K zásadám správného stolování patří mnoho pravidel. Připomněli jsme si některá a také jsme si vyzkoušeli a procvičili, jak se správně používá příbor, jaké chování je u stolu vhodné a jak se máme chovat např. v restauraci. Posuďte sami, jak se to dětem podařilo.