Letos proběhne výuka plavání žáků ZŠ Vedrovice v Plavecké škole Aquastart ve Znojmě. Výuka plavání je ze zákona povinná a cílem výuky je směřování žáků k pozitivnímu vztahu k vodnímu prostředí, což je velmi důležité pro další přístup dětí k této činnosti, která je významná i pro zvládnutí možných krizových situací ve vodním prostředí. Děti se naučí nejen plavat, ale i reagovat na různé nenadále, až život ohrožující situace a naučí se pomoci tonoucímu nebo unavenému plavci, naučí se rozpoznat možnost zvládnout záchranu a dopomoc, v opačném případě nutnost požádat o pomoc kvalifikované nebo dospělé osoby, poblíž místa krizové situace.

Nově je letos do zásad pobytu u bazénu zařazen pokyn, aby žáci, kteří neplavou a jsou na bazéně na lavičce, nepoužívali elektrické přístroje (mobilní telefony, tablety aj.). Doporučuje se zadat četbu knih, časopisů, příp. zadat práci formou pracovních listů.

V daném turnusu proběhne také jedna herně-zábavná vyučovací hodina s hrami, soutěžemi a výběrem nejlepších plavců, kteří své síly změří na již 10. ročníku plavecké soutěže žáků škol Znojemského regionu. (Termín závodů je předběžně stanoven na středu 17. 6. 2020.)

Termíny výuky plavání jsou následující:

11. a 25. února, 2., 3., 10., 17., 24. a 31. března, 7. a 14. dubna 2020.

Bližší informace budou žákům a zákonným zástupcům poskytnuty formou informačních lístečků v deníčcích nebo žákovských knížkách.