Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že výše školného v době letních prázdnin byla stanovena na 120,- Kč. Pokud platíte školné trvalým příkazem převodem z účtu, prosíme nezapomeňte v měsíci červenci  2019 provést změnu. Školné se platí vždy v daném měsíci k 15. dni, tedy v červenci k 15. 7., v měsíci srpnu se školné neplatí.

Děkujeme

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka