Žákům 2. – 5. ročníku byly rozdány katalogy Klubu mladých čtenářů Albatros. Zájemci si mohou objednat do konce září (tedy úterý 30. 9. 2019) knížky z dané nabídky podzimního čísla. Po vyplnění objednávkového listu (v zadní části katalogu) a podepsání rodičem mohou děti tyto listy nosit do školy třídnímu důvěrníkovi – Lenka Spourová – do 2. třídy. Objednávání není povinné, pouze pro zájemce.