17 sešit D

5. ročník –  M 9/2 sešit D

Nepovinný úkol z výtvarné výchovy:

Téma: Masopust – vytvoř si nějakou zajímavou masopustní masku (můžeš pouze na obličej nebo na celé tělo) a pošli fotografii e-mailem nebo přes aplikaci Microsoft Teams.

Co je to Masopust?

Masopust (lidově ostatkyfašankmorav. voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třítýdenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu (ta je letos 17. 2. 2021). Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.

Nepovinný úkol z tělesné výchovy:

Může jít o obrázek text

Domácí příprava
3. ročník – ČJ s. 73/5 a) sešit D
4. ročník – ČJ PS s. 42/1 e), 2 a)
5. ročník – ČJ PS s. 38/2, 3, 4 a), b)

Domácí příprava:

3. ročník – M 27/4 sešit D

4. ročník – M 20/7 sešit D

5. ročník – M 10/3 sešit š (dokončení z hodiny)

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Domácí příprava:

3. ročník – ČJ PS 46/1 – 5

4. ročník – ČJ 65/6 a), b) – sešit D

5. ročník – ČJ PS s. 39/3, 4, 5

 

Off-line výuka:

3. ročník ČJ, 4. a 5. ročník VL – v aplikaci Microsoft Teams je učivo vloženo v souborech – Domácí příprava 19. 2. 2021

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Domácí příprava:

3. ročník –

4. ročník –

5. ročník –

Zde máte, milé děti, některé stránky k procvičování učiva. Pokud budete mít zájem, můžete si učivo zopakovat.

Přeji vám mnoho úspěchů při opakování.

3. ročník

Český jazyk

– spodoba souhlásek (párové souhlásky) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

– slovní druhy https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

– vyjmenovaná slova po b https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Matematika

– násobení a dělení (procvičování) https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

– sčítání a odčítání do 1000 zpaměti https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

– písemné sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000

4. ročník

Český jazyk

– vyjmenovaná slova (procvičování) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

– stavba věty (věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety

Matematika

– matematické minutovky https://skolakov.eu/matematika-4-trida/matematicke-minutovky-4

– násobení a dělení https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

– zaokrouhlování https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

– pamětné sčítání a odčítání do 10 000 https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

– písemné sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000

– písemné násobení a dělení https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

5. ročník

Český jazyk

– vyjmenovaná slova https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid

– pravopisná cviční (procvičování) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/pravopisna-cviceni-5

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/stavba-slova-5

– podstatná jména (pády) https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid

– shoda podmětu s přísudkem https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

Matematika

– viz 4. ročník (podívej se do 4. ročníku)

– římské číslice https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=07.+%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice#selid

– zlomky https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

– převody jednotek https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid

– písemné dělení https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid