Fotogalerie

Škola pořádá během celého roku školní i mimoškolní aktivity pro děti z MŠ a ZŠ a okolní školy, tvořivé dílny pro rodiče a děti, vystoupení pro veřejnost, kulturní aktivity, vzdělávací aktivity, aj.

 

2017/2018


Plavání

Skřítci

K+M+B

Silvestrovská šlápota

Vánoční kouzlo

Vánoce

Došková chalupa
v Petrovicích

Čertovské hrátky

Kyberšikana

Pohádkový svět

NP Podyjí

Prevence kouření a šikany

První den ve škole

2016/2017


Matematická olympiáda „Lískulka“

Slavnosti poutníků

Lesem sem, lesem tam

Atletická olympiáda

Večerní putování

Templštýn
a jeho poklady

Hmatová stezka

S panem Leošem Vidlákem

Hasiči podruhé ve škole

Sportovní trojboj

Do „stověžaté“ Prahy…

Robinson Crusoe

Oslava svátku maminek

Za národním parkem
Podyjí

Slavnostní zápis dětí
do 1. třídy

VŮNĚ VELIKONOC

Hasiči podruhé
ve škole

Pravěké hudební nástroje

Nekonečný příběh

První školní den

Loučení se starým rokem
a vítání nového

Radosti a veselosti

Putování za řemesly

Den otevřených dveří

Tři králové

Mikuláš

Za vůní dřeva

Ladovy Vánoce

Byli jsme zlatí!

Hráli, zpívali
a tančili jsme

Na návštěvě u kováře
a v konírně

Setkání se včelařem

2015/2016


Olympiáda naruby

Slavnostní rozloučení

Adršpach

Matematické olympiáda
„Lískulka“

Pasování na čtenáře

Návštěva ZŠ Bohutice

Atletická olympiáda

Sportovní trojboj
třeťáků, čtvrťáků, páťáků

Prevence kouření

Slovanská bohyně
Pizamar

Stopy minulosti

Smírčí kámen

Pohybové hry

Návštěva venkovské
stodoly

Výstava

Den obce

Trojboj sportovních
dvojic

Vysoupení pro babičky
a dědečky

Propast Macocha

Jarní slavnosti

Jarní pozvání
do školy

Hasiči ve škole

První pomoc

Plavání

Bruslili jsme...

Vzpomínky na knihu

Slavnostní zápis
dětí

Slavnostní vydávání
vysvědčení

Škola nanečisto

Tři králové

Silvestrovská šlápota

Silvestrovské hrátky

Slavili jsme Vánoce

Návštěva „Doškové chalupy“

Živý Betlém 2015

Sněhuláci ve škole

Mikuláš

Čertovský den

Všeználek

Vystoupení pro naše
babičky a dědečky

Svátek slovanské
bohyně Mokoš

Hry Slovanů

Přivítali jsme
slovanské bůžky

Prevence kouření, kyberšikana

Znamení starých Slovanů

Poznáváme stromy

Jak se ve Vedrovicích
hody slavívaly

Školní družina

Slavnostní školní
den

2014/2015


Prázdninové putování

Slavnostní rozloučení
ve vedrovickém muzeu

Slavnostní rozloučení
na návsi

O koťátku,
které oněmělo

Atletická olympiáda
ve Vémyslicích

Cesta na Olymp

Matematická olympiáda
Lískulka

Cesta poučná, lesní
a voňavá…

Pasování na čtenáře

Přátelská návštěva

Projekt Ovoce a zelenina
do škol

Příběhy hrdinů

Navštívili jsme...

O kocouru Mikešovi

Mohelenská step

Den obce Vedrovice

Sportovní trojboj
dvojic

Čarodějnický slet

Den Země

Výlet na Pálavu

Co je zdravější?

