VÝŠE ŠKOLNÉHO V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že výše školného v době letních prázdnin byla stanovena na 120,- Kč. Pokud platíte školné trvalým příkazem převodem z účtu, prosíme nezapomeňte v měsíci červenci  2019 provést změnu. Školné se platí vždy v daném měsíci k 15. dni, tedy v červenci k 15. 7., v měsíci srpnu se školné neplatí.

Děkujeme

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

Oznamujeme rodičům,

že v době hlavních prázdnin bude MŠ Vedrovice otevřena pouze pro děti zaměstnaných rodičů ve dnech od 8. 7. 2019 do 19. 7. 2019. Provoz bude od 6. 45 do 16. 00.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka

 

POZNÁMKA: PRÁZDNINOVÝ PROVOZ OD 1. 7. 2019 DO 4. 7. 2019 ZAJIŠŤUJE ZŘIZOVATEL A MOHOU HO VYUŽÍT VŠECHNY DĚTI, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENÉ DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019.

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE

14. 5. 2019

Vážení rodiče,

Vašim dětem byly dne 8. 5. 2019 předány informace ohledně nocování ve škole. Pokud Vám ještě tyto informace nebyly předány, tak prosím kontaktujte Vaše dítě.

INFORMACE K NOCOVÁNÍ:

– nocujeme ze čtvrtka 23. 5. na pátek 24. 5. 2019

– děti přijdou do školy v 17. 00, s sebou si přinesou věci na nocování (spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby, sportovní oblečení, plyšáka na spaní, …)

– jídlo je zajištěno (večeře, snídaně, svačina – vše bude hrazeno z projektu, děti nic neplatí)

– nocování bude zahájeno ve čtvrtek v 17. 00 opékáním špekáčků, na které jsou srdečně zváni také rodiče, po ukončení opékání budou následovat hry pro děti, promítání pohádek, večerní hygiena a nocování,

– učení na pátek si děti nechají ve škole již ve čtvrtek 23. 5.

– V PÁTEK BUDE VYUČOVÁNÍ UKONČENO V 11. 40, následuje družina, oběd…