Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MATEŘSKÉ ŠKOLE VEDROVICE 290 ve školním roce 2019/2020.

Podrobnosti o přijetí v dokumentu: Rozhodnutí o přijetí k PV