Velikonoce

Bob a Bobek
na cestách

Druhé setkání
s fyzioteraupetkou

O statečné princezně
Máně

První pomoc

Prevence vadného
držení těla

Zápis do 1. třídy

O medvědu Ondřejovi

Tři králové

Živý Betlém

Vánoce ve škole

Čertíci ve škole

Mikuláš

Vystoupení pro babičky
a dědečky

Příběhy dávných hrdinů

Vědomostní soutěž
Všeználek

Setkání se společností
„PODANÉ RUCE“…

Zasadili jsme
„STROM NADĚJE“…

Výstava pana Kopetky

Nový školní rok

Kunštát na Moravě

2014


Konec školního roku

Rozloučení s páťáky

Kluk z plakátu
Konec Rychlých šípů

Večerní cesta do Stínadel…

Atletická olympiáda

Lískulka

Pasování na čtenáře

Škola v přírodě

Výprava
na kopec Spravedlnost

Jahodový pohár

Den matek

Vycházka s myslivci…

Kluk z plakátu
Městské divadlo Znojmo

Rychlé šípy v Praze…

Výstava „Světové
války ve vzpomínkách“

Čury, mury, fuk...

Hody, hody, doprovody...

O Koblížkovi,
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Setkání s Ferdou Mravencem

Povídání
s Evou Kopčilovou

Slavnostní zápis
dětí do 1. třídy

Škola nanečisto

Návštěva předškoláků
v základní škole

„Obušku, z pytle ven“

K+ M + B 2014

2013


Vánoční kouzlení

Zpráva z deníku
Rychlých šípů

Strom
„Štěstí, zdraví a hojnosti“

„Rychlonožkův sen“

Navštívil nás Mikuláš,
čert a anděl…

Příhody včelích medvídků

Den Rychlých šípů

Putování Bobravou

Vystoupení řemeslníků

Všeználek

Zakrmování lesní
zvěře

Beseda o alkoholu
a kouření

Navštívili
jsme hvězdárnu

Šidlovy skalky,
Leskoun

Byli jsme na Pálavě

Po stopách draka Boda

„Vedrovice, domov můj…“

Začal nám
nový školní rok…

Škola v přírodě

Atletická olympiáda

Matematická olympiáda
Lískulka

Záhadné Čtvrtkování

Rozloučení s páťáky

Pasování na čtenáře

O Balynce,
dobrém štěněti

Jahodový pohár

Hudební pohádka

Sportovní trojboj

Jak se krotí princezna

Hasičské cvičení

Den matek

Království kosatců

Slet čarodějů
čarodějnic a hejkalů

Ať žije Kocourkov!

První pomoc

Návštěva z Podyjí

Hody hody
doprovody

Den skřítků

Zápis dětí
do 1.třídy

Škola nanečisto

Beseda s malířem
Františkem Kopetkou

Návštěva
předškoláků v ZŠ

Dobrodružství
hastrmana Tatrmana

O pračlovíčkovi

Křemílek a Vochomůrka

Plavání

2012


Kašpárek
v pekle

Betlém

Setkání s myslivci,
Čerti ve škole

Setkání s prarodiči

Vědomostní soutěž

Setkání se skřítky

Pohled do naší
minulosti

Beseda se spisovatelem
Jiřím Macounem

Začal nový školní
rok

Setkání se spisovatelem
Markem Srazilem

Byli jsme na Pálavě...

Pozvání od čarodějnice
Kikimory

Setkání s myslivci,
Roketi, Pískovna

Den matek

Jahodový pohár

O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku

Škola v přírodě

Pasování na čtenáře

Atletická olympiáda

Matematická olympiáda
Lískulka

Slavnostní rozloučení
s páťáky

Poslední večerní cesta
statečných srdcí...

Vodnická pohádka

Putování za kameny...

Setkání s geologem

Z podáky
do pohádky

Setkání s varhaníkem
Kubátem

Škola nanečisto

Návštěva předškoláků,
v základní škola

Jak se Honza
dostal na hrad

Tři králové

Návštěva betlémů
v místním muzeu

Zápis dětí
do 1. třídy

 

2011


Cesta statečných
srdcí...

Já malý,
přicházím koledovat...

Čertíci ve škole

Sůl nad zlato

Světla ubývá,
zimy přibývá...

Slavnostní rozloučení
se školním rokem
2010/2011

Atletická olympiády
ve Vedrovicích

Slavnostní rozloučení
s páťáky

Noční výprava

Zlatokopecká výprava

Matematická olympiády
Lískulka

Pasování na
čtenáře

Škola v přírodě
- „Tajemství zlatokopů“

U obrázku

Jahodový pohár
v Olbramovicích

Na Templštýně...

