2. ročník

  • přinést si velkou a malou fólii pro psaní tužkou
  • přinést si do školy knihu “První školní výlet” (žáci knihu dostali na konci první třídy)

4. ročník

  • vybrat si 1 knihu ke čtení na měsíc září a přinést ji do školy

2. ročník

Čj – Písanka str. 4 – dokončit

2. ročník

Čj – pracovní list Telefon (žáci mají u sebe)

  • přečíst několikrát + úkol č. 2 s tajenkou

4. ročník

Čj – uč. str. 13/7 a) – do sešitu napsat pouze přísloví (dokončení úlohy z výuky)