Domácí příprava:

3. ročník – M 52/30 sešit D

4. ročník – M 45/4 sešit D

5. ročník – M 55/12 sešit D

 

Nepovinný výtvarný úkol: Můžete se zapojit do Velikonoční výzvy a přispět tak k tomu, aby Vedrovice byly vyhlášeny jako Kraslicov 2021. Věřím, že se nám to podaří 😉

Není k dispozici žádný popis fotky.

Domácí příprava
3. ročník – ČJ PS s. 58/3, 4, 5
4. ročník – ČJ PS s. 50/1 a) – e)
5. ročník – ČJ PS s. 48/2, 3, 4

Domácí příprava:

3. ročník – ČJ PS s. 59/1, 2, 3

4. ročník – ČJ PS s. 50/2 a), b), c), 3

5. ročník – M 37/13 sešit D

Velikonoční prázdniny – buďte na sebe opatrní a užijte si příjemně volno 🙂

Velký pátek – státní svátek 😀

Velikonoční pondělí – státní svátek

Domácí příprava:

3. ročník – není

4. ročník – není

5. ročník – není

Domácí příprava:

3. ročník – ČJ PS s. 60/4, 5

4. ročník – ČJ PS s. 51/2, 3, 4

5. ročník – ČJ PS s. 49/6 d), 7

Domácí příprava:

3. ročník – M 51/18 sešit D

4. ročník – M 45/4 sešit D

5. ročník – M 40/3 sešit D

Domácí příprava:

3. ročník – není

4. ročník – není

5. ročník – není

 

Off-line výuka: Český jazyk (3. r.) a Vlastivěda (4. a 5. r.)

– zadána v aplikaci Microsoft Teams v části Soubory – Výukové materiály – Domácí příprava 9. 4. 2021

Zde máte, milé děti, některé stránky k procvičování učiva. Pokud budete mít zájem, můžete si učivo zopakovat.

Přeji vám mnoho úspěchů při opakování.

3. ročník

Český jazyk

– spodoba souhlásek (párové souhlásky) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

– slovní druhy https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

– vyjmenovaná slova po b https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Matematika

– násobení a dělení (procvičování) https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

– sčítání a odčítání do 1000 zpaměti https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

– písemné sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000

4. ročník

Český jazyk

– vyjmenovaná slova (procvičování) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

– stavba věty (věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety

Matematika

– matematické minutovky https://skolakov.eu/matematika-4-trida/matematicke-minutovky-4

– násobení a dělení https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

– zaokrouhlování https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

– pamětné sčítání a odčítání do 10 000 https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti

– písemné sčítání a odčítání https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000

– písemné násobení a dělení https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni

5. ročník

Český jazyk

– vyjmenovaná slova https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid

– pravopisná cviční (procvičování) https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/pravopisna-cviceni-5

– stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/stavba-slova-5

– podstatná jména (pády) https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid

– shoda podmětu s přísudkem https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

Matematika

– viz 4. ročník (podívej se do 4. ročníku)

– římské číslice https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=07.+%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9+%C4%8D%C3%ADslice#selid

– zlomky https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

– převody jednotek https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid

– písemné dělení https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid