Ve čtvrtek 6. 2. 2020 proběhne na ZŠ Školní kolo recitační soutěže, za každou třídu byly ve třídních kolech vybráni 2 – 3 žáci, kteří budou soutěžit o možnost zúčastnit se regionálního kola recitační soutěže v Miroslavi dne 12.2. 2020.