Den matek

Návštěva Technického
muzea v Brně

„Kolobkové“ závody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný...

Po stopách
Robinsona

Kterak se o princeznu
čert pokoušel

Šidlovy skály

Uvítali jsme
duben

Byli jsme na
Pálavě

Jak žili lidé
v době kamenné

Jaro ve škole

Setkání
s Adolfem Dudkem

Budulínek Mandelinka

Zápis do 1. třídy

Návštěva předškoláků
ve škole

„Velké trampoty
Kašpárka a Kalupinky“

Tři králové

 

2010


„Ať žije Silvestr,
ať žije nový rok“

„Pekelný den
ve škole“

„Je prosinec a
vrabec prosí,...“

„Vánoční kouzlo“

Martinské
krojované hody

Zahájení školního
roku v muzeu

Neckiáda

Návštěva národní
přírodní rezervace

Noc hvězdářů
ve škole...

Slavnostní rozloučení
s páťáky...

„U obrázku...“

Matematická olympiáda
Lískulka

Velcí čtenáři

Škola v přírodě

Navštívili jsme
Ekologické středisko
Rozmarýnek

Atletická olympiáda

Den matek

Slet strašidel

Navštívili jsme
Jezírko...

Byli jsme na Pálavě...

Setkání
s ornitologem

Znojemské podzemí

Přírodovědná cesta

Vedrovičtí vodníci

Bylo, nebylo
dávno tomu...

Setkání se spisovatelkou
V. Klimtovou

Návštěva v divadle

Hejbej se,
hejbej se

13. školní ples

Návštěva v divadle

Slavnostní zápis
prvňáčků

Den otevřených dveří

Setkání s myslivci

Tři králové

 

2009


Vánoce

Hvězdáři

Miltimediální učebna

Mikuláš

Živý Betlém

Martinské hody

Národní park Podyjí
ve škole

Návštěva Národního
parku Podyjí

Seznámení se
spisovatelkou
V. Klimtovou

Návštěva u hasičů

První cesta
za poznáním - Památník
Bible Kralické

Rozloučení s páťáky

Dopravní hřiště v
Řečkovicích

Atletická olympiáda v
Bohuticích

Pasování na čtemáře

Matematická olympiáda
Lískulka

Den Matek

Škola v přírodě -
Šumava

Čarodějnice

Velikonoce

Výlet na Leskoun

Zápis
prvňáčků

Ples

 

2008


Vánoce

Živý
Betlém

Světýlkové
odpoledne

Martinské
hody

Beseda s
rybáři

Lovci
mamutů

1. září

Slavnostní vydávání
vysvědčení

Rychlé šípy - loučení
se školním rokem

Kancelář detektiva
Patočky

Atletická
olympiáda

Rychlé šípy -
na stopě

Rychlé šípy -
pomáháme občanům

Den
matek

Škola v
přírodě

Jaro ve
škole

K. J. Erben

Čarodějnice

Vystoupení pro
důchodce

Masopust

Ples

 

2007


Žívý Betlém

Vánoční tvořivá
dílna - LUCIE

Čertíci ve škole

Den otevřených
dveří

Jablíčkové
odpoledne

Dýně

Policie

1. září

Rozloučení s
páťáky

Jahodový pohár

Výlet na
Templštýn

Dětský den

Matematická
olympiáda

Den matek

Výlet po stopách
světových válek

Pohádkové
odpoledne pro
prarodiče

Maškarní ples

Vystoupení pro
důchodce

Karel Jaromír
Erben

Jarní prázdniny

Školní ples

 

2006


Vánoce

Mikuláš

Beseda se
spisovatelkou

Tvořivá dílna -
krmítko

Pohádkové
odpoledne pro
prarodiče

Rozloučení s
páťáky

Maturita

Atletická
olympiáda

Tvořivá dílna -
včelí vosk

Čarodějnice
Datum poslední změny / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/fotogalerie_zs.php on line 788
01. 01. 1970 / 25. 5. 2018, 07:12:40
Copyright © 2007-2018 Petr Záviška
webmaster