Po dobu uzavření ZŠ prosím o průběžnou četbu libovolných knih podle Vašich zájmů. Stačí např. 1 – 2 knihy – podle individuálních možností. Naskenovaná čtenářská karta ke zpracování přečtené knihy je níže.

Doporučuji sledovat každodenní pořad na ČT2 – UčíTelka, pro 2. ročník od 9:35 hodin, pro 3. ročník od 10:10 hodin.

2. třída

Čj – uč. str. 86/2 na fólii

 • uč. str. 87/4, 5 (na fólii nebo na obrázek níže 🙂 )

 • PÍSANKA – pokračuj v písance minimálně jednu stranu

M – PS str. 16/7, 9, 10

3. třída

Čj – uč. str. 108/4 a) – do sešitu

 • přečti si žlutý sloupec
 • PL níže – cv. 1, 2
 • PÍSANKA – pokračuj v písance minimálně jednu stranu

M – uč. str. 20/7, 8, 9

2. třída

Čj – uč. str. 89/1 a), b), 2 a) – na fólii

M – PS str. 17/ 1, 2, 5

 

3. třída

Čj – uč. str. 108/5 a), b) – do sešitu, 6 a), b) – ústně

M – uč. str. 20/10

Dnes jsme se s žáky opět po dlouhé době přivítali. Vysvětlili jsme si pravidla ohledně bezpečnosti a hygieny a ukázali si prostory, ve kterých budeme bývat do konce školního roku.

Zkontrolovali jsme sešity, pracovní listy, učebnice a ostatní pomůcky. Také jsme si hodně povídali a to hlavně o tom, jak jsme prožili čas během pobytu doma. Každý napsal krátké vyprávění o zážitku z “prázdnin”, na který nikdy nezapomene. 🙂

Nakonec jsme šli na krátkou procházku.

Od zítra se postupně budeme pouštět zpět do učení. Na všechno půjdeme pomalu a pokusíme si tuto nelehkou situaci co nejvíce zpříjemnit a trávit co nejvíce času venku. 🙂

2. třída

Čj – opakování slovních druhů

 • ve větách hledej podstatná jména, slovesa a přeložky (podstatná jména zakroužkuj červeně, slovesa modře a předložky zeleně, nad každý slovní druh napiš správné číslo), věty opiš do sešitu

 • kontrola:

 • uč. str. 84/1 opakování
 • uč. str. 85/4 (napsat do sešitu)

M – příklady na tabuli

 • kontrola:

 • PS str. 13/1, 7

 

3. třída

Čj – věty níže přepiš do sešitu a urči ve slovech všechny slovní druhy (napiš číslem nad slovo)

 • kontrola:

 • vypiš všechna podstatná jména do sešitu, vytvoř si tabulku a určuj rod, číslo, pád a životnost
 • kontrola:

M – příklady na tabuli:

 

2. třída

Čj – Napiš si do sešitu větu a urči v ní slovní druhy: Tráva rostla.

 • pokus se větu (Tráva rostla.) rozšířit. Přidávej do věty slova, dokud ti nevznikne dlouhá věta. Nakonec v ní zakroužkuj a očísluj slovní druhy, které známe (podstatná jména, slovesa, předložky).
 • uč. str. 84/2 (přečíst a vypsat z básničky všechna jména do sešitu, přečti si básničku ještě jednou a jména dětí vyměň za jména svých spolužáků nebo kamarádů 🙂 )

M – PS str. 14

 

3. třída

Čj – Napiš si do sešitu větu a urči v ní slovní druhy: Tráva rostla.

 • Pokus se větu (Tráva rostla.) rozšířit o všechny slovní druhy, pokud to půjde. Přidávej do věty slova, dokud ti nevznikne dlouhá věta. Nakonec slovní druhy označ správným číslem.
 • Udělej si v sešitě tabulku, vypiš z věty podstatná jména a urči u nich rod, číslo, pád a životnost.

M – pracovní list níže

2. třída

Čj – napiš si do sešitu větu: Pes štěkal.

 • větu rozšiř o další slova a urči v ní podstatná jména, slovesa a předložky
 • uč. str. 85/5, 6, 7

M – PS str. 15/1, 2, 3, 4

3. třída

Čj – napiš si do sešitu větu: Pes štěkal.

 • větu rozšiř o další slovní druhy, pokus se do věty vložit všechny, pokud to půjde
 • uč. str. 106/1 – slovesa vypiš do sešitu, cv. 2 na fólii

M – pracovní list níže – cv. 3, 4

2. třída

Čj – opiš si slova do sešitu a urči u nich slovní druh

 • dýcháš, před, míč, za, kočka, učím, míč, hrát, ke, komín, ořezávátko, běžet, v, hrát, pero, štěně

M – 16/1, 2

 • 15/5, 6
 • z dvojstrany uprostřed sešitu si vyloupni kartičky s násobilkou dvěma a zkus je poskládat k sobě

 

3. třída

Čj -opiš si slova do sešitu a urči u nich slovní druh

 • ten, pomalu, hrabání, protože, kost, ať, lehce, teplý, a, hračky, láme, za, chro, čtyři, ona

M – uč. str. 17/56, 52

Jelikož je dnes Mezinárodní den dětí, tak jsme s žáky byli venku a spojili jsme výtvarnou výchovu s prvoukou. Hledali jsme květiny na louce, určovali jsme, o jakou rostlinu jde podle mobilní aplikace Atlas květin, malovali hlínou a lepili přírodniny. Zítra budeme projekt dokončovat. 🙂

2. třída

Čj – uč. str. 85/8 a) na fólii

 • uč. str. 86/1 + žlutý rámeček (přečíst)

M – PS str. 16/3, 5, 6

 

3. třída

Čj – uč. str. 107/1 a), 2, 3 a) (na fólii)

 • +žlutý rámeček (přečíst)

M – uč. str. 19/1, 4 (přečti si růžové věty)

 • můžeš se podívat na video 🙂

2. a 3. třída

Dnes jsme dokončili výtvarný projekt do prvouky. Můžeš se níže podívat, jak nám to šlo a poslat nám do chatu (Microsoft Teams) fotku svého projektu, když budeš chtít. 😉