Vítejte

Mateřská škola a Základní škola Vedrovice poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání a školní stravování dětem ve věku zpravidla od tří do jedenácti let. Sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu...
více základní charakteristika školy...

Mateřská škola a Základní škola ve Vedrovicích jsou školy vesnické rodinného typu. Usilujeme o to, abychom si zachovali status hlavního vzdělávacího a kulturního střediska v obci...
více filosofie a cíle školy...

Výchovně vzdělávacími programy mateřské a základní školy jsou školní vzdělávací programy pro mateřské a základní vzdělávání...
více školní vzdělávací program pro základní vzdělání...

Základní škola se nachází v zrekonstruované přízemní budově ve středu obce...
více materiální, prostorové a technické podmínky základní školy...


              

Datum poslední změny / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/index.php on line 164
01. 01. 1970 / 25. 6. 2018, 15:50:37
Copyright © 2007-2018 Petr Záviška
webmaster