Probrali jsme:

2. ročník

Čj – PS str. 46/13, 47/15

 • cvičný diktát slov: med, zub, dub, žabka, batoh, schod, krev, déšť, tužky, ořech, obrázky

M – žáci dostali nové učebnice a pracovní sešity, vyvodili jsme násobilku 2

 • D.Ú.: dokončit cvičení ve starém pracovním sešitě a přinést ho ke kontrole

Prv – PS str. 46/1

 

4. ročník

Čj – uč. str. 84/2, 85/5, 86/3 – vše ústně

M – PS str. 10, 11 – dokončit strany

Probrali jsme:

2. ročník

Čj – PS str. 41/5, 6

M – uč. str. 46/2 – stačí ústně

 • PS str. 31/2, 34

Probrali jsme:

2. ročník

Čj – uč.67/2 ústně

Pozn.: text stačí vyplnit pouze na PC, není třeba tisknout.

Písanka str. 14

M – PS 2

 

4. ročník

Čj – uč. str. 89/3, 4 stačí ústně

Pozn.: text stačí vyplnit pouze na PC, není třeba tisknout.

M – PS str. 13/3

 • zkus vymyslet slovní úlohu, kde budeš operovat s pěticifernými čísly, inspirovat se můžeš v učebnici na straně 20, slovní úlohu napiš do sešitu a ihned ji vyřeš
 • Geo – zopakuj si v učebnici čtverec a odbélník na straně 25, 27
 • narýsuj do sešitu obdélník ABCD, a = 5 cm, b=6cm; obdélník KLMN, k=8 cm, l=60 mm

 

Pozn.: Zítra, 29. 4. 2022, se odevzdává čtenářský deník. Žáci, kteří jsou nemocní, mohou odevzdat hned první den při příchodu do školu nebo poslat deník po kamarádovi.

Probrali jsme:

2. ročník

Čj – Písanka str. 7

Probrali jsme:

2. ročník

Čj – uč. str. 59/7, 8 do školního sešitu

 • v PS na straně 51 vystřihnout kartičky s Y, Ý, I, Í
 • PS str. 37/6
 • D.Ú.: PS str. 38/3

M – PS str. 27, 28

 • sloupečky
 • uč. str. 42/5 – stačí ústně

Prv – PS str. 20/1, 2

 • test na určování hodin na ručičkových hodinách (kdo chyběl, napíše si test ve středu)
 • diskuze o rodině – žáci představovali svůj vyplněný rodokmen

 

D.Ú.:

4. ročník

Čj – napsat slohovou práci – popis postupu přípravy pokrmu do domácího sešitu (zadání v PS str. 44/1 b)

D.Ú.:

2. ročník

M – PS str. 29

 

4. ročník

Čj – PS str. 44/2, 3

D.Ú.:

2. ročník

M – PS str. 30/2, 3

Prv – str. 19/1, 3 – dokončit

 

4. ročník

M – PS str. 47/3

D.Ú.:

2. ročník

Čj – PS str. 39/5

 

4. ročník 

Čj – uč. str. 70/3, 4