Po dobu uzavření ZŠ prosím o průběžnou četbu libovolných knih podle Vašich zájmů. Stačí např. 1 – 2 knihy – podle individuálních možností. Naskenovaná čtenářská karta ke zpracování přečtené knihy je níže.

Doporučuji sledovat každodenní pořad na ČT2 – UčíTelka, pro 2. ročník od 9:35 hodin, pro 3. ročník od 10:10 hodin.

Každý den probíhá on-line výuka prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Druháci mají výuku od 8:30 do 9:00 hodin a třeťáci od 9:00 do 9:30 hodin.

2. třída

Čj – uč. str. 56/8 – vymyslet příběh z alespoň 3 slov (čím více, tím lépe)

uč. str. 56/9 – napsat do sešitu

M – PS str. 27/1

3. třída

PROBRALI JSME:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po V

uč. str. 78/2

D.Ú. – vyrobit kartičky s i, í/y, ý

M – pracovní list str. 34, cv. 1, 2

2. třída

Čj – uč. str. 57/1 a) na fólie, b) a c) – odpovědi napsat do sešitu

M – PS str. 27/3

3. třída

PROBRALI JSME:

Čj – procvičování i/y, í/ý ve vyjmenovaných slovech

M – zaokrouhlování čísel na desítky

D.Ú.:

Čj: vytisknout a rozstříhat vyjmenovaná slova po Z

M – pracovní list str. 34/3, 4

  • tabulku vytisknout a nalepit do sešitu pod nadpis (Zaokrouhlování čísel na desítky) nebo tabulku pod nadpis přepsat

2. třída

Čj – uč. str. 57/2 a) – poslední tři slova (obědy, kuchařky, vaří) – vytvořit z nich 4 věty různých druhů

M – PS – str. 28/6

3. třída

PROBRALI JSME V ON-LINE VÝUCE:

Čj – vyjmenovaná slova po Z (vysvětlení významu, nalepení slov do sešitu a vymýšlení vět), uč. str. 80

D.Ú.:

Čj – uč. str. 81 – přečíst žlutý rámeček

  • uč. str 81/4

2. třída

Čj – uč. str. 58/4

M – PS str. 28/2

3. třída

PROBRALI JSME V ON-LINE VÝUCE:

Čj – str. 81 (opakování vyjmenovaných slov po Z)

M – zaokrouhlování dvojciferných i trojciferných čísel na desítky (žáci psali příklady do sešitu)

 

D.Ú.:

Čj – uč. str. 82/1 (na fólie)

M – pracovní list str. 34/5

2. třída 

Čj – uč. str. 59/9 – přepsat věty do sešitu

M – PS str. 28/4

3. třída

PROBRALI JSME V ON-LINE VÝUCE:

  • Čj uč. str. 82/3, 4
  • Čj uč. str  83/5 – přepsané v sešitě
  • M – opakování zaokrouhlování čísel na desítky

D.Ú.:

Čj uč. str. 82/2 do sešitu, str. 83/6 na fólii

M – Prosím o vytisknutí pracovního listu níže, budeme z něj pracovat v pondělí. Děkuji.

2. třída 

Čj – uč. str. 60/14 – na fólie

M – PS str. 29/4

3. třída

PROBRALI JSME V ON-LINE VÝUCE:

Čj – uč. str. 84

D.Ú.:

Čj – napsat vyprávění o Velikonocích (Jak se připravuji na Velikonoce, jak bych je chtěl prožít nebo jak jsem je prožil minulý rok.)

2. třída

3. třída

2. třída

3. třída

2. třída

3. třída