Dokumenty školy

Školní vzdělávací program popisuje charakteristiku školy a školního vzdělávacího programu, učební plán, učební osnovy, hodnocení žáků ...

Rozpočtový výhled

Dodatek k ŠPV ZV č. 1 (2013)

Dodatek k ŠPV ZV č. 2 (2016)

Dodatek k ŠPV ZV č. 3 (2017)

Výroční zprávy o činnosti mateřské a základní školy

Preventivní program - dokument zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

Plán ICT - ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, které chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení...

Česká školní inspekce - Na základní škole proběhla ve dnech 14. - 16. dubna 2008 inspekční činnost provedená ČŠI...

Datum poslední změny / generováno:  
Warning: getlastmod() expects exactly 0 parameters, 1 given in /www/doc/www.zsvedrovice.cz/www/dokumenty_zs.php on line 123
01. 01. 1970 / 18. 7. 2018, 22:04:20
Copyright (c) 2007 Petr Záviška
webmaster