Informace pro rodiče

Rozvrh hodin pro 1. - 5. ročník základní školy

Organizace školního roku 2017/2018

Školní řád

Školní pravidla vytvořena dětmi (upravená)

Desatero pro rodiče - Jak předejít výskytu nežádoucího chování dítěte

Řád školní družiny - pravidla a řád školní družiny

Školská rada - školská rada je tříčlenná, umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Datum poslední změny / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/inf_rod_zs.php on line 117
01. 01. 1970 / 25. 6. 2018, 15:50:13
Copyright (c) 2007 Petr Záviška
webmaster