Vážení rodiče,

v letošním školním roce připravujeme pro naše žáky kroužky ve spolupráci s DDM v Moravském Krumlově. Rádi bychom žákům nabídli následující kroužky: Angličtina, Pěvecký sbor, Klub zábavné logiky, Tvořilky, Doučování, Florbal, Míčové hry, Atletika. O přihlašování a zahájení činnosti kroužků Vás budeme včas informovat.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka