Vážení rodiče,

dnes byl odeslán do banky školy příkaz k hromadnému stržení stravy za období září 2020. Stržení stravy z vašich účtů proběhne v pátek, popřípadě v pondělí. Strávníci, kteří stále neodevzdali potvrzení o povolení inkasa, budou vyzváni k doložení inkasa vedoucí školní kuchyně paní Klimešovou.

Děkuji vám za trpělivost a spolupráci

Hana Vančurová, ředitelka