Vážení rodiče,

reaguji na nešťastnou situaci, která vznikla začátkem školního roku ohledně přihlašování a odhlašování stravy dětí.

Dne 7. 6. 2021 od 16.00 se v prostorách MŠ uskutečnila informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí do MŠ, kde Vám byly předány informace ohledně chodu MŠ, přihlašování a odhlašování stravy, dále Vám byly předány přihlašovací údaje a údaje o platbách. Také jste dostali informaci, že se musíte seznámit se školním řádem MŠ. Této schůzky byl přítomen jak pan vedoucí, tak paní učitelky. Na schůzce jste dále byli upozornění na skutečnost, že pokud Vaše dítě mateřskou školu z jakéhokoliv důvodu nenavštěvuje, např. pro nemoc, nebo jen prostě týden nebude chodit do MŠ, nemáte nárok odebírat tuto stravu. Stravu si do jídlonosiče můžete vyzvednout pouze v první den nemoci Vašeho dítěte, kdy již stravu odhlásit nejde. Důvodem je, že strava je dotovaná státem a pokud Vaše dítě MŠ nenavštěvuje, nemáte nárok na dotovanou stravu.

Dále jsme Vás s panem vedoucím upozorňovali na některé problémy, které se v systému občas vyskytnou a žádali jsme Vás o spolupráci a o větší kontrolu systému odhlašování a přihlašování stravy.  Věřte, že stále pracujeme na tom, abychom všechny nedostatky odstranili.  Byli jste také upozorněni na to, že přihlašování a odhlašování stravy si zákonný zástupce hlídá sám!

Vážení rodiče, touto cestou bych se ráda omluvila za případná nedorozumění. Pokud jste se této schůzky nezúčastnili, není v našich silách Vám předat v náhradním termínu stejné informace, které byly předány na schůzce.

Věřím, že veškeré nedostatky budou brzy odstraněny k Vaší spokojenosti.

Přeji Vašim dětem, aby jim v mateřské škole chutnalo.

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka