Vážení rodiče, milí prvňáčci,

zveme vás na slavnostní zahájení vašeho vstupu do základní školy. Sejdeme se v pondělí 2. 9. v 8.00 ve škole v prostorách školní družiny. V tento den si s sebou přineste pouze dobrou náladu. Veškeré další informace zde budou pro vás již nachystané. Od 8:30 se na vás bude také těšit pan starosta a paní místostarostka. Předpokládané ukončení slavnostního zahájení bude kolem 10:00.

Od úterý 3. 9. do pátku 6. 9. bude vyučování v 1. ročníku ukončeno v 11:00, následuje oběd a školní družina pro přihlášené děti.