Vážení rodiče,

připravujeme pro Vás změnu v přihlašování stravy u všech strávníků. Strava se bude objednávat on-line přes aplikaci, která Vám bude zpřístupněna v posledním srpnovém týdnu. Dne 26. 8. 2020 v 18.15 proběhne v Kulturním domě ve Vedrovicích informační schůzku, kde Vám budou předány všechny informace. Účast alespoň jednoho zákonného zástupce strávníků nutná!!! Jiný způsob přihlašování a odhlašování stravy nebude možný.

Děkujeme za spolupráci